Pomorskie. Przygotowania do nowego unijnego rozdzielania wspólnotowych pieniędzy. Polacy mają być liderami unijnych przedsięwzięć – taki generalny wniosek wynika ze zdalnego spotkania poświęconego doświadczeniom zdobytym w ramach programu COSME 2014-2020 i ich wykorzystaniu w latach 2021-2027

Źródła ilustracji: Webinarium i prezentacje pokazane podczas tego zdalnego spotkania.

Musimy nauczyć się grać na większej liczbie fortepianów

Dobiega końca kolejny, 7-letni okres (2014 – 2020) finansowania realizacji projektów, dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Przed nami kolejny taki etap podziału wspólnotowych pieniędzy. Dotychczas, Polska, w tym Pomorskie, z sukcesami wykorzystywały unijne wsparcie. Teraz sytuacja jest wyjątkowa, z powodu pandemii koronawirusa. Żeby nie zmarnować szans, trzeba się do kolejnego okresu wspierania dobrze przygotować.

Podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć oraz przygotowaniom do sięgania po unijne wsparcie finansowe poświęcone było, zorganizowane 19 października 2020 roku, spotkanie poświęcone doświadczeniom zdobytym w ramach programu COSME 2014-2020 i ich wykorzystaniu w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Oczywiście, było to webinarium czyli seminarium zdalne. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej konferencji online. Webinarium zostało zorganizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a prowadziła je Monika Cholewczyńska-Dmitruk – Kierownik Referatu Programów Międzynarodowych tego Departamentu.

W tym zdalnym seminarium uczestniczyli reprezentanci m.in. instytucji z otoczenia biznesu z województwa pomorskiego, które są beneficjentami programu COSME 2014-2020 i być może będą korzystać z Single Market Programme 2021-2027. Podczas webinarium przedstawiono m.in.:  ogólnopolskie doświadczenia z realizacji COSME 2014-2020 (przedstawiciel PARP); analizę wykorzystania przez pomorskich beneficjentów środków COSME 2014-2020 (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego); Single Market Programme 2021-2027; rolę klastrów w odbudowie gospodarki UE (przedstawiciel Komisji Europejskiej).

Spotkanie uzupełnione zostało dwoma panelami, w których wypowiadali się przedstawiciele beneficjentów, realizujących projekty, lub starających się o środki z COSME 2014-2020.

COSME to skrótowa nazwa zarządzanego w Brukseli, czyli przez Komisje Europejską, „Programu ramowego na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME” (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises), przyjętego w grudniu 2013 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Główne cele programu to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP. Budżet programu na lata 2014 – 2020 wynosi 2,3 miliarda euro.

Wprowadzając do tematyki webinarium, Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wspomniał o strategii rozwoju województwa i w tym zakresie województwo bardzo mocno stawia na współpracę międzynarodową, sprawny lobbing, ale także na sięganie po środki zewnętrzne. Konieczne jest zwiększenie naszej aktywności w tym zakresie, w pozyskiwaniu pieniędzy. Dlatego, jak podkreślił dyrektor Adam Mikołajczyk, musimy nauczyć się grać na większej liczbie fortepianów niż do tej pory.

– Zaprosiliśmy do udziału reprezentantów szeroko rozumianego ekosystemu otoczenia biznesu – powiedział, witając uczestników, Adam Mikołajczyk. Chcemy się skupić na programie COSME, który nie jest programem nowym ale nie jest też zbyt popularny, nie jest rozpoznawalny. W związku z czym naszym celem jest zarówno przybliżenie jego charakterystyki, zastanowienie jakie będą losy tego programy bądź działań o podobnym profilu w nowej perspektywie no i chcielibyśmy też pokazać dobre przykłady – dodał.

– Przede wszystkim chcę bardzo podziękować wszystkim obecnym przed ekranikami, a w sposób wybitnie szczególny tym, którzy zgodzili się podjąć aktywnej roli czyli przyjęli rolę prelegentów lub panelistów. Tu mamy skład, którym naprawdę możemy się pochwalić – powiedział pan dyrektor Adam Mikołajczyk.

Kto dzielił się wiedzą, kto był wykładowcą lub zasiadał w panelach – o tym w poniższej relacji z webinarium:

Ogólnopolskie doświadczenia z realizacji projektów COSME 2014-2020 przedstawiła Monika Fiszer z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Wyniki projektu pt. „Analiza wykorzystania przez pomorskich beneficjentów części dotacyjnej COSME 2014-2020 wraz z rekomendacjami na kolejny okres programowania UE 2021-2027” omówiła Małgorzata Jankiewicz z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Debatę pt. „Doświadczenia dotyczące realizacji i aplikowania w ramach COSME 2014-2020 – Panel „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” prowadziła Monika Cholewczyńska-Dmitruk, kierownik w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego W panelu uczestniczyli: Monika Dmitrzak – Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Tomasz Szymczak – prezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości; Monika Fiszer z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jolanta Szydłowska – prezes Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

 

Temat: „Single Market Programme 2021-2027 – rola klastrów w odbudowie gospodarki UE” zaprezentował Marek Przeor z Komisji Europejskiej, DG GROW.

 

W debacie pt. „Pomorskie doświadczenia dotyczące realizacji i aplikowania w ramach COSME 2014-2020 – Panel „Klastry” uczestniczyli: Marek Grzybowski – wiceprezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego; Ewa Domke z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk; Jarosław Parzuchowski – prezes Fundacji INTERIZON i reprezentant klastra INTERIZON; Marek Świeczkowski – przewodniczący Rady Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe, reprezentant Zarządu Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych sp. z o.o. Dyskusję moderowała Justyna Szybska-Lewandowska – reprezentująca Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Podczas podsumowania webinarium padło wiele ważnych zdań. Jedno z nich brzmi: Polacy, w tym Pomorzanie, nie mogą być tylko partnerami w realizacji międzynarodowych programów unijnych. Powinni pełnić też funkcje liderów. To podniesie nasz prestiż na arenie międzynarodowej.

Marek Przeor z Komisji Europejskiej zaproponował, by takim liderem międzynarodowych projektów został prof. Marek Grzybowski – wiceprezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. To właśnie polskie klastry powinny przejmować role wiodące, na arenie międzynarodowej, przestając być podwykonawcami projektów. Terminy konkursów będą znane gdy zostaną przyjęte ramy finansowania z budżetu UE na lata 2021 – 2027. Jeśli nastąpi to w grudniu br., to konkursy zaczną się w II kwartale 2021 roku.

Polska już 17 lat jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Ma duże doświadczenia w wykorzystywaniu unijnych pieniędzy. Czas więc, byśmy te doświadczenia spożytkowali, odgrywając coraz ważniejsze role na arenie międzynarodowej i stawali się liderami konsorcjów – mówiono podczas webinarium. Poruszono też problematykę sukcesji przedsiębiorstw i wykorzystanie unijnych funduszy w przygotowaniach do przekazywania firm przez ich właścicieli, odchodzących na emerytury.

Źródła ilustracji: Webinarium i prezentacje pokazane podczas tego zdalnego spotkania.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *