Pomorskie. Powstanie Biuro Integracji Transportu

Powiększa się Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Na zdjęciu powyżej: Widok na gmach Gimnazjum Polskiego widziany od strony Traktu Świętego Wojciecha. Fot. Kazimierz Netka.

W Gdańsku tworzone jest pomorskie centrum władzy – czyli ośrodek administracji państwowej i samorządowej. Z bezkolizyjnym dojściem, a później – nawet z lotniskiem i specjalnym dworcem. Łatwiej będzie pracownikom tego centrum, ale również klientom tych instytucji, dotrzeć do siedzib urzędów. Planowane jest wprowadzenie jednego biletu na różne środki lokomocji.

Za około dwa lata w Pomorskiem będzie można kupić jeden bilet na kilka rodzajów publicznego, zbiorowego przewozu osób. Do tego ma doprowadzić Biuro Integracji Transportu. Stosowną uchwałę w sprawie utworzenia tego Biura podjął zarząd województwa, dokonując jednocześnie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

DSCN1711Na zdjęciu: Wejście do byłego Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, a w przyszłości – siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Fot. Kazimierz Netka.

Zadaniem nowego biura ma być w szczególności opracowanie systemu integracji biletowej w województwie pomorskim i systemu zarządzania dystrybucją biletu jednolitego oraz informacją pasażerską. Biuro ma też uzgodnić model jednolitego biletu w publicznym transporcie zbiorowym województwa z interesariuszami projektu, wdrożyć system dystrybucji tego biletu.

Biuro Integracji Transportu będzie funkcjonować najprawdopodobniej w ramach Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Szef tego Biura ma być wyłoniony w drodze konkursu. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór kandydatów do tej funkcji – dowiedzieliśmy się od Ryszarda Świlskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego.

IMG_4707Na zdjęciu, po lewej – obecna siedziba urzędów Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, przy ul. Okopowej w Gdańsku. Na końcu ulicy: gmach byłego Gimnazjum Polskiego, przy ul. Augustyńskiego. Fot. Kazimierz Netka.

Najważniejszą przeszkodą we wprowadzeniu jednego biletu na różne rodzaje transportu (np. autobusowego, tramwajowego, trolejbusowego, PKM, SKM, Przewozów Regionalnych) jest brak funduszy. Potrzeba na to około 67 milionów złotych. Samorząd województwa nie wyłoży tej sumy, bo już dopłaca około 140 mln złotych rocznie do różnych przewozów pasażerskich.

DSCN8544Na zdjęciu: Gmach po „Unimorze” – fabryce telewizorów; teraz mieszczą się tu niektóre departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Na dachu: panele fotowoltaiczne elektrowni słonecznej. Fot. Kazimierz Netka.

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa pomorskiego, w ramach którego ma funkcjonować Biuro Integracji Transportu, znajduje się w Gdańsku Oruni. Za około dwa lata najprawdopodobniej znajdzie się w Gdańsku, w rejonie ulic: Okopowa, Rzeźnicka, Augustyńskiego. Tam bowiem powstaje centrum administracyjne, czyli Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki. Jest też Urząd Skarbowy. Na potrzeby administracji przejęty został budynek po byłej fabryce telewizorów „Unimor”.

Gdzie się pomieści pomorskie Biuro Integracji Transportu? Lokal się znajdzie.

DSCN1721Na zdjęciu: Tablica pamiątkowa przy wejściu do budynku byłego Gimnazjum Polskiego. Fot. Kazimierz Netka.

Teraz trwa adaptacja siedziby byłego Centrum Kształcenia Ustawicznego, przy ul. Augustyńskiego – gmachu, w którym przed II wojną światową znajdowało się Gimnazjum Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku. Ten historyczny obecnie należy do Urzędu Marszałkowskiego i jest remontowany. Szkoły się wyprowadziły. Przekazanie do użytku byłej siedziby Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku odbędzie się najprawdopodobniej za dwa lata.

DSCN1715Na zdjęciu: Kamień z tablicą pamiatkową obok wjazdu na boisko dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Jednocześnie, z remontem byłego Gimnazjum, trwa budowa przejścia podziemnego od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do budynku w którym mają siedziby urzędy: Marszałkowski oraz Wojewódzki. Finał ma nastąpić za rok.

IMG_4695Na zdjęciu: Widok na tory, w rejonie których ma powstać stacja kolejowa Czerwony Most. Fot. Kazimierz Netka.

Kilka lat później ma być w pobliżu budowany dworzec kolejowy Czerwony Most. Będzie on połączony z systemem komunikacji miejskiej (z liniami tramwajowymi, autobusowymi). W planach jest też budowa lądowiska dla helikopterów przy stacji dla pociągów także dalekobieżnych Czerwony Most (planowanej między ul. Sandomierską i Opływem Motławy).

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *