Pomorskie jest województwem najlepiej przygotowanym do współpracy gospodarczej z Chinami. Jako pierwsze utworzyło w Pekinie swe Biuro, a inicjatorem jest gdańszczanin, Sławomir Berbeć, od ponad 20 lat mieszkający w Chinach.

Na zdjęciu, od lewej: Dyrektor Sławomir Berbeć; prezes Piotr Ciechowicz. Fot. Kazimierz Netka.

Chiny są coraz potężniejsze gospodarczo. Pragną więcej niż dotychczas, towarów i usług importować.

Czas najwyższy zacieśniać kontakty handlowe z Chinami. Za 10 lat będzie to najpotężniejsza gospodarka świata.

Jak wchodzić na chiński rynek? Czego obywatele oczekują od Polaków? O tym była mowa podczas spotkania informacyjnego na temat „Sytuacja gospodarcza ChRL a uwarunkowania dla zagranicznego importu. Działalność Biura Pomorskiego w Chinach, w kontekście wspierania pomorskich przedsiębiorstw w wejściu na chiński rynek.” – 23 stycznia 2018 roku, zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza, w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy. Głównym prelegentem był Sławomir Berbeć – dyrektor Biura Pomorskiego w Chinach z siedzibą w Pekinie.

– Jako Agencja Rozwoju Pomorza współpracujemy z Biurem w Chinach od bardzo dawna – mówił Piotr Ciechowicz – wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza, witając przybyłych na seminarium. – To nasz sprawdzony partner. Pan dyrektor Sławomir Berbeć jest od wielu lat nasza twarzą w Chinach. Opowie o tym jakiego rodzaju pomocą może państwu służyć, a zostanie to osadzone w szerszej opowieści o tym, co się dzieje na rynku chińskim, o tym, jak można się tam pojawić jako eksporter usług lub produktów.

A jak pojawił się w Chinach Sławomir Berbeć i dlaczego został tam na tak długo? W 1996 roku otrzymał od swego bratanka taką wiadomość: Chińczycy lubią Polaków. Gramatyka polska jest podobna do chińskiej. Jeden dolar kosztuje 8,26 juana. Przyjeżdżaj.

 

Fot. Kazimierz Netka

Chiny wówczas się rozwijały; pieniądze zarabiało się błyskawicznie – wspomina dyrektor Sławomir Berbeć.

Podczas obsługi polskiej delegacji Sławomir Berbeć zaproponował: utwórzmy biuro województwa pomorskiego – przedstawicielstwo regionu w Chinach. To się ziściło w 2009 roku, a w 2017 roku doszedł do tego Pomorski Broker Eksportowy. Okazało się, że decyzja z 2009 roku jest bardzo trafna. Współczesne Chiny charakteryzują się przede wszystkim stabilnością jeśli chodzi o politykę zagraniczną. To sprzyja współpracy gospodarczej.

Gospodarka chińska rozwija się w szybkim tempie. Od 2008 roku kraj ten zwiększył swój PKB – produkt krajowy brutto – aż 2,5 krotnie i wyniósł on w 2016 roku 12 240 miliardów dolarów.

 

Fot. Kazimierz Netka

PKB na głowę mieszkańca w Chinach w 2000 roku wyniósł 950 dolarów, a do teraz wzrósł do 8 500 dolarów, czyli prawie 10-krotnie, Dla porównania, w Polsce PKB na osobę wynosi około 17 500 dolarów, a w USA 61 000 dolarów. To o wiele więcej na osobę niż w Chinach, ale w Państwie Środka mieszka o wiele więcej osób niż w USA, odpowiednio 1,3 miliarda Chińczyków i 320 Amerykanów.

Chiny już wcześniej rozwijały się w szybkim tempie. W 2004 roku wyprzedziły Francję, w 2005 – Wielką Brytanię, w 2006 orku – Niemcy, a na początku roku 2009 – Japonię, co było bardzo ważnym wydarzeniem także politycznym w Chinach i propagandowym sukcesem, ze względy na historie i wydarzenia z czasów wojny. A więc Chiny przegoniły gospodarkę Japonii i stały się drugą gospodarką świata. PKB USA wynosi obecnie około 19 000 miliardów dolarów, a Chin – ponad 12 000 miliardów dolarów. Nadal chiński PKB szybko rośnie.

Szacuje się, że za 10 lat chiński PKB stanie się najwyższym w świecie.

Podczas ostatniego największego kryzysu w świecie, w 2009 roku wzrost gospodarki Chin w I kwartale 2009 roku wynosił 6,2 procent, a rok później już sięgał 11,2 procent, a 2012 rok został zakończony 6,9 proc tempem wzrostu gospodarki chińskiej. Chiny posiadają olbrzymie rezerwy waluty; wynoszą one 3 150 miliardów dolarów. Japonia posiada rezerwy w wysokości 1 300 mld dolarów, a Szwajcaria – 800 mld dolarów. USA w tym rankingu są na 22 miejscu i mają 120 miliardów dolarów rezerw walutowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Istotnym wskaźnikiem jest, ile kto inwestuje za granicą USA maj wynik ujemny na 75 miliardów dolarów, a Chiny 50 miliardów dolarów rocznie na plus.

Znaczna jest te z nadwyżka chińskiego eksportu nad importem. W 2009 roku wynosiła ona 580 miliardów dolarów, a w 2015 roku – 900 miliardów dolarów. Teraz sytuacja jest nieco inna, bo w lutym 2017 roku import do Chin by wyższy od eksportu z tego kraju, co jest pozytywnym zjawiskiem dla Pomorskiego Brokera Eksportowego. To znaczy, ze rynek chiński zaczyna wchłaniać zagraniczne towary i usługi. Chińskie społeczeństwo lubi zagraniczne produkty, a przemysł chiński potrzebuje nowych technologii, które nie zawsze jest w stanie wypracować.

 

Fot. Kazimierz Netka

Niełatwo jest podbić na chiński rynek pospolitymi towarami. Polska starała się 7 lat, by wejść tam z jabłkami. Wieprzowiny nie możemy do Chin eksportować, ze względu na panująca u nas chorobę ASF – afrykański pomór świń. Polska ma obroty z Chinami na poziomie 18 miliardów dolarów, w tym import sięga 15 mld, więc deficyt wynosi 13 miliardów dolarów. Czechy maj,a z Chinami deficyt w wysokości 5 mld dolarów, Węgry – 2 miliardy dolarów. Nadwyżkę w handlu zagranicznym z Chinami mają Niemcy i Szwajcaria.

Tak więc, warto z Chinami współpracować. Sprzyjać temu będzie Nowy Jedwabny Szlak, a także Grupa 16+ 1 – czyli 16 państw z Europy Środkowowschodniej plus Chiny.

 

Na zdjęciu: Obrady I Forum Regionalnego Polska – Chiny – spotkania władz i przedstawicieli regionów i miast Polski i Chin, 22 kwietnia 2013 roku w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka 

Dyrektor Sławomir Berbeć był inicjatorem zorganizowania w Gdańsku I Forum Regionalnego Polska – Chiny „GOCHINA” – w kwietniu 2013 roku. To było bardzo ważne wydarzenie dla naszego kraju.

Teraz jest kolejne ważne przedsięwzięcie: Pomorski Broker Eksportowy. 1 września 2017 roku dodatkowo podpisano umowę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. na usługi w ramach programu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim”.

 

Fot. Kazimierz Netka

W zakresie tego porozumienia Biuro świadczy usługi dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w województwie pomorskim oraz instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz tych firm. Celem świadczonych usług jest pomoc pomorskim firmom w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z firmami z Chin, a także promocję pomorskich branż i pomorskich firm na tutejszym rynku oraz promocję gospodarczą regionu, a także kompleksową obsługę misji gospodarczych i misji przyjeżdżających na wydarzenia targowe do Chin. Więcej wiadomości na temat Biura Pomorskiego w Chinach z siedzibą w Pekinie można znaleźć na stronie http://www.biuropomorskie.pl .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *