Pomorski Urząd Wojewódzki ma już cały stan osobowy szefostwa Urzędu. Kolejni doświadczeni ludzie przeniosą swe spostrzeżenia z samorządów do władzy państwowej. Wicewojewodowie z Gdyni oraz z Malborka: Emil Rojek i Anna Olkowska-Jacyno, powołani z dniem 8 marca 2024 roku

Fot. Kazimierz Netka.

Szansa na to by Pomorskie stało się województwem, w którym nikt nie jest dyskryminowany?

Przez blisko 3 miesiące, wojewoda pomorska – Beata Rutkiewicz nie miała zastępców. Na barkach pani wojewody pomorskiej spoczywało zarządzanie całą instytucją i podejmowanie decyzji związanych z działalnością państwa na terenie Pomorskiego. 12 marca o godzinie 8.30, podczas konferencji, poinformowano o powołaniu przez premiera Donalda Tuska dwojga wicewojewodów w Pomorskiem. Konferencję prowadziła Natalia Glińska-Jackowska – rzecznik prasowy wojewody pomorskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

– Faktycznie na wicewojewodów w województwie pomorskim chwilę musieliśmy poczekać – przyznała Beata Rutkiewicz – wojewoda pomorska. – Dzisiaj szczęśliwie jesteśmy już w pełnym gronie.

Pani wojewoda wręczyła państwu wicewojewodom akty powołania na nowe stanowiska:

Fot. Kazimierz Netka.

Szczegółowe wiadomości opublikowano też na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/anna-olkowska-jacyno-i-emil-rojek-wicewojewodami-pomorskimi) :

Fot. Kazimierz Netka.

Emil Rojek, I wicewojewoda pomorski ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim i uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Pracował w gdyńskim urzędzie miasta i odpowiadał m.in. za nadzór nad samorządem terytorialnym. Zasiadał w radach nadzorczych spółek komunalnych, a także prowadził szkolenia z zakresu prawa administracyjnego.

Fot. Kazimierz Netka.

Anna Olkowska-Jacyno, II wicewojewoda pomorska ukończyła politologię na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe w zakresie tematyki unijnej dla urzędników samorządowych, organizacji i finansowania rewitalizacji miast oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała jako dziennikarka i urzędniczka. W malborskim urzędzie miasta pełniła funkcje specjalistki ds. rewitalizacji oraz koordynatorki ds. dostępności.

Fot. Kazimierz Netka.

Państwo wicewojewodowie mają olbrzymie doświadczenie życiowe i zawodowe. Znają bowiem potrzeby ludzi i samorządów. To stwarza szansę na to, że współdziałanie między samorządami i Pomorskim Urzędem Wojewódzkim będzie układać się bardzo harmonijne, z ogromna korzyścią dla wszystkich mieszkańców podregionów; nie tylko dla Kaszubów, ale również np. dla Słowińców, Kresowian – ekspatriantów, Kociewiaków, Borowiaków, Żuławian, Powiślan, Krajniaków, Tatarów, Żydów, Ukraińców, Arabów, Łemków, Romów, Bojków i wielu innych społeczności, grup etnicznych, kulturowych.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *