Port Gdańsk odpowiedzialny społecznie

Styk lądu z wodą w porcie to strefa, która może być  niezwykle atrakcyjna, pod kilkoma warunkami. Po pierwsze – musi być dostępna dla zwykłych ludzi, czyli np. nie tylko dla dokerów. Po drugie – bezpieczna, z odpowiednimi zabezpieczeniami przed utonięciem. Zwykle jednak strefami nadwodnymi dysponują przedsiębiorstwa.

foto_zmpg_sa_5527(1)

Na ilustracji: Symbol społecznej odpowiedzialności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Tak jest w miastach nad Bałtykiem, gdzie spore odcinki wybrzeży są zajęte przez porty. Sztuką jest pogodzić działalność transportową, handlową, przeładunkową z obecnością na terenie portu zwykłych obywateli, turystów. W Trójmieście udaje się to osiągać.

To jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw portowych. Nie tylko umożliwiają one zajrzenie na nabrzeża, ale również upiększają swe tereny.

 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/08/logo_Forum-Odpowiedzialnego-Biznesu_600x230.png

 

Źródło ilustracji: http://odpowiedzialnybiznes.pl .

W dniu 11 lutego br. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. zaakceptował „Politykę dobrych praktyk biznesowych CSR” obowiązujących w Porcie Gdańsk. Polityka ta opracowana została na kształt kodeksu będącego kwintesencją zasad jakimi kieruje się w swojej działalności Zarząd Morskiego Portu Gdańsk – wynika z informacji, które otrzymaliśmy z dyrekcji tej spółki strategicznej jeśli chodzi o znaczenie dla gospodarki Polski, w tym na arenie międzynarodowej. Zresztą przestrzeganie zasad CSR też ułatwia gdańskiemu portowi zdobywanie uznania za granicą.

Wiele miejsca poświęca się w świecie zagadnieniu zrównoważonego rozwoju, który najprościej rzecz ujmując jest doktryną podkreślającą konieczność takiego realizowania rozwoju gospodarczego, który nie będzie stał w sprzeczności z dbałością o środowisko, jakością życia, społecznymi warunkami pracy, czy jakimkolwiek innym dobrem. To właśnie jest elementem CSR – Corporate Social Responsibility, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Port Gdańsk od lat stara się w swoich działaniach pokazywać, że dobro portu i środowiska, w którym działa oraz szacunek do społeczności wśród której i względem której realizuje rozwój organizmu portowego, są niezwykle ważne.

IMG_0262Na zdjęciu: Prezentacja podczas pokazu prac konkursowych na koncepcję zagospodarowania terenu wzdłuż toru wodnego w Porcie Gdańsk. Konkurs był elementem projektu „Estetyzacja Portu w Gdańsku”. Fot. Kazimierz Netka.

Zaakceptowana w gdańskim porcie polityka CSR jest w praktyce formalnym dokumentem opisującym zasady, którymi od lat w swojej działalności kieruje się Port Gdańsk i czemu daje wyraz na co dzień. W dokumencie poświęcono uwagę m.in. zagadnieniom dotyczącym ochrony środowiska, działalności portu na rzecz społeczności lokalnej, etyki biznesowej, ale również zagadnieniom związanym z dbałością o kapitał ludzki firmy, o dobre imię portu oraz o nienaganne relacje z interesariuszami, bo tylko to zdaniem portu gwarantuje skuteczny i konsekwentny rozwój ekonomiczno – gospodarczy.

Wszystkie te elementy odgrywają w działalności Portu Gdańsk niebagatelne znaczenie, bowiem zasada zrównoważonego rozwoju nie jest tu postrzegana jako obowiązek, lecz także jako przejaw świadomego i odpowiedzialnego patrzenia w przyszłość. Zatwierdzony dokument, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.portgdansk.pl/zmpg-sa/csr , w sposób całościowy ujmuje dotychczasowe działania Spółki w kwestii podmiotu społecznie odpowiedzialnego.

IMG_0288Na zdjęciu: Jedne z prac konkursowych koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż toru wodnego w Porcie Gdańsk – w ramach projektu „Estetyzacja Portu w Gdańsku”. Fot. Kazimierz Netka.

Ostatnie lata działalności portu, kolejne rekordy przeładunkowe, poszerzające się intensywnie portfolio klientów, nowe inwestycje, rozwój znaczenia na arenie krajowej i międzynarodowej są najlepszym przejawem tego, że konsekwentna, zrównoważona, dalekowzroczna i odpowiedzialna postawa w dobie nawet najbardziej wymagającego rynku przynosi pożądane korzyści. Pomaga budować pozytywne relacje zwłaszcza gdy oparte są one na kluczowych i ponadczasowych zasadach takich jak uczciwość, szacunek i etyka, które m.in. poprzez zatwierdzoną „Politykę dobrych praktyk biznesowych CSR” Port Gdańsk zobowiązuje się pielęgnować i i kultywować w dalszych swych działaniach rozwojowych.

foto_zmpg_sa_5521Na zdjęciu: Statuetka dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Fot. G. Mierkiewicz / www.portgdansk.pl .

12 lutego 2016 roku podczas uroczystej Gali Pracodawców Pomorza, jak co roku wręczono statuetki Pomorskiego Pracodawcy Roku przyznawane w trzech kategoriach – dla małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA., zgodnie z decyzją kapituły konkursu organizowanego pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, nagrodzony został tytułem Pomorski Pracodawca Roku 2015 w kategorii średnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 250 pracowników – wynika z informacji, przekazanych przez to przedsiębiorstwo.

A teraz następne konkretne dokonania. Żeby obszar przedsiębiorstwa udostępnić osobom z zewnątrz, trzeba teren odpowiednio przygotować. Dlatego, został ogłoszony konkurs pt. „Estetyzacja Portu Gdańsk”. Jest to projekt zainicjowany z myślą stworzenia koncepcji uporządkowania eksploatowanych nabrzeży i zagospodarowania wolnych dotąd przestrzeni, tak aby sukcesywnie przekształcać port w miejsce, w którym realizowana jest aktywna działalność portowa przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu naturalnych walorów terenu.

Surowe elementy industrialnej przestrzeni, zgodnie z zamysłem projektu, mają być sukcesywnie zastępowane elementami czerpiącymi z naturalnego uroku nadmorskiego krajobrazu tak, by tereny Portu Gdańsk zlokalizowane nad Martwą Wisłą zyskały nowe oblicze.

IMG_0238Na zdjęciu: Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu wzdłuż toru wodnego w Porcie Gdańsk – w ramach projektu „Estetyzacja Portu w Gdańsku”. Fot. Kazimierz Netka.

Projekt zainicjowano 2 czerwca 2014 roku – zawarciem umowy partnerstwa między: Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA i reprezentantami Prezydenta Gdańska, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Prorektora Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i Rektora Sopockiej Szkoły Wyższej. Celem tego partnerstwa było stworzenie przy wsparciu środowiska akademickiego nowatorskiego projektu, dzięki któremu możliwym ma być przekształcenie portu w organizm, w którym fragmenty nadwodnych terenów aż do wejścia do portu zostaną ożywione i – tam gdzie to możliwe – udostępnione mieszkańcom i turystom.

IMG_0258Na zdjęciu: Uczestnicy rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu wzdłuż toru wodnego w Porcie Gdańsk poznali też zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, wdrażane w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk. Fot. Kazimierz Netka.

Tak też się stało. Teren, objęty statusem Wolnego Obszaru Celnego (WOC), niedostępny dla osób trzecich został udostępniony mieszkańcom miasta i turystom. Chcąc to zmienić, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zwrócił się do Ministerstwa Finansów o zmianę granic obszaru WOC, co też nastąpiło na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów wydanego w maju 2015 roku. Tym samym możliwym stało się udostępnienie Gdańszczanom tego obszaru, które w opinii władz miasta oraz naszej cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale także turystów licznie przybywających w okresie letnim do Gdańska – wynika z informacji, które przekazała Monika Wszeborowska – dyrektor Biura Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

Za otwarciem części terenów portowych, poszły dalsze przedsięwzięcia, w tym działania na rzecz poprawy zapewnienia bezpieczeństwa.

W 2015 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. zainicjował koncepcję „Inwestycje wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa” i w ramach tej inicjatywy zrealizował 4 projekty objęte umowami o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2. Rozwój transportu morskiego.

DSCN3253Na zdjęciu: Przekazanie bandery jednemu z ratowniczych statków Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Fot. Kazimierz Netka.

Dwie nowe jednostki ratownicze są gotowe do działania na wodach Zatoki Gdańskiej, a zwłaszcza na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG SA). Ochrzczone, poświęcone, powitane pióropuszami salutów wodnych, oficjalne rozpoczęły służbę – od czwartku, 3 marca 2016 roku – na wodach terytorialnych gdańskiego portu, przy Nabrzeżu Zbożowym w Gdańsku Nowym Porcie.

Matkami Chrzestnymi jednostek są: Jowita Zielinkiewicz – kierownik Działu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Unijnych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Ewa Popławska – społeczniczka, członkini Paktu dla Nowego Portu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Skrót: CSR pochodzi od angielskiego określenia: Corporate Social Responsibility. Oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Inną aktualną definicją jest ta, zawarta w normie Normie PN-ISO 26 000 , czyli CSR jest to „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy; jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.”. CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Najlepiej obrazują go obszary tematyczne, wyróżnione w Normie PN-ISO 26 000 – napisano na stronie internetowej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/ .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *