Pomorze – Chiny. Miękkie lądowanie dla firm.

Gdynia może być ważnym ogniwem na chińskim, międzynarodowym, Nowym Jedwabnym Szlaku

Przez kulturę do gospodarki

Odśpiewaniem popularnej chińskiej pieśni przez Zespół Pieśni i Tańca Gdynia, zainaugurowano nową epokę we współpracy gospodarczej między Polską i Chinami. Zakres tego współdziałania określono w porozumieniu (umowie), które zostało zawarte w poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, w Gdyni. Sygnatariuszami są: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Rzeczypospolitej Polskiej i miasto Zhuhai w Chińskiej Republice Ludowej. Dokumenty podpisali: Pani Teresa Kamińska – prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) oraz Pani Long  Guangyan – wiceprezydent (wicemer) Miasta Zhuhai w Chinach.

IMG_2242

Na zdjęciu: Chwila po podpisaniu porozumienia, na 10. piętrze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. Od lewej: Pani dr Liu Yuanyuan – konsul generalnej Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku; Pani Long Guangyan – wiceprezydent Miasta Zhuhai; Pani Teresa Kamińska – prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o,; Pan Paweł Jajkowski – przewodniczący Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Umowa ta jest kontynuacją porozumienia partnerskiego zawartego w 2011 roku w Zhuhai. Jak wynika z treści podpisanego w poniedziałek 21 grudnia 2015 roku, dokumentu, celem porozumienia jest m.in. intensyfikacja szeroko rozumianej współpracy gospodarczej pomiędzy specjalnymi strefami ekonomicznymi: w Zhuhai i Pomorską SSE.

IMG_2265Pamiątkowe zdjęcie z Zespołem Pieśni i Tańca Gdynia. Fot. Kazimierz Netka.

Uroczystości związane z sygnowaniem nowego porozumienia odbyły się w w należącym do PSSE Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Na obszarze portowo – stoczniowym. Nieprzypadkowo to ważne spotkanie odbyło się w tym miejscu. Niewykluczone bowiem, że zostanie uruchomione stałe, bezpośrednie połączenie morskie statkami pomiędzy Zhuhai i Gdynią. Na wymianie handlowej jednak się nie skończy.

IMG_2200

Na zdjęciu: Spotkanie sygnatariuszy porozumienia – na 10. piętrze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Stronę chińską reprezentowały następujące osoby: Pani dr Liu Yuanyuan – konsul generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku; Pani Long Guangyan – wiceprezydent Miasta Zhuhai; Pan Zhao Xuejun – wicedyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Miasta Zhuhai; Pani Chen Yaoping – wicedyrektor Biura Zdrowia Miasta Zhuhai; Pan Cheng Yurong – wicedyrektor Biura Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Zhuhai; Pan Zhong Guohuai – szef sekcji Biura Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Zhuhai

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Pani Teresa Kamińska – prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o,; Pan Bartłomiej Nowakowski – prezes zarządu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej; Pani Marta Dargas – wiceprezes zarządu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej; Pan Paweł Jajkowski – przewodniczący Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej; Pani Joanna Leman – kierownik Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni.

IMG_2205

Na zdjęciu: Spotkanie sygnatariuszy porozumienia – na 10. piętrze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

W treści porozumienia napisano m.in., że obie strony ze szczególną uwagą będą traktowały współpracę gospodarczą i handlową, tworząc korzystne warunki i możliwości udziału w strategicznych projektach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz inicjatywy 16+1, czyli współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

IMG_2226

Na zdjęciu: Fragment prezentacji, przygotowanej przez Panią Martę Dargas – wiceprezes zarządu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Warto zwrócić tutaj uwagę, że Porozumienie nawiązuje do listopadowej, polskiej misji gospodarczej do Chin, której przewodniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Uczestnicy tej misji. m.in. Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uczestniczyli w „Poland-China Trade and Investment Forum” w Szanghaju (23 listopada 2015 r.), a także w Forum Gospodarczym towarzyszącym Szczytowi Szefów Rządów Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin („16+1”) w Suzhou (24 – 25 listopada 2015 r.).

– Pomorze posiada ogromny potencjał, który warto wykorzystać – mówiła po chińsku Pani Marta Dargas – wiceprezes zarządu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej, podczas uroczystości podpisania porozumienia w Gdyni, 21 grudnia 2015 roku. – Położenie w pobliżu portów pozwoli na aktywne uczestnictwo Pomorza w Maritime Silk Route, a Polska deklaruje gotowość do bycia głównym hubem komunikacyjnym na zachodnim krańcu Jedwabnego Szlaku – dla tranzytu i transportu chińskich towarów. Polska może być pomostem między Wschodem i Zachodem, jak Polska również stanowi dla partnerów chińskich bramę/ wrota do Unii Europejskiej.

W dniu 23 listopada bieżącego roku odbyło się forum polsko-chińskie w Szanghaju, w którym uczestniczyła Pani Prezes Teresa Kamińska oraz ja – dodała Pani Marta Dargas – wiceprezes zarządu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej. – W trakcie tego forum wystąpienie miał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, a forum było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z chińskimi przedsiębiorcami. Spodziewamy się, że te kontakty przyniosą wymierne efekty w postaci inwestycji w Pomorskiej Specjalne Strefie Ekonomicznej w zakresie infrastruktury, logistyki i nawiązania współpracy polskich i chińskich przedsiębiorców w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia, a także zwiększenie ilości chińsko polskich spółek joint venture.

W następnym dniu – 24 listopada – uczestniczyłyśmy z Panią Prezes Teresą Kamińską również w forum gospodarczym w ramach szczytu Państw Europy Środkowo Wschodniej i Chin. Pan Li Keqiang w trakcie swojego wystąpienia na tym szczycie wskazywał m.in. na konieczność współpracy w zakresie infrastruktury, a także powiązania inicjatywy ze strategiami rozwojowymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz na współpracę w zakresie rozwoju portów na Bałtyku. Współpraca ta ma koncentrować się na rozwijaniu zdolności produkcyjnych pomiędzy portami a parkami przemysłowymi; planowane jest również tworzenie klastrów przemysłowych. Zarówno podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Pomorską Specjalną Strefa Ekonomiczną a Miastem Zhuhai, jak również współpraca pomiędzy portem w Gdyni i portem w Zhuhai wpisują się doskonale we wszystkie sześć priorytetów nakreślonych przez premiera Li Keqianga w trakcie szczytu w Suzhou – mówiła Pani Marta Dargas – wiceprezes zarządu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej.

IMG_2248

Na zdjęciu: Przekazanie stronie chińskiej symbolicznego prezentu przez Pomorska Specjalną Strefę Ekonomiczną. Fot. Kazimierz Netka.

Dalej w treści porozumienia czytamy, że strony wyrażają chęć wykorzystania głównych platform współpracy w obu krajach, takich jak: strefy wolnego handlu i parki przemysłowe – do umacniania dwustronnych więzi gospodarczych i handlowych oraz wsparcia wymiany technologicznej i promocji innowacji poprzez organizacje forów, prezentacje technologii oraz kojarzenie imprez dla firm polskich i chińskich. Obie strony są skłonne do ustanowienia mechanizmu skutecznej komunikacji i koordynacji w celu poprawy wymiany informacji, współdzielenia listy firm i innowatorów dążących do rozwoju na rynku zagranicznym w Zhuhai bądź w Polsce, podniesienia poziomu obustronnych inwestycji i zapewnienia niezbędnego wsparcia dla ewaluacji projektów, inkubacji i przyśpieszenia ich realizacji. Obie strony w podpisanym porozumieniu podkreślają, że są gotowe do pomocy firmom rekomendowanym przez drugą stronę w „miękkim lądowaniu” na rynku zagranicznym, powiększenia możliwości udziału dla instytutów badawczo – rozwojowych w każdym kraju oraz wsparcia wspólnych projektów promocyjnych.

IMG_2214

Na zdjęciu: Spotkanie sygnatariuszy porozumienia – na 10. piętrze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Obie strony są odpowiedzialne za własne wydatki poniesione w działalnościach w zakresie wymiany i współpracy, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej.

Porozumienie już obowiązuje. Weszło w życie w dniu podpisania, czyli 21 grudnia 2015 roku. Ważne jest na trzy lata, ale będzie potem nadal obowiązywać, o ile którakolwiek ze stron w formie pisemnej nie zadecyduje o jego zakończeniu.

IMG_2230Na zdjęciu: Spotkanie sygnatariuszy porozumienia – na 10. piętrze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Współpraca nie ogranicza się do Gdyni czy Pomorskiego. Miasto Zhuhai, a także inne regiony Chin, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego Chin w Gdańsku, zacieśniają kontakty jeszcze z czterema innymi regionami, np. z województwem warmińsko – mazurskim – dowiedzieliśmy się od Pani dr Liu Yuanyuan – konsul generalnej Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku.

Gdynia, w efekcie tego porozumienia ma znaleźć się na Nowym Jedwabnym Szlaku. Lądowym, ale również morskim. Niewykluczone, że powstanie bezpośrednie połączenie statkami między Gdynią i Zhuhai. Rozmowy na ten temat trwają między zarządami portów. Teresa Kamińska, prezes PSSE namawiała, by do Gdyni doprowadzić kolej bezpośrednio z Chin, by miasto to znalazło się na kolejowym Nowym  Jedwabnym Szlaku.

IMG_2269

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji prasowej. Fot. Kazimierz Netka.

Warto wiedzieć, że Jedwabny Szlak to dawna lądowa droga kupców, która łączyła Chiny z Europą przez Bliski Wschód. Liczyła około 12 tysięcy kilometrów. Istniała już przed naszą erą, aż do XVII wieku naszej ery. Straciła na znaczeniu, gdy z Europy do Chin zaczęły kursować statki. Teraz, Chiny mogą być jeszcze bliżej nas. Wskutek ocieplania się klimatu na Ziemi, stopił się lód na północy Azji i otworzyła się nowa droga dla statków, między Azją i Biegunem Północnym; znacznie krótsza od tej przez Kanał Sueski.

Nowy Jedwabny Szlak to tworzony przez Chiny kierunek ekspansji gospodarczej Państwa Środka do Europy. Na te dążenia składają się trasy zarówno lądowa jak i morska. Koncepcję tego szlaku przedstawił przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping dwa lata temu. Na wsparcie tworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku władze chińskie chcą przeznaczyć około 40 miliardów dolarów. Gdynia ma być jedną z bram Chin do Unii Europejskiej. Latem bieżącego roku w Gdyni zaczęła działalność chińska fabryka – montownia samochodów ciężarowych. Na utworzenie takiego zakładu produkcyjnego w w Pomorskiem czekaliśmy wiele lat. Powstawały w Trójmieście głównie centra obsługi biznesu, zatrudniające finansistów, księgowych itp.

IMG_2233

Na zdjęciu: Fragment prezentacji, przygotowanej przez Panią Martę Dargas – wiceprezes zarządu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej. Fot. Kazimierz Netka.

A czy teraz, porozumienie podpisane 21 grudnia 2015 roku między Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Miastem Zhuhai, może zaowocować powstaniem miejsc pracy w produkcji? Jak wynika z informacji, które przekazała nam Iwona Paliszewska – rzecznik prasowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – porozumienie stanowi efekt dogłębnych analiz i badań potencjału ekonomicznego i strategii gospodarczej obu Partnerów i oparte jest o istniejącą silną synergię branż, zwłaszcza takich jak przemysł elektroniczny, energetyczny, solarny, informatyczny, biofarmaceutyczny, przemysł precyzyjny, poligrafię i produkcję jachtów. W Mieście Zhuhai działa Lotniczy Park Przemysłowy – ośrodek wysoko zaawansowanych technologii chińskiego przemysłu lotniczego. Rozwijany jest tam końcowy montaż samolotów, trwa produkcja akcesoriów oraz materiałów i elektroniki stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce. Firmy chińskie, zainteresowane nawiązaniem bliskiej współpracy z PSSE to m.in. Gree Electric Appliances, Inc. of  Zhuhai, Singyes Solar, Yintong Energy, Hua Bo Tech. Wszystkie te firmy upatrują we współpracy z Pomorską SSE szansy wejścia na rynki europejskie. Realizacja Porozumienia ułatwi i zwiększy przepływ towarów pomiędzy Polską (Unią Europejską) a Chinami, poprzez istotne wzmocnienie roli portów morskich na Pomorzu i w Zhuhai (Port Gaolan jest głównym węzłem portowym nadmorskich obszarów Chin), ustanowienie bezpośredniego połączenia pomiędzy portami, udzielanie wsparcia logistycznego i konsultingowego dla polskich i chińskich eksporterów (szkolenia). Wszystkie wymienione działania wzmocnią pozycję konkurencyjną obu specjalnych stref ekonomicznych, miast i przedsiębiorstw w nich działających.

IMG_2250

Na zdjęciu: Przekazanie stronie chińskiej symbolicznego prezentu przez Pomorska Specjalną Strefę Ekonomiczną. Fot. Kazimierz Netka.

Miasto Zhuhai znajduje się w południowych Chinach, w prowincji Guangdong, w obrębie delty Rzeki Perłowej (na wyspie Zhongshan Dao), przy granicy z Makau, na zachód od Hongkongu. Liczba mieszkańców Zhuhai przekracza 550 tysięcy osób. Zhuhai jest w specjalnej strefie ekonomicznej.

Delegacja chińskiego miasta Zhuhai odwiedziła też Malbork i podziwiała tamtejszy Zamek. W Gdańsku poznawała skarby zgromadzone w Muzeum Bursztynu. W poniedziałek w Gdyni Chińczycy złożyli wizyty m.in. w Urzędzie Miasta, a także w Szpitalu,w nowoczesnym Centrum Onkologii.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *