Pomorskie Forum Terytorialne. Organizatorzy „zapomnieli” o około 2 milionach mieszkańców regionu. Mówili tylko o ludności kaszubskiej.

Na zdjęciu powyżej: Posiedzenie Pomorskiego Forum Terytorialnego w Uniwersytecie Gdańskim. Fot. Kazimierz Netka.

Analiza jakości życia w województwie pomorskim

Jest podobno bardzo dobrze, ale dlaczego tyle osób wyemigrowało za granicę kraju?

Pomorskie jest krainą szczęśliwości. Mieszkają tu ludzie zadowoleni z życia. Tak wynika z badań. To, że w Trójmieście żyje się być może lepiej (zależy co kto lubi) niż gdzie indziej, to nie dziwota. Ale, okazuje się że w zielonej krainie, jaką jest Pomorskie, wyspą szczęśliwości jest też Słupsk.
Dlatego, podtytuł piątego już posiedzenia Pomorskiego Forum Terytorialnego, brzmiał: „Życie dobre, bo… Pomorskie”.
p1100674Fot. Kazimierz Netka

Komu to zawdzięczać? – padło pytanie: czy to efekt trwałości silnych więzi Kaszubów? – pytał jeden z prowadzących. Odpowiadamy: W Pomorskiem, oprócz Kaszubów, mieszkają także Borowiacy, Kociewiacy, Żuławianie, są też Kresowianie. To Kresowianie odbudowali po II wojnie światowej Gdańsk, który jest teraz największą siłą przyciągającą cudzoziemców – inwestorów. Właśnie, o przybyszach z zagranicy, a nawet z innych kontynentów, też wypadałoby wspomnieć podczas PFT.

p1100769Fot. Kazimierz Netka

A co im, gościom z innych krajów, zawdzięczamy? To, że wypełniają swymi przedsiębiorstwami biurowce i dają pracę wielu osobom. To, że są w Pomorskiem współtwórcami bogactwa kulturowego, jak np. przybysz z Afryki – obecny na V Pomorskim Forum Terytorialnym. To także Słowińcy, których już prawie na świecie nie ma, ale ubogacili kulturowo województwo pomorskie. To Romowie, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Arabowie i wielu, wielu innych. Razem: około 2 000 000 (słownie: dwa miliony) mieszkańców województwa pomorskiego. Niezauważenie ich, w tak ważnym spotkaniu, to ich lekceważenie. Owszem, wspominano o Kociewiu, o Borach Tucholskich, ale już słowa: Kociewiacy, Borowiacy prowadzącym przez gardło nie przeszły.

p1100683Fot. Kazimierz Netka

Można podziękować za taką krainę szczęśliwości, jaką widzą prowadzący spotkanie, a nie mogą dostrzec wkładu pracy około 2 milionów osób w owo szczęście. Nie wróży to niczego dobrego. Można odnieść wrażenie, że według prowadzących V Pomorskie Forum Terytorialne, liczą się tylko Kaszubi. O reszcie, dziesięciokrotnie liczniejszej, prowadzący V PFT nie chcieli wspominać. Miejmy nadzieję, że Uczelnia, która użyczyła swych pomieszczeń na obrady, ma nieco inne widzenie rzeczywistości województwa pomorskiego…
p1100682Fot. Kazimierz Netka

A teraz o V Pomorskim Forum Terytorialnym. Odbyło się ono 9 grudnia 2016 roku, w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wprowadzenie wygłosił Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, przewodniczący PFT. Prezentacji raportu: „Warunki i jakość życia w województwie pomorskim. Raport z badań 2000-2015” dokonali: Marta Jankowska z PBS Spółka z o.o. oraz dr Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Komentarz do badania wygłosił prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa; Wydział Nauk Społecznych.
p1100766Fot. Kazimierz Netka

Potem odbyła się dyskusja, na następujące tematy: Z czego wynika wysoka satysfakcja z życia na Pomorzu? Czy potrafimy wykorzystać wysoką jakość życia w województwie pomorskim? Czy jakość życia jest pochodną rozwoju gospodarczego? Jak duże jest jej zróżnicowanie przestrzenne? Jakie są czynniki wzmacniające i osłabiające pomorską jakość życia? Czy Pomorskie jest dobrym miejscem do życia dla pokolenia Y, Z? Jak „sprzedać” region nowemu pokoleniu oraz ludziom spoza województwa? Czy potrafimy wykorzystać rosnącą popularność rankingów rozwojowych, które w coraz większym stopniu opierają się na czynnikach pozaekonomicznych w promowaniu regionu? Jak wykorzystać aspekt wysokiej satysfakcji z życia w skutecznej polityce rozwoju?
p1100784Fot. Kazimierz Netka

Prezentację pt.: „Szanse i wyzwania rozwojowe dla Pomorskiego w kontekście wyników Indeksu Rozwoju Społecznego 2016” przedstawili: Rafał Rudzki, przedstawiciel Deloitte oraz Agnieszka Dawydzik z Deloitte. Kolejna dyskusja obejmowała poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: Jak czynniki rozwoju społecznego wpływają na jakość życia? Jak wypadamy na tle kraju i UE? Jak duże są dysproporcje między regionami? Co nas wzmacnia, co osłabia? W czym jesteśmy lepsi od innych podobnych do nas? Obszary dużych deficytów.
p1100676Fot. Kazimierz Netka

Jak zapewnił Mieczysław Struk – marszałek województwa, przewodniczący Pomorskiego Forum Terytorialnego, raport dotyczący tematyki tego Forum zostanie opublikowany. Także raporty z poprzednich spotkań członków PFT zostaną przekazane do publicznego wglądu. Poprzednie posiedzenia PFT obejmowały m.in. następujące zagadnienia: 25 lat polskiej transformacji i 10 lat obecności w Unii Europejskiej są dobrym momentem, by zastanowić się, jak będzie wyglądać województwo pomorskie za ponad dekadę. Stąd, wątkiem wiodącym spotkania było Quo Vadis Pomerania? – pytanie o przyszłość regionu w perspektywie 2030 roku; Talenty Pomorza; Emigracja – moda czy konieczność? Imigracja – szansa czy zagrożenie?
p1100796Fot. Kazimierz Netka

Pomorskie Forum Terytorialne jest niezależnym organem opiniodawczo – konsultacyjnym zarządu województwa pomorskiego w kwestiach dotyczących realizacji strategii rozwoju województwa pomorskiego 2020. Do podstawowych zadań PFT należą: analiza kluczowych procesów i zjawisk zachodzących w regionie z uwzględnieniem oddziaływania polityk i strategii krajowych i wspólnotowych; analiza postępu realizacji i efektów społeczno – gospodarczych i przestrzennych SRWP i RPS; formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionu.
W skład Pomorskiego Forum Terytorialnego wchodzą 24 osoby, a wśród nich są reprezentanci największych miast regionu, przedstawiciele gospodarki, sektora pozarządowego oraz największych uczelni regionu.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *