Pomorski poeta, potomek Gotów. Senator RP. Pozostawił Europie swe spostrzeżenia dotyczące historycznych przemian: od współczesności do czasów Wikingów.

Fot. Kazimierz Netka.

Wieczór poezji Andrzeja Grzyba w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Okazywał światu czułość…

Aktorzy, poeci, pisarze, samorządowcy, rzeźbiarze przybyli wieczorem, 12 stycznia 2017 roku do Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, by słuchać wierszy Andrzeja Grzyba. Utwory tego Poety czytały Krystyna Łubieńska i Halina Słojewska-Kołodziej, wybitne aktorki Teatru Wybrzeże. O twórcy opowiadali też m.in. burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki, reprezentanci Rodziny Andrzeja Grzyba, a także Zbigniew Walczak – kierownik Filii Gdańskiej Biblioteki.
Fot. Kazimierz Netka

Kim był twórca wierszy, które uczestnicy tego poetyckiego spotkania mogli wysłuchać? Był, gdyż Andrzej Grzyb zmarł w ubiegłym roku. Na zawsze pozostanie to, co stworzył: nie tylko poezja, nie tylko książki, przedstawiające wrażenia z Jego pobytu na dalekiej północy. Pojawiła się nawet sugestia, że Andrzej Grzyb to potomek Gotów, którzy właśnie z północy przybyli na Pomorze, a śladami pobytu Gotów w dzisiejszym województwie pomorskim na początku naszej ery, są Kamienne Kręgi, w miejscowości Odry – mówił burmistrz Arkadiusz Gliniecki. To niedaleko miejsca, gdzie żył i tworzył Andrzej Grzyb – skąd wyprawiał się na Morze Północnej, do Norwegii. Efektem tych wypraw są książki, fotografie. A co zrobił? Wiedzą to najlepiej mieszkańcy Czarnej Wody, w której był burmistrzem, mieszkańcy całego powiatu starogardzkiego, gdzie był starostą. Wiedzą też wszyscy Polacy, bo Andrzej Grzyb był senatorem. To poetyckie spotkanie, na które zapraszali m.in. Trójmiejski Klub Kociewiaków im Króla Jana III Sobieskiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, przypomniało sylwetkę Andrzeja Grzyba.
Fot. Kazimierz Netka

Oto życiorys Poety, przedstawiony przez Bibliotekę:
Andrzej Grzyb (1952 – 2016) senator RP, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, samorządowiec, poeta, prozaik i publicysta, społecznik i regionalista, niestrudzony propagator Kociewia, jego tradycji i kultury, bowiem całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz małej ojczyzny.
Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim, a następnie studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 90. zajmował urząd burmistrza Czarnej Wody. Od 1998 do 2002 roku pełnił funkcję starosty powiatu starogardzkiego.
Fot. Kazimierz Netka

W latach 2002–2007 zasiadał w Sejmiku Pomorskim, zajmując w nim stanowisko wiceprzewodniczącego. W wyborach parlamentarnych w 2007 z listy Platformy Obywatelskiej uzyskał mandat senatora VII kadencji w okręgu gdańskim. W 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, w nowym okręgu jednomandatowym. W ubiegłym roku już nie kandydował na kolejną kadencję. Andrzej Grzyb był autorem ponad 40 książek. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 5 lipca 2016 r.
Fot. Kazimierz Netka

Oto niektóre utworzy Andrzeja Grzyba: Niechby i w niebie były szczupaki; Jan Konrad – siedem żywotów i prawdziwa śmierć; Dorsze z fiordów Wikingów; Lustra z pamięci. W swych utworach Andrzej Grzyb okazywał czułość dla świata – mówiły podczas spotkania Krystyna Łubieńska i Halina Słojewska-Kołodziej – aktorki Teatru Wybrzeże.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *