Polska należy do państw UE o największej liczbie osób świadczących pracę w ramach niegwarantujących stabilizacji form zatrudnienia. Mówiono o tym podczas konferencji PIP pt. „Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – pomiędzy wyborem a brakiem wyboru”

Na ilustracji: Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy. Źródło: Transmisja z konferencji.

Przeanalizowano możliwości zapobiegania zbyt częstemu stosowaniu formuły tzw. zatrudnienia pozapracowniczego. Projekt zmiany ustawy o PIP przewiduje wzmocnienie pozycji prawnej inspektorów w przeciwdziałaniu nadużyciom

Na etacie, na umowę o dzieło, czy jeszcze inaczej? Który sposób uzgodnienia z pracodawcą warunków zatrudnienia jest najkorzystniejszy? Jaka powinna być forma prawna takiego kontraktu? Wiele osób odpowie: umowa o pracę na czas nieokreślony. Mówimy tu o interesie pracującego. A co, jeśli ktoś pragnie dodatkowo zarabiać w innym przedsiębiorstwie? Problematyce tej poświęcono konferencję pt.: „Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – pomiędzy wyborem a brakiem wyboru” zorganizowana przez Główny Inspektorat Pracy, 16 i 17 września 2021 roku.

O tym zdalnym seminarium poinformowała nas Agnieszka Dobrodziej – Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Skorzystaliśmy z tej propozycji, wszak to dobra okazja do poszerzenia swej wiedzy. Podobnie zapewne pomyślało wiele osób, gdyż konferencja cieszyła się dużą popularnością w całym kraju. Transmisja odbywała się za pośrednictwem Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.

Na stronie internetowej https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/128576,trwa-konferencja-umowa-o-prace-a-umowa-cywilnoprawna-pomiedzy-wyborem-a-brakiem-wyboru-dolacz.html , opublikowano następującą informację:

Mimo licznych zmian w przepisach prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych mających na celu ograniczenie zjawiska nadużywania tzw. nietypowych form zatrudnienia przeprowadzonych w ostatnich latach Polska nadal należy do grona państw członkowskich Unii Europejskiej o największej liczbie osób świadczących pracę w ramach różnych elastycznych i niegwarantujących stabilizacji form zatrudnienia.

W wielu wypadkach wykonywanie pracy na innej podstawie niż stosunek pracy zostaje narzucone osobie świadczącej pracę przez podmiot zatrudniający i odbywa się w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Jest to sytuacja niepożądana z punktu widzenia polityki społecznej państwa bowiem nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa socjalnego znaczącej liczbie osób aktywnych zawodowo oraz członkom ich rodzin i wpływa niekorzystnie na ich indywidualne decyzje dotyczące różnych sfer życia społecznego. Celem konferencji jest poddanie analizie stosowanych obecnie w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych instrumentów zapobiegających nadużywaniu formuły tzw. zatrudnienia pozapracowniczego, a także dyskusja nad potrzebą wzmocnienia mechanizmów prawnych, zapewniających ochronę osobom świadczącym pracę w takich warunkach.

Źródło: Prezentacja pt. „Rola prawa ubezpieczeń społecznych w przeciwdziałaniu nadużyciom w zakresie wykorzystywania zatrudnienia niepracowniczego” przedstawiona podczas konferencji przez prof. Marcina Zielenieckiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Źródło: Transmisja z konferencji.

Podjęcie tego problemu na konferencji organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy nie jest przypadkowe. Od wielu lat inspektorzy pracy zwracają uwagę na nieskuteczność instrumentów prawnych w jakie zostali wyposażeni w celu przeciwdziałania nadużywaniu formuły zatrudnienia pozapracowniczego.

Konferencja jest okazją do zaprezentowania i przedyskutowania rozwiązań prawnych zaproponowanych w przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy projekcie ustawy o zmianie ustawy o PIP przewidującym m.in. wzmocnienie pozycji prawnej inspektorów pracy w omawianym zakresie – napisano na stronie internetowej https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/128576,trwa-konferencja-umowa-o-prace-a-umowa-cywilnoprawna-pomiedzy-wyborem-a-brakiem-wyboru-dolacz.html .

Oto, co przewidywał program konferencji:

Źródło: Transmisja z konferencji.

Jako instytucja, Państwowa Inspekcja Pracy ma ogromny potencjał, by dzielić się swym doświadczeniem, wiedzą. Doświadczenie PIP, wykorzystywane we współpracy z praktykami reprezentującymi przedsiębiorców jest nie do przecenienia. Wspólne, synergiczne współdziałanie pozwala na wygenerowanie rekomendacji legislacyjnych – wynika z podsumowania konferencji, którego dokonała Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy.

Pani Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko podziękowała realizatorom konferencji, w tym dyrekcji Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *