Ponad połowa Ukraińców, którzy przyjechali do Pomorskiego by pracować, pragnie tam zamieszkać na stałe. Tak wynika z badań Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP), działającego w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Na ilustracji: Slajd z prezentacji pt. „Niewykorzystane zasoby pracy województwa pomorskiego”. Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Ukraińcy zadomowili się w Pomorskiem na dobre. Wielu studiuje, a ponad połowa pracujących planuje osiąść w tym regionie na stałe. Możemy więc na nich liczyć.

Niedostatek kandydatów do pracy można złagodzić różnymi metodami. Po pierwsze, powinniśmy zaktywizować osoby, które nie pracują, a mogliby służyć swymi umiejętnościami gospodarce. To się może udać, jeśli przedsiębiorcy zaproponują odpowiednie wynagrodzenie. Drugim sposobem złagodzeniem trudności w poszukiwaniach fachowców, mniej wymagających płacowo niż Polacy, jest zatrudnianie cudzoziemców. Ostatnio najwięcej pracuje u nas Ukraińców. Jednak, jak długo pragną oni wspierać pomorską gospodarkę? Czy niebawem zechcą wrócić do siebie, albo pojechać dalej na zachód, do lepiej płacących pracodawców?

Odpowiedzi na te pytania udziela Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, które przeprowadziło badania wśród ukraińskich pracowników firm na terenie województwa pomorskiego. Wyniki tych analiz omówił Marcin Średziński, podczas III Pomorskiego Forum Inicjatyw na rzecz Aktywizacji społecznej i Zawodowej, przedstawiając wyniki badania pt. „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”.

Celem tego badania, przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2017 roku, było określenie pożądanego kierunku i zasad wspierania imigrantów z Ukrainy i ich zatrudnienia w Pomorskiem. W badaniach, przeprowadzonych na zlecenie PORP, wypowiadali się mieszkający na terenie województwa pomorskiego obywatele Ukrainy, podczas wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. Odpowiedzi udzieliło 1006 osób.

Wyniki tych analiz są dla pomorskich przedsiębiorców korzystne, bo aż 55.5 procent badanych Ukraińców chce w Pomorskiem pozostać na stałe. 25 procent – do końca ważności wizy. 13, 7 procent ma zamiar regularnie przyjeżdżać do Polski, np. do pracy, a 1,7 procent – przyjeżdżać będzie bez wiz. Czyli na mniej niż 90 dni.

Dlaczego Ukraińcy przyjeżdżają do województwa pomorskiego? Po pierwsze, dlatego, że jest tu atrakcyjna oferta pracy – tak odpowiedziało 33,2 procent badanych. Nieco mniej, bo 31,2 procent przybywa w Pomorskie, bo jest tu duża szansa znalezienia zatrudnienia. Dla 23,1 procent badanych duże znaczenie ma istnienie w Pomorskiem dużej liczby Ukraińców zamieszkałych na stałe – mniejszości ukraińskiej. Liczy się też posiadanie na Pomorzu znajomych i przyjaciół, na co zwróciło uwagę 22,7 procent biorących udział w badaniach. Szanse na podwyższenie kwalifikacji liczą się dla 19 procent wypowiadających się. Ważne są podobieństwa kulturowe Polski i Ukrainy, co potwierdza 18,6 procent. Niezwykle liczy się, dla 18 procent badanych, obecność w Pomorskiem kogoś z rodziny, a także przyjacielska postawa mieszkańców – na co wskazało 17,9 procent badanych. Dla Ukraińców liczą się też odczucia z wcześniejszego pobytu, a także walory turystyczne, w tym bliskość morza.

Najliczniejszą grupę wśród badanych stanowiły osoby, mieszkające w Pomorskiem do 3 lat – 46,3 procent. W tym, do 3 miesięcy przebywało w Pomorskiem 5,7 procent, do 3 do 6 miesięcy – 6,7 procent, od pół do jednego roku – 14,1 procent, ej roku do 2 lat – 19,1 procent. A od 2 do 3 lat przebywało 27,2 procent badanych. Niewiele mniej przebywało w Pomorskiem powyżej 3 lat.

Dzięki badaniom zleconym przez PORP, dowiedzieliśmy się też, jakie kontakty ze swymi rodzinami mają Ukraińcy, którzy przybyli do pracy w Pomorskiem. 13 procent badanych przyjechało tu razem z rodziną, 18 procent przybyło samych, a rodzina później dołączyła; 15 procent założyło rodzinę w Pomorskiem i tyle samo chce sprowadzić do Polski swą rodzinę z Ukrainy. 40 procent badanych przebywało w Pomorskiem bez rodziny w Polsce.

Niezwykle ważne jest zżycie się z Polakami. Potrzebę takiej integracji, zdecydowanie tak, lub raczej tak wskazało 92 procent badanych, a 7,1 procent – raczej nie chce się integrować z Polakami, lub zdecydowanie nie (0,9procent).

Ukraińcy przybywają w Pomorskie nie tylko do pracy. Wielu z nich studiuje, a liczba studentów z Ukrainy nie jest mała. Na blisko 3 000 studentów cudzoziemców w roku akademickim 2016/2017, Ukraińców była blisko jedna trzecia. Ukraińcy studiują na 20 pomorskich uczelniach. Prawie co czwarty z nich – w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a co piąty w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Obywatele Ukrainy przybywają do województwa pomorskiego z różnych regionów swego kraju. Zauważalna jest jednak grupa z obwodu iwanofrankowskiego – 9,8 procent, z donieckiego – 9,6 procent), kijowskiego – 8,1 procent.

Ukraińcy znajdują w Pomorskiem zatrudnienie najczęściej w handlu i usługach ( 45,6 procent); w przemyśle (29,2 procent badanych); w budownictwie (22,4 procent, przeważnie mężczyźni); w rolnictwie (2,7 procent).

 

Na ilustracji: Slajd z prezentacji pt. „Niewykorzystane zasoby pracy województwa pomorskiego”. Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Pracodawcy z Pomorskiego chętnie zatrudniają zagranicznych pracowników. W ciągu ostatnich paru lat znacznie wzrosła liczba składanych w powiatowych urzędach pracy oświadczeń dotyczących zamiaru powierzenia wykonywania pracy (bez konieczności uzyskania zezwolenia) obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Ponad 90 procent tych oświadczeń dotyczyła zamiaru zatrudnienia obywateli Ukrainy – wynika z danych powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim, przedstawionych podczas III Pomorskiego Forum Inicjatyw na rzecz Aktywizacji społecznej i Zawodowej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *