Pomorska Podróż, nowy odcinek. Jak uchronić pieniądze przed zmarnowaniem, czyli jak zabezpieczyć się przed niepowodzeniami w realizacji przedsięwzięć. Nauki płynące z pandemii i nie tylko. Bądź gotowy na różne niespodzianki– o tym była mowa podczas webinarium UMWP pt. „Zmiany w projekcie – jak nie dać się zaskoczyć?”

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Zaczął się trzeci etap bezpłatnych spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo-rozwojowy?”

Pandemia, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi oraz inne nagłe wydarzenia mogą pokrzyżować nam plany. Trzeba takie sytuacje uwzględniać w swej działalności. By nie ponieść olbrzymich strat. Można się ubezpieczać. Ale odszkodowania nie zawsze rekompensują straty poniesione wskutek działania tzw. siły wyższej. Co należy brać pod uwagę – mówiono 12 maja 2021 roku podczas webinarium pt. „Zmiany w projekcie – jak nie dać się zaskoczyć?”. Zainaugurowano w ten sposób trzeci etap cyklu szkoleń pt. „Pomorska Podróż. Kierunek innowacje” Ten ostatni etap nosi nazwę: „Turbulencje w podróży. Czyli jak z kryzysu uczynić szansę na rozwój?”. Uczestniczyliśmy w tym webinarium.

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego uczestników kolejnego spotkania, organizowanego w ramach projektu Smart Progress powitała Justyna Szybska Lewandowska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pani Justyna poinformowała też, że podczas tego webinarium uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować projekt odporny na zmiany oraz jak identyfikować ryzyka.

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium

O szczegółach mówił ekspert – Krzysztof Malicki. Podczas swego wykładu ekspert przedstawił m.in. tworzenie budżetu projektu odpornego na zmiany. Zwrócił uwagę na ludzi – realizatorów projektów – w kontekście ich nastawienia do zmian i wdrażania odpowiednich rozwiązań. Generalnie bowiem, chodzi o to, by osiągnąć sukces; to znaczy doprowadzić projekt do końca, uzyskać spodziewane rezultaty, wskaźniki – by nie zaszła konieczność zwrotu unijnej dotacji.

Program spotkania obejmował m.in. następujące zagadnienia:

Projekt odporny na zmiany. Jak go zaplanować? – Omówienie zasad planowania projektu odpornego na zmiany na przykładzie projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków unijnych (np. POIR 1.1.1., RPO 1.1.1.).

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium

Wprowadzenie, definicja pojęć i wyzwań. Cel, problem, wyzwania, rozwiązanie, etapy, zadania. Planowanie projektu jako dobrze zdefiniowany proces.

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium

Ryzyko – rodzaje, analiza, zarządzanie. Zasady identyfikacji ryzyka. Podejście do ryzyka (unikać, minimalizować straty, czy zaakceptować?).

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium

Budżet projektu odporny na zmiany. Projekt odporny na zmiany. Jak go zrealizować?

Monitorowanie ryzyka. Czynnik ludzki. Nastawienie do zmian i jego implikacje. Identyfikacja problemów. Przygotowanie i implementacja zmian.

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium

Generalnie, nie da się stworzyć projektu odpornego na zmiany. Możemy opracować projekt przygotowany na zmiany – mówił ekspert Krzysztof Malicki. Dobry projekt powinien być taki, aby można było łatwo w nim zmiany wprowadzać, czyli by nie wiązało się to z wywracaniem do góry nogami projektu czy firmy. Projekt dobrze zaplanowany musi być dobrze zarządzany. Ekspert zwrócił uwagę m.in. na metodykę waterfall czyli na model kaskadowy, a także na nieprzewidywalne ryzyka, a z takim właśnie teraz mamy do czynienia – z pandemią.

Spotkanie tematyczne pt. „Zmiany w projekcie – jak nie dać się zaskoczyć?” zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne – poinformował Zespół Projektowy Smart Progress z Referatu Innowacji i Przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Następne webinarium z cyklu: „Pomorska Podróż…” odbędzie się 20 maja 2021 roku. Jego temat brzmi: „VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności”. Organizatorzy zachęcają do zaglądania na stronę https://drg.pomorskie.eu/smart-progres , na której pojawiają się informacje o bieżących wydarzeniach i działaniach, podejmowanych w ramach projektu pt. „Smart Progress”.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *