Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania. Jakie one są? Wiedza na ten temat znajduje się m.in. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

Na zdjęciu: Siedziby Przedstawicielstw: Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce. Fot. Kazimierz Netka.

Komisja Europejska szkoli dziennikarzy. Seminarium o przyszłości UE i Polski

Jaka będzie przyszłość Polski w Unii Europejskiej? Co nas czeka po 2020 roku – gdy zakończy się bieżący okres finansowania? To warto wiedzieć, planując swe działania, na przykład biznesowe. Jednymi ze źródeł wiedzy na temat spraw związanych z polityką Unii Europejskiej i finansowaniem przedsięwzięć, są informacje przekazywane przez dziennikarzy. A skąd oni czerpią wiedzę na tematy związane z Unią Europejską? Te wiadomości przekazuje im, m.in. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, mające swą główną siedzibę w Warszawie, przy ul. Jasnej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jedno z takich seminariów, odbyło się w marcu. W najnowszą problematykę dotyczącą teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej, wprowadził zebranych Marek Prawda – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Fot. Kazimierz Netka

O wykorzystaniu funduszy UE w Polsce mówił Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju.

 

Fot. Kazimierz Netka

Uczestnicy seminarium otrzymali też książki. Jedna z nich to: „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania” – napisana pod redakcją prof. Jana Barcza, przez przedstawicieli Team Europe: Spasimira Domaradzkiego, Rafała Kuligowskiego, Marcina Szewczyka i Elizę Szklarczyk-Amati.

Wiele obaw, dyskusji, wzbudza wniosek KE w sprawie wszczęcia wobec Polski procedury art. 7 TUE. O tym problemie mówił prof. Jan Barcz. Uczestnicy wykładu otrzymali specjalną, poświęconą temu zagadnieniu publikację pod redakcją naukową Jana Barcza i Anny Zawidzkiej-Łojek.

 

Fot. Kazimierz Netka

Niezmiernie interesujący był wykład na temat funkcjonowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Mówił o tym Ireneusz Kolowca z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

 

Fot. Kazimierz Netka

Ważny jest i przybierający na sile Plan Inwestycyjny Unii Europejskiej. O nim, o semestrze europejskim oraz o nowej perspektywie finansowej mówił Tomasz Gibas z Komisji Europejskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy seminarium dowiedzieli się, skąd czerpać informacje o UE. Mówił o tym Maciej Zakrocki.

Oto aktualne wiadomości: wykorzystanie przez Polskę funduszy unijnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Wartość podpisanych umów stanowi 55 procent całej alokacji. Do końca lutego 2018 roku podpisano ponad 32 000 umów na kwotę blisko 284 miliardy złotych. W tym wkład UE wynosi 175,8 mld zł, co stanowi 55,2 procent dostępnych funduszy europejskich na realizację polityki spójności. Komisja Europejska wypłaciła Polsce 7,7 miliarda euro z polityki spójności – dostaliśmy najwięcej ze wszystkich krajów UE. Otrzymaliśmy 27 procent s kwoty 28,7 mld euro, przekazanym dotychczas państwom członkowskim UE na lata 2014 – 2020.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jeśli chodzi o wykorzystanie regionalnych programów operacyjnych (RPO) to do 8 marca złożonych zostało 52 700 wniosków o dofinansowanie w części UE 64,6 mld złotych, co daje średnie wykorzystanie alokacji na RPO na poziomie 49,6 procent.

 

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Liderem w wykorzystywaniu pieniędzy w ramach RPO jest województwo pomorskie, gdzie wartość podpisanych umów wynosi już 74,2 procent alokacji (ilości pieniędzy w puli RPO; w Pomorskiem jest około 1,9 miliarda euro do wykorzystania w latach 2014 – 2020). Ponad 50 procent swej alokacji w RPO zakontraktowały województwa: opolskie (60 proc.) wielkopolskie (57 proc.), dolnośląskie, podkarpackie, mazowieckie, lubuskie, lubelskie, łódzkie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wkład finansowy UE we wnioskach o płatność w ramach RPO wynosi 12,6 mld złotych, co stanowi 9,7 procent zasobów wszystkich RPO. Najwyższy poziom płatności z UE osiągnęło województwo opolskie – 16,3 procent według stanu na 8 marca 2018 roku.

Polska awansowała na 5. miejsce w UE pod względem wysokości wsparcia pozyskanego z Planu Junckera. Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył 2,9 miliarda euro (około 12,4 miliarda złotych) na polskie inwestycje.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *