Pomorze zacieśnia kontakty z Indonezją. Jej Ekscelencja Siti Nugraha Mauludiah  – ambasador Indonezji w Polsce, gościła w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Spotkała się z prezesem RIGP Sławomirem Halbrytem, a także z reprezentantami firm, planujących eksportować swe wyroby i usługi do Indonezji.

Fot. Kazimierz Netka.

Indonezja kraj daleki, ale bliski nam, na przykład pod względem barw narodowych: czerwieni i bieli.

Nieczęsto się zdarza, że ambasador egzotycznego kraju spotyka się bezpośrednio z przedsiębiorcami. Dlatego, rozmowy ambasador Republiki Indonezji – Pani Siti Nugraha Mauludiah -z reprezentantami biznesu pomorskiego, trzeba uznać za godne uwagi z kilku względów. Na przykład, z punktu widzenia składu delegacji. Jej Ekscelencji Siti Nugraha Mauludiah towarzyszyli Pan Rudy Kurniady – Szef Sekcji Ekonomicznej, Pani Monika Barzyc-Denisiewicz – z Sekcji Ekonomicznej i Pan Eko Rustanto Winardi – też z Sekcji Ekonomicznej Ambasady Indonezji w Warszawie. Do rozmów z reprezentantami polskiego, pomorskiego świata gospodarczego, doszło w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, w Gdańsku Wrzeszczu, w ramach realizacji programu: Pomorskie Broker Eksportowy.

 

Źródło ilustracji: Ambasada Indonezji w Polsce

Gości powitał Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

– To dla nas ważne spotkanie; bardzo liczymy na współpracę z przedsiębiorcami; ciekawi jesteśmy możliwości jakie państwo nam tutaj przedstawią, a sami również będziemy chcieli opowiedzieć, o naszych planach. W pierwszej kolejności przedstawimy Izbę, nasze projekty; liczę, że zainteresują one państwa – mówił do gości Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. – Pani ambasador, dziękuję za przybycie; mam nadzieję, że zaowocuje ono konkretnymi projektami – dodał pan prezes.

Pani ambasador Indonezji została zapoznana z głównymi branżami eksportowymi w Pomorskiem. Przedstawiono jej instytucje z otoczenia regionalnego biznesu, a także najważniejsze pomorskie firmy oraz świat nauki, w tym uczelnie, na których studiuje około 100 000 osób.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przedstawiając znaczenie Polski w tym Pomorza w Europie, Piotr Maksyś – broker eksportowy z ramienia Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, podkreślił, że Pomorze, a zwłaszcza Trójmiasto jest rozwijającym się, intermodalnym europejskim ośrodkiem. Dodał, że istnieje w RIGP Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Podkreślił, że Pomorze stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego. Coraz większe znaczenie mają w gospodarce Pomorza klastry. Jeden z nich to Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, a RIGP jest koordynatorem tego klastra.

 

Źródło ilustracji: Ambasada Indonezji w Polsce

Mówiąc o swoim kraju, pani ambasador Siti Nugraha Mauludiah podkreśliła, że Indonezja to kraj, położony na równiku. Składa się z ponad 17 000 wysp. Indonezja znajduje się na styku światowych szlaków transportowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Miłym akcentem spotkania była informacja, dotycząca barw narodowych Polski oraz Indonezji. Mamy bowiem bardzo podobne flagi, składające się z pasów czerwonego i białego, tyle że umieszczonych odwrotnie. Polska ma flagę biało-czerwoną, a Indonezja czerwono-białą – o czym poinformował prezes Sławomir Halbryt, pokazując na ekranie smartfona obydwie flagi.

W toku dyskusji, uczestnicy spotkania zwrócili uwagę m.in. na rozwój turystyki w Polsce, w tym na Pomorzu oraz w Indonezji. na polski przemysł stoczniowy, na medycynę, a także na kontakty naukowe. W Polsce studiuje coraz więcej Indonezyjczyków.

 

Fot. Kazimierz Netka

Siti Nugraha Mauludiah, urodzona w Bandgund, ukończyła studia licencjackie z językoznawstwa angielskiego na Padjadjaran University w Bandung oraz magisterskie z międzynarodowej polityki gospodarczej na Columbia University w Nowym Jorku. Była między innymi dyrektorem ds. współpracy technicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Dżakarcie, a także Konsulem Generalnym Republiki Indonezji w Szanghaju.

Intensyfikacja relacji pomiędzy Polską a Indonezją widoczna jest szczególnie w handlu, gdzie za ostatni rok Polska odnotowała 32% wzrost w eksporcie do Indonezji, a Indonezja 18 % wzrost importu do Polski – wynika z informacji, które przekazała nam Karolina Musielewicz – kierownik projektów w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Liczą się także Polskie inwestycje w Indonezji, pozwalają nam wierzyć, że jest jeszcze wiele nieodkrytych możliwości współpracy między naszymi krajami, a zaufanie wzajemne do potencjału rynków coraz większe. Biznesmeni z Indonezji także szukają możliwości inwestycyjnych w Polsce.

 

Fot. Kazimierz Netka

Indonezja to kraj przyszłości. Będzie państwem coraz bardziej liczącym się w gospodarce światowej. Warto się tym krajem interesować, mimo że dzieli nas w prostej linii około 11 tysięcy kilometrów i 10 godzin lotu. Niestety, nie ma bezpośredniego połączenia między Warszawą o Dżakartą. Indonezja to rynek liczący około 258 milionów konsumentów. W całej tamtejszej wspólnocie gospodarczej ASEAN jest około 650 milionów konsumentów. Teraz Indonezja jest 16 na liście największych gospodarek świata. W 2030 roku ma być na 7 miejscu – wynika z informacji, które przedstawiła pani ambasador. Rozrasta się klasa średnia, czyli ludność o największych zdolnościach konsumpcyjnych. Indonezja jest jednym z największych na świecie producentów naturalnego gazu, węgla, oleju palmowego, kakao, cynku, niklu, boksytów.

Kazimierz Netka.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *