Pomorskie. Podsumowano wsparcie finansowe udzielone podmiotom poszkodowanym przez covid-19. O pomocy oraz o zagrożeniach trzecią falą pandemii mówili: pani wiceminister, pani dyrektor ZUS, pan poseł na Sejm RP, pan wojewoda pomorski

Fot. Kazimierz Netka.

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń muszą do 28 lutego br. złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty

Jak wielka jest pomoc firmom w czasach pandemii? Na co jeszcze przedsiębiorcy mogą liczyć? Gdzie jest największe zagrożenie? O tym mówiono w piątek, 26 lutego 2021 roku, w Gdańsku, niemal rok od ogłoszenia w Polsce pandemii koronawirusa. O zakresie pomocy mówili m.in.: Olga Semeniuk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Aneta Pawłowska – dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku; Tadeusz Cymański – poseł na Sejm, RP oraz Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Przed nami wzrasta trzecia fala covid-19 – epidemii, która Polskę i świat ogarnęła w marcu ubiegłego orku i panuje do tej pory. Uczelnie, przedsiębiorstwa, szkoły, urzędy, kultura, turystyka, sport oraz inne sfery życia zostały w znacznym stopniu zmuszone do zmniejszenia swej aktywności. Trwa praca zdalna i nauka zdalna – zarówno w szkołach jak i na uczelniach. Straty finansowe są olbrzymie. Wsparcie napływa z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Największe zagrożenie trzecim „wezbraniem” fali covidowej jest w województwie warmińsko – mazurskim, gdzie trzeba było wprowadzić dodatkowe obostrzenia. W zagrożeniu jest województwo pomorskie.

Fot. Kazimierz Netka

W Pomorskiem, jak i w całej Polsce, już wiosną poprzedniego roku, spodziewano się, że z powodu pandemii znacznie wzrośnie bezrobocie. Na szczęście, nie jest tak źle – o czym mówił wojewoda pomorski – Dariusz Drelich, podczas konferencji w piątek, 26 lutego 2021 roku. Powstrzymanie wzrostu bezrobocia było możliwe w Pomorskiem, dzięki realizacji dużych inwestycji. Mimo zimy i pandemii nie wstrzymano budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Trwają prace np. na szlaku S6, na kolei. drogi, budownictwo mimo pandemii są realizowane i  minimalizują jej gospodarcze skutki. Porty morskie w Gdańsku i Gdyni też osiągnęły dobre wyniki w przeładunkach w ubiegłym roku, realizując jednocześnie modernizację infrastruktury portowej.

Fot. Kazimierz Netka

Samorządy otrzymały wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówiła Olga Semeniuk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Olbrzymie jest wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Wartość pomocy w skali kraju  dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: https://www.gdansk.uw.gov.pl/5156-tarcza-antykryzysowa-w-pomorskiem :

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0.

Terminy składania wniosków: 15.01.2021 r. – 28.02.2021 r. Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie po ich wpływie do PFR – decyzje są wydawane zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Dwa tygodnie po uruchomieniu naboru wniosków (stan na 29 stycznia 2021 r.) z subwencji skorzystało 22 700 firm, zatrudniających 151 000 pracowników, a łącznie przyznane subwencje wynoszą 3,6 mld zł. W tym jest około: 8 000 przedsiębiorstw gastronomicznych – 1,2 mld zł (co stanowiło 33%); 2 700 hoteli i miejsc zakwaterowania – 1 mld zł (co stanowiło ok. 28%); 1 200 przedsiębiorstw z branży fitness – kilkaset mln zł.
Stan na 24 lutego 2021 r.: z subwencji skorzystało 43 097 firm, zatrudniających 280 905 pracowników. Łącznie przyznane subwencje to ponad 6,3 mld zł mld zł (w tym 3 mld zł dla mikrofirm oraz 3,4 mld zł dla firm z sektora MŚP)

TARCZA BRANŻOWA

Pomoc z tzw. antykryzysowej tarczy branżowej to zwolnienie z ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, dotacja w wysokości 5 tys. zł, zniesienie opłaty targowej. Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19. Pomoc w ramach tej tarczy obejmuje: zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.; jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe; dotacje do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców; zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.; dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Tarcza branżowa obejmuje 49 kodów PKD.
Od 19 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. wnioski o dotację do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożyło 102 956 przedsiębiorców,
z czego, na 29 stycznia 2021 r., udzielono: ok. 71 300 dotacji na łączną kwotę 355,6 mln zł; wnioski w sprawie otrzymania 2 000 zł dopłaty do wynagrodzeń złożyło 20 877 przedsiębiorców.
Od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. wnioski o dotację do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożyło 111 753 przedsiębiorców; wnioski w sprawie otrzymania 2 000 zł dopłaty do wynagrodzeń złożyło 22 978 przedsiębiorców.
Łączna kwota miesięcznego wsparcia szacowana jest na: 4,5 mld zł. Szacowana łączna liczba przedsiębiorców, którzy będą skorzystać z instrumentów zawartych w tarczy branżowej – ok. 300 000. Dofinansowaniem wynagrodzeń zostanie objętych (instrument trzymiesięczny) – ok. 1 mln pracowników.

Od 1 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r. wnioski o dotację do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożyło 59 289 przedsiębiorców,
z czego, na 19 lutego br., udzielono: 42 940 dotacji, na łączną kwotę ponad 214,5 mln zł.

Jeśli chodzi o Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to od 19 grudnia 2020 r. wnioski w sprawie otrzymania dopłaty do części kosztów wynagrodzeń pracowników złożyło 204 916 przedsiębiorców, z czego, na 19 lutego 2021 r., rozpatrzono pozytywnie: 172 291 wniosków na łączną kwotę ponad 4,4 mld zł. Wsparciem zostało objętych 1 399 010 osób.

II. DANE – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

GDAŃSK – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.: liczba złożonych wniosków – 1182; łączna wysokość udzielonych subwencji –  143 411 059,23 zł; liczba beneficjentów – 648 w tym: liczba mikrofirm – 560; liczba firm z sektora MŚP – 124

GDYNIA – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.: liczba złożonych wniosków – 590, łączna wysokość udzielonych subwencji – 61 599 952,62 zł, liczba beneficjentów – 359, w tym: liczba mikrofirm – 315, liczba firm z sektora MŚP – 44

SOPOT – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.: liczba złożonych wniosków – 232, łączna wysokość udzielonych subwencji – 33 284 916,03 zł, liczba beneficjentów – 136, w tym: liczba mikrofirm – 100, liczba firm z sektora MŚP – 36

TRÓJMIASTO – W SUMIE: liczba złożonych wniosków – 2004; łączna wysokość udzielonych subwencji – 238 295 927,88 zł; liczba beneficjentów – 1143, w tym: liczba mikrofirm – 1123liczba firm z sektora MŚP – 204. Średnia wysokość subwencji – 208 482,88 zł

POWIAT GDAŃSKI – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.: liczba złożonych wniosków – 178; łączna wysokość udzielonych subwencji –  14 180 257,97 zł; liczba beneficjentów – 112, w tym: liczba mikrofirm – 95, liczba firm z sektora MŚP – 17

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.: liczba złożonych wniosków – 4150, liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 2648, w tym: liczba mikrofirm – 2226, liczba firm z sektora MŚP – 422, łączna kwota udzielonych subwencji –  457 977 284,79 zł, liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 1502 – napisano na stronie internetowej https://www.gdansk.uw.gov.pl/5156-tarcza-antykryzysowa-w-pomorskiem

Fot. Kazimierz Netka

Pomoc z ZUS wynosi ponad 1,3 mld zł z puli wsparcia antykryzysowego – powiedziała Aneta Pawłowska – dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku. ZUS odpowiada też za realizację płatności bonem na rzecz przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego. Dba o przekazywanie wiedzy płatnikom ZUS. W tym celu organizuje webinaria, wspólnie ze Stowarzyszeniem Pracodawcy Pomorza. W tych webinariach bierze udział po kilkadziesiąt osób. 26 lutego takie webinarium zorganizował Inspektorat ZUS w Starogardzie Gdańskim. Oto zarys programu:

Źródło ilustracji: Pracodawcy Pomorza

Szczegółowe podsumowanie wsparcia jakiego do tej pory udzieliły Oddziały ZUS w Gdańsku i w Słupsku w ramach tarcz antykryzysowych przedstawił nam również Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. Pan rzecznik przypomniał też, że przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń muszą  pamiętać, aby do 28 lutego 2021 r. złożyć w ZUS deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za te miesiące.

Do oddziałów ZUS w Gdańsku i Słupsku wpłynęło kilkaset tysięcy wniosków o wsparcie w ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych. Pomorscy płatnicy zostali zwolnieni ze składek w kwocie ponad 903,8 mln zł. Z kolei suma wypłaconych świadczeń postojowych przekroczyła 403,2 mln zł. Przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek w ramach Tarczy 7.0 z końcem lutego mija ważny termin.

W ramach pierwszej Tarczy Antykryzysowej mieszkańcy województwa pomorskiego korzystali m. in. ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Łączna kwota składek z jakiej zostali zwolnieni pomorscy płatnicy, a którą tym samym przejął na siebie budżet państwa, to ponad 859,2 mln zł. Samozatrudnieni i osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych cały czas mogą się ubiegać o świadczenia postojowe. Wypłata może nastąpić do trzech razy. Pomorskie oddziały ZUS wypłaciły już ponad 198 tys. świadczeń postojowych. Ich suma to blisko 388,3 mln zł.

Na podstawie Tarczy Antykryzysowej 5.0, nazywanej też Tarczą Turystyczną, przedsiębiorcy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji lub wystaw mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Kwota składek umorzonych z tego tytułu na Pomorzu to blisko 4,5 mln zł. Dzięki Tarczy Turystycznej agenci turystyczni, przewodnicy lub piloci wycieczek nabyli prawo do świadczenia postojowego. Natomiast prowadzący działalność m.in. w zakresie transportu turystycznego, wystawiania i występowania w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenia dyskotek, salonów gier elektronicznych, mogą zwrócić się o dodatkowe świadczenie postojowe. Na podstawie ponad 1,1 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków, oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku wypłaciły ponad 2,3 mln zł tych świadczeń.

Przedsiębiorcy z branż oznaczonych ponad 40 kodami PKD na podstawie Tarczy Antykryzysowej 6.0 uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad 2020 r. Ulga ta dotyczy m.in. handlu, gastronomii, pozaszkolnych form edukacji, obiektów kultury i sportu, czy fizjoterapeutów. Tarcza ta zwolniła też kolejne branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Oba pomorskie oddziały ZUS przyjęły ponad 5,6 tys. wniosków o takie zwolnienia, a suma składek z jakiej przedsiębiorcy zostali zwolnieni przekroczyła 13,5 mln zł. Dzięki tej Tarczy więcej przedsiębiorców może skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego. Prowadzący hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy, a pozostałe niemal 40 grup przedsiębiorców jeden raz. Oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku do tej pory rozpatrzyły pozytywnie blisko 3,3 tys. takich wniosków na łączną kwotę ponad 6,7 mln zł.

Źródło ilustracji: Pracodawcy Pomorza

O pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 mogą się ubiegać przedsiębiorcy z niemal 50. różnych branż. O zwolnienie składek za grudzień i styczeń oraz ponowne świadczenie postojowe – do dwóch razy – mogą wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport. Przedsiębiorcom, których przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w sklepach i na targowiskach przysługuje zwolnienie ze składek za styczeń i ponowna, jednorazowa wypłata świadczenia postojowego. Kwota składek z jakiej zostali zwolnieni pomorscy przedsiębiorcy w ramach Tarczy 7.0 to blisko 26,6 mln zł. Do tej pory oddziały ZUS w naszym województwie rozpatrzyły pozytywnie ponad 2,8 tys. wniosków o ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Suma wypłaconych „postojowych” to ponad 5,8 mln zł.

O zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń można wnioskować do 31 marca. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, aby do 28 lutego 2021 r. złożyć w ZUS deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. O wszystkie formy świadczeń postojowych można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Wnioski o wsparcie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Pomocą dla branży turystycznej jest też Polski Bon Turystyczny. Za realizację płatności bonem na rzecz przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego odpowiada ZUS. Wypłaty dla całego kraju realizują pracownicy Centrum Obsługi Płatności, które ma siedzibę w słupskim oddziale ZUS. Od sierpnia 2020 r. słupskiego Centrum do podmiotów w całym kraju wykonano ponad 79 tys. przelewów na łączną kwotę blisko 266 mln zł. Trafiły one do ponad 18 tys. podmiotów – poinformował Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Pomoc udzielana przez państwo podmiotom poszkodowanym wskutek pandemii, jest, jak widać z powyższych podsumowań, olbrzymia. Możemy więc ten trudny czas przetrwać. Apelował o to poseł Tadeusz Cymański. Historia uczy, że w obliczu powstań narodowych, nieszczęść, wojen, klęsk, zawsze potrafiliśmy się łączyć – mówił poseł Tadeusz Cymański. Na to stać nas i obecnie, ale tego zjednoczenia nam teraz brakuje.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *