Porozumienie o współpracy gospodarczej pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną a Koreą Południową. Innowacyjne inwestycje Korei Południowej wprowadzają na polski rynek know-how, a współpraca z przedsiębiorcami stwarza szansę na skuteczną kooperację i wejście naszych firm na koreański rynek

Fot. z Archiwum PSSE.

Korea Południowa jest jednym z największych pozaeuropejskich inwestorów w Polsce

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) oraz Busan-Jinhae Free Economic Zone Authority (BJFEZ) podpisały porozumienie oparte na wzajemnej współpracy, wymianie informacji oraz doświadczeń w zakresie wsparcia przedsiębiorczości – poinformowała Monika Fabich – Główny Specjalista ds. Marketingu, Dział Organizacyjno-Prawny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Ze strony PSSE dokument sygnował Przemysław Sztandera Prezes Zarządu, w imieniu BJFEZ podpis złożył Komisarz Kim Ki-Young.

Misja Gospodarcza do Korei Południowej

Celem wizyty przedstawicieli Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Korei było zapoznanie się wzajemnie z zasadami funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w obu krajach, przedyskutowanie możliwych obszarów współpracy, przybliżenie potencjału inwestycyjnego Polski oraz wzmocnienie współpracy biznesowej. Korea Południowa jest jednym z największych pozaeuropejskich inwestorów w Polsce. Jej innowacyjne inwestycje wprowadzają na polski rynek know-how, a współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami stwarza szansę na skuteczną kooperację i wejście na koreański rynek.

– Zainteresowanie naszym krajem wśród koreańskich firm wiąże się z wysokimi kompetencjami polskich kadr, dostępem do sieci dostawców, a także atrakcyjną ofertą zachęt inwestycyjnych – wśród nich przede wszystkim Polska Strefa Inwestycji – wyjaśnia Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Strefy ekonomiczne z Polski i Korei Południowej pogłębiają kooperację biznesową

Ważnym wydarzeniem dla polsko – koreańskiej współpracy było podpisanie porozumienia przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Busan-Jinhae Free Economic Zone Authority. Strony porozumienia zadeklarowały wzmocnienie relacji gospodarczych, tworzenie kanałów komunikacyjnych oraz wymiany doświadczeń.

– To bardzo ważne porozumienie biorąc pod uwagę zacieśnianie relacji biznesowych między Polską i Koreą. To także pierwsze takie porozumienie podpisane między polską i koreańską strefą ekonomiczną. Jako siódma specjalna strefa ekonomiczna na świecie chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami, a także rozwijać w kierunku nowych technologii oraz innowacyjnego podejścia obsługi inwestycyjnej. Ważne jest dla nas także sprowadzanie inwestycji badawczo-rozwojowych do kraju, a także wsparcie naszych przedsiębiorców w wejściu na rynek koreański – dodaje Przemysław Sztandera.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna światowym wzorem

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest wzorem i dzieli się doświadczeniem wśród stref na świecie. Spółka oprócz udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom wyróżnia się wsparciem startupów, szczególnie branż ICT, biotechnologii i energetyki, działaniami na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego, a także projektami z zakresu zielonej gospodarki.

– Władze koreańskiej strefy z zainteresowaniem zapoznały się z mnogością działań podejmowanych przez naszą Spółkę na rzecz rozwoju kraju oraz wsparcia przedsiębiorczości, poza wydawaniem decyzji o wsparciu. Największą uwagę zwrócili na realizowane w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym akceleracje oraz wsparcie szkolnictwa poprzez realizację Centrum Programowania Robotów Przemysłowych oraz prototypownię dla studentów. Jest to doskonałe pole do współpracy, gdyż BJFEZ zamierza poszerzyć swoją działalność o nowe obszary. Koreańska gospodarka jest bardzo rozwinięta dlatego cenią sobie ośrodki, w których młodzież może pozyskać wiedzę i doświadczenie związane ze zrobotyzowanym przemysłem i nowymi technologiami, a młode firmy uzyskać wsparcie na początkowym etapie rozwoju. Ponadto będziemy mogli w przyszłości stworzyć wspólne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości – podsumowuje Prezes PSSE.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *