Polska i Chiny coraz ściślej współpracują. Jednym z liderów w zacieśnianiu kontaktów z Państwem Środka jest Pomorze. W Gdyni działa od dziesiątek lat Chipolbrok. Teraz uczyniono kolejny ważny krok w umacnianiu wzajemnych relacji: W Gdańsku prawnicy podpisali porozumienia o współpracy. To ważne, bowiem Europę i Chińską Republikę Ludową silnie zaczyna łączyć Nowy Jedwabny Szlak.

Na zdjęciu: Hongkong zaprasza do Chin. Fot. Kazimierz Netka.

Łatwiej będzie wejść na chiński rynek. Przez Hongkong…

Chiny to największy rynek zbytu na świecie. To, co się wydarza w gospodarce Państwa Środka, oddziałuje na cały świat. Takiego partnera warto mieć blisko. W Uniwersytecie Gdańskim, przy ul. Bażyńskiego w Gdańsku Oliwie, istnieje Instytut Konfucjusza. Ważne wydarzenie miało miejsce 29 czerwca 2017 roku, kilkaset metrów od siedziby tego Instytutu. W zespole biurowców Olivia Business Centre odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Chiny – Hong Kong – Polska wobec inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku”.

– Konferencja organizowana jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z: Biurem Gospodarczym i Handlu Hong Kongu w Berlinie, Biurem Konsultacyjnym Rady Handlu i Rozwoju Hongkongu w Warszawie, HSBC Bank Polska S.A., Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Olivia Business Centre w Gdańsku oraz Pracodawcami Pomorza – informuje Anna Kluczek-Kollar – rzecznik prasowy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku . – Wsparcie merytoryczne zapewnią: Stowarzyszenia Prawników w Hong Kongu, Adwokatura w Shenzhen, Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Hong Kongu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Fot. Kazimierz Netka

W trakcie konferencji odbyła się uroczystość odpisania dwóch Porozumień o Współpracy: pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku a Adwokaturą w Shenzhen oraz pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku a Stowarzyszeniem Prawników w Hong Kongu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Organizatorom konferencji towarzyszy świadomość, że Chiny są największym rynkiem na świecie, drugim po USA importerem, pierwszym eksporterem i jednym z najszybciej rosnących partnerów gospodarczych Polski. To potencjalny rynek półtora miliarda konsumentów, których aspiracje i potrzeby przez wiele lat będą zapewniać popyt na towary i usługi z krajów partnerskich. Jednocześnie jest to kraj szybko rosnącej gospodarki. Dla przedsiębiorców Chiny są szansą na zapewnienie zysków przez długi czas. Inicjatywa ta wpisuje się w działania Polski i Chin zmierzające do wzmocnienia wzajemnych kontaktów i strategicznego współdziałania – wynika z informacji, które przekazała nam Anna Kluczek-Kollar – rzecznik prasowy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na konferencję zaproszono przedsiębiorców zainteresowanych współpracą gospodarczą z Chinami i Hong Kongiem. Partnerstwo wszystkich organizacji współpracujących przy organizacji konferencji ma również na celu wzmocnienie kontaktu pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców i środowiskiem radców prawnych w kontekście przyszłej współpracy przy obsłudze biznesowej i prawnej inwestycji chińskich w Polsce.

 

Fot. Kazimierz Netka

W konferencji uczestniczyli, oprócz radców prawnych i przedstawicieli podmiotów gospodarczych, także: Pani Betty Ho – przedstawicielka rządu Hong Kongu, Pani Heather Jun Han – wiceprezydent Adwokatury Shenzhen, Pan Amirali Nasir – wiceprezydent Stowarzyszenia Prawników w Hong Kongu, Pani Cecilla Wong – członek Rady Stowarzyszenia Prawników w Hong Kongu, Pani Anna Grischenkova z Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Hong Kongu, Pan Maciej Wilk z Biura Konsultacyjnego Hong Kongu w Polsce oraz Pan Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego i Pan Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska.

Konferencję prowadzili m.in. Pani Maria Ślązak – radca prawny i Pan Jerzy Mosek – dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Oto zarys programu i tematyki tej międzynarodowej konferencji: Chiny wczoraj, dziś i jutro: wejście Smoka. – wprowadzenie do stosunków Polski i Chin; Jeden kraj – dwa systemy: regulacje prawne dotyczące prowadzenia biznesu w Chinach – otoczenie instytucjonalne i prawne biznesu, prawo umów, wspólne przedsięwzięcia biznesowe, prawo pracy, ochrona inwestycji zagranicznych, swoboda przepływu kapitału, gwarancje dla prawa własności intelektualnej, prawo podatkowe, rozstrzyganie sporów; Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku: szansa dla polskich przedsiębiorców i prawników – największa inicjatywa inwestycyjna i handlowa XXI wieku, obejmująca trzy kontynenty i ponad 60 państw; Hong Kong: wolny handel i inwestycje. Brama do Chin – wsparcie dla partnerów gospodarczych; Wsparcie polskich i zagranicznych instytucji w zakresie rozwijania relacji biznesowych pomiędzy Chinami i Polską.

 

Fot. Kazimierz Netka

Najnowszym dowodem, przykładem coraz intensywniejszej współpracy między Polska i Chinami może być linia żeglugowa, kontenerowa, Jak informuje Katarzyna Zabkiewicz Communication Specialist – rzecznik prasowy DCT Gdansk SA. – Deepwater Container Terminal Gdansk, ochrzczony w maju 2017 roku gigant OOCL Hong Kong o pojemności 21 413 TEU (kontenerów 20-stopowych) podczas swojego dziewiczego rejsu zawinął do DCT Gdańsk 28 czerwca 2017 roku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *