Port Północny znowu pod naszą kontrolą! Większościowy pakiet akcji odkupił Węglokoks, od belgijskiej spółki. Odzyskaliśmy władzę nad kolejnym, bardzo ważnym kawałkiem Polski. Przedstawiciele rządu zapowiadają następne takie przemiany, zwiększające naszą suwerenność. Niewykluczone, że zrepolonizowane zostanie także Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Fot. Kazimierz Netka.

Kapitał zagraniczny przez około 15 lat kontrolował prace strategicznego Portu Północnego w Gdańsku – najważniejszego z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskiego bezpieczeństwa

Poinformowano o tym podczas konferencji prasowej Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz spółki Węglokoks, z udziałem ministra Jacka Sasina, poświęconej m.in. tematom związanym z infrastrukturą portową. Spotkanie odbyło się w Kapitanacie Portu Północnego w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Dzień 4 października 2023 roku to kolejna bardzo ważna data w rozwoju Polski Morskiej. Jako że od dziesiątek lat bywa, że to ludzie z głębi lądu najlepiej dbają o naszą gospodarkę morską, tak też stało się i tym razem: Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Grupa Kapitałowa Węglokoks dokonały niezwykłego przedsięwzięcia: odkupiły, sprzedaną kilkanaście lat temu obcemu kapitałowi, spółkę Port Północy w Gdańsku. Węglokoks odkupił tę firmę od zagranicznego właściciela. Kupowanie nadmorskich podmiotów terenów przez Polskę ma już swoją ponadstuletnią tradycję. W 1919 roku, czyli jeszcze przed zaślubinami Polski z morzem w Pucku, Polak spod Wilna, Kresowianin wschodni, Mieczysław Jałowiecki, odkupił działki w porcie Gdańsk, należące do Niemców, w tym między innymi kawałek Westerplatte – półwyspu, znajdującego się tuż obok Portu Północnego.

– Szanowny panie premierze, szanowni parlamentarzyści, szanowni państwo, szanowni goście. Jest mi niezmiernie miło, to dla mnie wielki zaszczyt gościć państwa w tym miejscu na ogłoszeniu tak ważnego wydarzenia, na ogłoszeniu tej transakcji – powiedział inaugurując wydarzenie 5 października 2023 roku i witając przybyłych, Łukasz Malinowski – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk:

Fot. Kazimierz Netka.

– Jestem dumny, że mogę przez wiele lat współpracować z Węglokosem, który był naszym solidnym partnerem. Teraz ta współpraca będzie jeszcze większa i razem będziemy realizować nasze cele strategiczne, czyli zabezpieczenie bezpieczeństwa – bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego.

– To jeden z najszczęśliwszych moich dni w karierze ministra aktywów państwowych – powiedział Jacek Sasin, potwierdzając unikatowość repolonizacji spółki zarządzającej jednym z najważniejszych i najnowszych portów w Polsce:

Fot. Kazimierz Netka.

– Już prawie 4 lata pełnię tę funkcję w rządzie pana premiera Mateusza Morawickiego. Wiele ważnych wydarzeń, dobrych dla polskiej gospodarki, bardzo dobrych dla Skarbu Państwa w było w tym czasie ale chyba nie marzyłem, że na finale, tej dobrej kadencji, dobrych 8 lat dla Polski, przypadnie mi zaszczyt poinformowania państwa o tak ważnym wydarzeniu, które dzisiaj sprowadziło nas tutaj do Gdańska. Myślę, że wielu z państwa jest zaintrygowanych, co tutaj w Gdańsku robi Węglokoks – spółka kojarzona z inną częścią naszego kraju, głównie ze Śląskiem.

Otóż szanowni państwo miło mi poinformować, że Węglokoks właśnie jest spółką Skarbu Państwa – firmą kontrolowaną przez Skarb Państwa, które dokonała rzeczy wielkiej, mianowicie repolonizacji, odzyskania, z rąk zagranicznego kapitału, do domeny Skarbu Państwa, spółki Port Północny spółka z o.o., która zarządza, jest operatorem Portu Północnego w Gdańsku.

To jest niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla gospodarki ale również dla bezpieczeństwa Polski, bo ten port to port, który jest największym najważniejszym polskim portem surowcowym wraz z Naftoportem, który także stanowi część tego Portu, portem surowcowym, portem masowym, który jako jedyny może przyjmować największe statki stutysięczniki i więcej, 120-tysięczniki, poprzez to, że dysponuje kanałem portowym o głębokości ponad 15 metrów.

Pamiętamy wszyscy jesień ubiegłego roku, pamiętamy emocje związane z koniecznością dostarczenia do polskich rodzin, do polskich gospodarstw domowych odpowiednich ilości węgla. Po tym jak Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej ogłosiła embargo na węgiel rosyjski, co było naszą odpowiedzią na agresję Rosji na naszego sąsiada, na Ukrainę. Wtedy wielu z nas zastanawiało się jak nie będzie rosyjski, to skąd ten węgiel do Polski popłynie. My w rządzie wspólnie ze spółkami Skarbu Państwa podjęliśmy szybko decyzję, że musimy zapewnić odpowiednią ilość węgla Polakom, z innych kierunków, z innych części świata. Chciałem tutaj szczególnie podziękować spółce Weglokoks i Polskiej Grupie Energetycznej – to są te dwie spółki, które wzięły na siebie ciężar nałożony decyzją pana premiera aby dokonać importu odpowiedniej ilości węgla, ale szanowni państwo, ten import mógł odbyć się tylko drogą morską w tych warunkach w których jesteśmy. Porty stały się absolutnie kluczowym elementem tego procesu importowego i przypomnę państwu co mówił wówczas pytany o możliwość zapewnienia tej ilości węgla pan premier Jarosław Kaczyński: wskazywał na to, że jako kraj jesteśmy w stanie ten import zrealizować ale że tym wąskim gardłem mogą okazać się polskie porty, a szczególnie tam, gdzie operatorem tych portów były firmy zagraniczne, kierujące się przede wszystkim kwestiami biznesowymi, a w mniejszym stopniu kwestiami bezpieczeństwa Polski i naszych obywateli. Wskazywał również wtedy pan premier Jarosław Kaczyński, że sytuacja, którą mamy w portach jest spuścizną smutną, bardzo złą spuścizną rządu Platformy Obywatelskiej, która w czasie swoich rządów wyprzedała te firmy, kluczowe firmy, które zarządzają polskich portów, są operatorami w polskich portach.

Fot. Kazimierz Netka.

Taką wyprzedaną wówczas firmą był również Port Północny spółka z o o., sprzedana w 2008 roku podmiotowi zagranicznemu Sea Invest – to podmiot belgijski, można powiedzieć do wczoraj, do podpisania umowy, większościowy właściciel – w 80 procentach właściciel tej spółki. Te 20 procent też podmiot zagraniczny ArcelorMittal posiada. Można powiedzieć, że kapitał zagraniczny kontrolował prace Portu Północnego w Gdańsku – najważniejszego z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskiego bezpieczeństwa, portu surowcowego, portu, który decydował o tych kluczowych momentach, o tym, czy Polska będzie i Polacy bezpieczni czy też nie.

Szanowni państwo, to jest przykład – losy tej spółki są przykładem tego, jakim gospodarzem w Polsce była Platforma Obywatelska, jakim gospodarzem był Donald Tusk i jego rząd. Jest takie powiedzenie, często cytowane: nie ma biednych krajów, są tylko kraje źle zarządzane. Niestety, Polska była wówczas takim krajem źle zarządzanym krajem, który nie potrafił zadbać o swój strategiczny interes, była krajem, który pozbywał się lekką ręką kluczowych dla polskiego państwa przedsiębiorstw, kluczowych firm. To można powiedzieć był jakiś pęd zupełnie niezrozumiały, pęd do tego, żeby wyprzedawać można powiedzieć wszystko co się da sprzedać. Przecież to dotyczyło nie tylko działań rządu, kontrolowanego przez Platformę Obywatelską, ale to dotyczyło również samorządów, tutaj weźmy w Gdańsku, który od początku właśnie samorządu jest zarządzany przez Platformę Obywatelską, to warto również o tym tutaj powiedzieć, że to również samorządy kontrolowane przez Platformę Obywatelską wyprzedawały strategiczne dla swoich mieszkańców firmy.

Takim sztandarowym przykładem oczywiście jest los warszawskiego STOENu, ale tutaj w Gdańsku wyprzedano Elektrociepłownię na rzecz podmiotu francuskiego, wyprzedano wodociągi również na rzecz Francuzów, sprzedano sieć ciepłowniczą podmiotowi niemieckiemu.

Dzięki naszym rządom udaje się również to mienie odzyskiwać, również te firmy, które zostały wyprzedane przez samorządy kontrolowane przez Platformę Obywatelską, samorządy z Platformy Obywatelskiej. Tak jak tu udało się odkupić Elektrociepłownię, podobnie jak zresztą we Wrocławiu czy w Krakowie Polskiej Grupie Energetycznej aby zapewnić to bezpieczeństwo właśnie Polakom, żeby to polskie państwo mogło to bezpieczeństwo zapewnić, mieć narzędzia do tego, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie, interweniować gdzie jest kryzys i potrzebne jest takie działanie.

Fot. Kazimierz Netka.

Szanowni państwo, nasza filozofia, naszego rządu jest skrajnie odwrotna niż to, co reprezentowali nasi konkurenci polityczni. Oni wyprzedawali wszystko właściwie co się dało nie tylko te wielkie kluczowe firmy, takie jak chociażby PKP Energetyka – warto tutaj to wspomnieć. Wczasach rządu Platformy Obywatelskiej to rząd Ewy Kopacz można powiedzieć premiera namaszczonego przez Donalda Tuska sprzedawał tę strategiczną firmę. Przez to o PKP Energetyka firmie mówimy w kontekście wyprzedaży w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj powiedzmy też wyraźnie: też właśnie polskie porty, też właśnie operatorzy polskich portów byli wyprzedawani, bo tu w Porcie Północnym ale również w Gdyni kontrolowana przez podmiot zewnętrzny to jest też spuścizna rządów Donalda Tuska. 60 miliardów złotych z tej wyprzedaży trafiło w ręce państwa, 1200 transakcji zbycia całości lub części firm państwowych.

Co to jest 60 miliardów złotych? Ktoś by powiedział: to może dobrze, że budżet państwa odzyskał takie pieniądze i dobrze je powinien zainwestować. Szanowni państwo, te pieniądze nie zostały dobrze zainwestowane. One zostały przejedzone, one posłużyły do zasypania dziury budżetowej, w budżecie, który był rozkradany. Bezkarnie w tym czasie 262 miliardy złotych w czasach rządów Tuska to jest skala grabieży budżetu polskiego państwa, przez tych, którzy pewni całkowitej bezkarności, przy przymkniętych oczach polityków rządzącej wówczas partii mogli tej grabieży właśnie bezkarnie dokonywać. 60 miliardów z tych 262 miliardów złotych do zasypania tej dziury to są pieniądze z wyprzedaży majątku narodowego, czyli pieniądze przejedzone, tak jak można powiedzieć: jak alkoholik, który wyprzedaje najcenniejsze domowe sprzęty, wynosi do lombardu, żeby je sprzedać po to, żeby móc je przepić. To była filozofia działania rządu Platformy Obywatelskiej.

My postępujemy wręcz odwrotnie. Odzyskujemy, nie tylko nie wyprzedajemy, ale odzyskujemy te kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, firmy. Odzyskaliśmy Bank Pekao SA, zrepolonizowaliśmy Bank Pekao SA, powodując tym samym, że większość sektora bankowego jest w rękach polskich. Kiedy przejmowaliśmy władzę to około 60 procent sektora bankowego w Polsce kontrolowane było przez podmioty zagraniczne. Ta proporcja się odwróciła. Dzisiaj 60 procent sektora bankowego, to podmioty polskie.

Wspomniałem już o repolonizacji sektora ciepłowniczego, sprzedanego również przez władze Platformy Obywatelskiej. Odzyskaliśmy – to jest również wiadomość z ostatnich tygodni – PKP Energetykę. Ta kluczowa dla bezpieczeństwa ruchu na kolei spółka została odkupiona przez Polską Grupę Energetyczną – chcę podziękować panu prezesowi Wojciechowi Dąbrowskiemu, który z uporem doprowadził rzeczywiście do odkupienia, do repolonizacji tej spółki, a dzisiaj mamy kolejny dowód na konsekwencje i skuteczność naszej polityki, na to, że wyznaczyliśmy kurs właściwy, kurs wzmacniania polskiego państwa, kurs wzmacniania polskiego bezpieczeństwa. Chciałbym w tym miejscu podziękować panu prezesowi Tomaszowi Heryszkowi, całemu zarządowi Węglokoksu, który z ogromnym uporem dążył do tego, żeby odkupić spółkę Port Północny spółkę z o.o., widząc w tym również swój bardzo wielki, biznesowy interes, bo przecież to jest decyzja ważna dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa, ale ma swoje wielkie biznesowe uzasadnienie również dla Węglokoksu, dając odpowiednie przewagi rynkowe dzisiaj Węglokoksowi w tych obszarach, w których działa: w obszarze energetycznym , surowcowym, hutniczym. To jest również port, który jest portem obsługującym import rudy, więc to ważna decyzja również dla tego sektora.

Fot. Kazimierz Netka.

Od 2016 roku ponawiamy próby odkupienia tego portu, tej firmy, wreszcie się udało, po wielu latach starań., Myślę, że możecie mieć państwo wielką satysfakcję, że udało wam się to zrobić, a jako minister aktywów państwowych jestem dumny, że nadzoruję jako członek rządu właśnie spółkę Weglokoks – 100-procentową spółkę Skarbu Państwa, z wielkimi aspiracjami do rozwoju, spółkę, która ma swoje plany chociażby w sektorze hutniczym; mówiliśmy o tym ostatnio na Śląsku. Hutnictwo to niezwykle ważny strategicznie obszar przemysłu, gospodarki, hutnictwo, które w dużej mierze jest w rękach podmiotów zagranicznych, nie dostarczające dzisiaj odpowiedniej ilości stali polskiej gospodarce. Również chcemy ten sektor reanimować, chcemy go również w ramach działań Skarbu Państwa podnieść do tego poziomu, który będzie wystarczający dla naszych potrzeb, dla naszej gospodarki, dla polskich potrzeb.

Cieszę, się, że dzisiaj udało się tej transakcji dokonać, myślę, że to jest nie ostatnie słowo, które mówimy tutaj.

Szanowni państwo, chciałbym przy tej okazji wskazać, jak ważne jest to, iż Polska posiada w swoich rękach, polskie państwo posiada w swoich rękach te strategiczne ważne firmy, które nie tylko dbają na co dzień o bezpieczeństwo Polaków i można powiedzieć, są najważniejszymi częściami polskiej gospodarki, ale są również podmiotami, które są zdolne do tego, by wzmacniać polskie państwo i wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Przecież, gdyby w Węglokoks nie był dzisiaj w ręku Skarbu Państwa, to ta transakcja nie miałaby miejsca, ona by się po prostu nie wydarzyła i wiele pozytywnych rzeczy, które wydarzyły się w ostatnich latach nie byłoby możliwe bez silnych spółek Skarbu Państwa, bez silnych państwowych podmiotów. Nie byłoby możliwe, abyśmy reagowali na kryzysy, które szczególnie w ostatnich czterech latach tak bardzo mocno nas doświadczały. Przypomnę ogromną rolę spółek Skarbu Państwa w kryzysie covidowym. Węglokoks miał tutaj swój udział będąc jednym z operatorów, budował szpitale tymczasowe, niezwykle ważne, bo dzięki tym szpitalom udało się uratować zdrowie i życie bardzo wielu Polakom. Dziękuję również za to.

Kryzys energetyczny, jak wspomniałem już o roli Węglokoksu przy imporcie węgla do Polski – dzięki temu nikt w Polsce, żadna polska rodzina nie marzła tej ostatniej zimy w swoich domach, w swoich mieszkaniach. Chcę wyraźnie powiedzieć, że to, że dzisiaj Polacy mogą tankować paliwo na stacjach albo korzystać z przystępnych cen prądu czy ciepła, to również jest wielki udział spółek Skarbu Państwa, które wspólnie z budżetem państwa, z decyzjami polskiego rządu, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, uczestniczą w procesie zamrożenia cen prądu, ciepła, surowców energetycznych dla polskich rodzin ale szerzej również dla instytucji społecznie ważnych, również dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu Polska jest dzisiaj krajem na mapie Europy, gdzie te dobra: ciepło, prąd, paliwo nie stały się dobrami luksusowymi.

Gwałtowny wzrost cen energii, surowców energetycznych dzisiaj dotyka bardzo wielu ludzi w Europie, bardzo wielu obywateli krajów europejskich. Polacy są tutaj w uprzywilejowanej sytuacji, dzięki temu, że polskie państwo ręka w rękę ze spółkami Skarbu Państwa spółkami energetycznymi, paliwowymi, podjęło działania, które powodują, że Polacy dzisiaj płaca za prąd czy za gaz ceny sprzed kryzysu energetycznego. To jest nasze również wielkie zwycięstwo i nie możemy jako polskie państwo, jako Polacy zgodzić się na to aby Polska pozbyła się tego atutu, jakim są spółki Skarbu Państwa. Dlatego tak bardzo ważnym jest aby zabezpieczyć te spółki przed prywatyzacją przed wyprzedażą, co jest planem naszych konkurentów politycznych, bo aż nadto ich wypowiedzi wskazują, że gdyby nasi konkurenci z Platformy, również z innych partii Polska 2050 i również inne partie, że gdyby oni przejęli w Polsce władzę no to dojdzie do masowej wyprzedaży majątku narodowego. To wszystko, co udało nam się zachować po tylu latach wyprzedaży, często złodziejskiej prywatyzacji – mówię tu o latach 90. – i po to udało nam się odzyskać w ogromnym trudzie i ogromnym często kosztem, że to wszystko jest tam uratowane. Dlatego, musimy zabezpieczyć dzisiaj Polskę i Polaków przed tym planem masowej wyprzedaży majątku narodowego, bo to będzie proces, który pogrąży Polskę rzeczywiście na kolejne dziesięciolecia. Spowoduje, że staniemy się krajem niesuwerennym, bo kraj, który nie ma swojej własności, nie ma również swojej suwerenności. Richard Pipes pisał o tym, że wolność to własność. Jeśli jako Polska nie będziemy mieli polskiej własności w naszym własnym kraju, to nie będziemy również krajem wolnym. To są oczywistości szanowni państwo, które wszyscy, myślę, rozumiemy, ale musimy się przełożyć na te realne działania, które są podejmowane przez nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez spółki Skarbu Państwa, nadzorowane dzisiaj przez nasz rząd – powiedział w Gdańsku Jacek Sasin – minister aktywów państwowych.

– Oni sprzedali nawet kolejkę linową na Kasprowy Wierch i Polskie nagrania, czyli wszystko, co się da, w Polsce zostanie sprzedane – kontynuował Jacek Sasin, były wicepremier. – Nie możemy do tego dopuścić; musimy działać, tak jak tu dzisiaj, jak pokazał Węglokoks jak potrafi działać. To jest ten moment propaństwowy, to jest właśnie ten dobry gospodarz, który powoduje, że Polska jest dzisiaj dobrze zarządzana i dzięki temu może się bogacić, że nie jest tym krajem, źle zarządzanym, a więc biednym tylko jest krajem dobrze zarządzanym, czyli krajem, który się bogaci, daje swoim obywatelom lepsze warunki życia, lepsze perspektywy życia w Polsce, i przede wszystkim daje Polakom tę perspektywę, o której marzyły pokolenia. Tę perspektywę dogonienia Europy zachodniej, jeśli chodzi o poziom życia, poziom zarobków. Dzisiaj jest to realne, na wyciągnięcie ręki, dzisiaj możemy tego dokonać. Bardzo bym sobie życzył, by tej szansy nie zmarnować, byśmy tej szansy, która przed Polakami stoi, nie zmarnowali.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę transakcję. Chcę tutaj szczególnie wyróżnić pana ministra Karola Rabendę, mojego zastępcę – wiceministra aktywów państwowych, który w tych wszystkich działaniach, o których mówiłem, odgrywa czołową rolę bo mówiłem tutaj o węglu, pan minister Rabenda na co dzień ten proces importu nadzorował, był tutaj w porcie często, pokazywany również przez media. Panie ministrze, nie tylko moje słowa, że tak było, ale też szczególne podziękowania na ręce pana ministra. Jest z nami również pan Andrzej Jaworski. Chcę podkreślić również, że to dzięki współpracy Węglokoksu z polskimi instytucjami finansowymi z polskimi bankami, a instytucję finansową reprezentuje pan prezes Andrzej Jaworski udało się pozyskać finansowanie dla tej transakcji, więc można powiedzieć, że to takie współdziałanie spółek Skarbu Państwa.

Życzę panu prezesowi Tomaszowi Heryszkowi, samorządowi Węglokoksu powodzenia w w tych wielkich polanach, które mają, bo myślę, że powinniśmy się wszyscy cieszyć, że polskie firmy, polskie wielkie strategiczne firmy są coraz większe, coraz szybciej się rozwijają, mają coraz lepszą kondycję finansową bo dzięki temu Polska jest silniejsza, dzięki temu nasz kraj jest coraz ważniejszy w Europie, może coraz mocniejszym głosem mówić o sobie, o swoich dobrych perspektywach. Możemy jako Polacy być wszyscy z tego dumni. Dzisiaj nie jesteśmy już tą brzydką panną bez posagu. na wydaniu. Dzisiaj Polska jest piękna panna, na którą wielu patrzy z podziwem, wielu nam w Europie zazdrości tego cudu gospodarczego, który jest naszym udziałem tego rozwoju, tego szybkiego postępu, tego gonienia najlepiej rozwiniętych gospodarek i społeczeństw w zachodniej Europie. Nic nas z tej drogi nie zawróci – zapewnił w Gdańsku Jacek Sasin – minister aktywów państwowych.

– Panie premierze, szanowni zebrani. Od ostatnich dwóch latach gdy mam zaszczyt współpracowania panem premierem, pracować w Ministerstwie Aktywów Państwowych to jest chyba najszczęśliwszy dzień – ocenił Karol Rabenda – wiceminister aktywów państwowych:

Fot. Kazimierz Netka.

– Tak dużej transakcji nie było, takiego wielkiego przedsięwzięcia, zwłaszcza że jest to w moim rodzinnym mieście. Ta transakcja i ta reformizacja jest szczególnie istotna. Pan premier dużo mówił o sytuacji kryzysowej z poprzedniego sezonu grzewczego. Tak, bez silnych, sprawnych spółek Skarbu Państwa w Polsce, zeszłej zimy zabrakłoby węgla dla gospodarstw domowych. To jest wielka zasługa Węglokoksu i PGE Energia Ciepła – spółki córki, PGE która uczestniczyła w tym procesie, ale to też jest wielka zasługa polskich portów i organizacji jaka tu się odbywała, bo faktycznie na wszystkich spotkaniach z panem premierem, z panem premierem Morawieckim, największą naszą bolączką czy utrapieniem było to, czy polskie porty dadzą radę. I polskie porty dały radę. Spółki, które importowały ten węgiel też dały radę i udało się Polaków przed negatywnymi skutkami tego kryzysu obronić.

Jeśli chodzi o Port Północny, to rzeczywiście jest to kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, bezpieczeństwa energetycznego Polski. Największe przeładunki tutaj były. Sprowadziliśmy w zeszłym roku kilkanaście milionów ton węgla i głównie był on w Gdańsku i głównie przez Port Północny importowany. Bez tego portu nie można by ratować Polaków przed skutkami kryzysu. Dzięki pracy tysięcy ludzi w porcie właśnie i w spółkach Skarbu Państwa to się udało. jeśli chodzi o reformizację wszystkich instytucji, to faktycznie, w Gdańsku udało się już wiele odzyskać: Elektrociepłownię – to też mam zaszczyt nadzorować, udało się odzyskać PKP Energetykę, szereg innych instytucji, dzisiaj Port Północny. Mam nadzieję że to nie jest koniec tych transakcji. To pokazuje, że dobre zarządzane i sprawnie nadzorowane spółki Skarbu Państwa potrafią nie tylko uzyskiwać zyski, pomagać w różnych akcjach społecznych czy charytatywnych, sportowych ale też są gotowe na rozwój na odkupywanie tego, co wcześniej było sprzedane. Moim jeszcze szczęśliwszym dniem byłby pewnie ten, w którym udałoby się odkupić gdański GPEC, bo to faktycznie jest ta transakcja, którą wielu gdańszczanom możemy powiedzieć, że jeżeli Polacy powierzą nam rządy w następnej kadencji, to będziemy próbowali dalej, mam nadzieję, że zrobimy wszystko., żeby gdański GPEC wrócił w polskie ręce, bo to jest sytuacja nienormalna, gdzie inny samorząd nadzoruje dystrybucję ciepła, zwłaszcza, że to ciepło pochodzi z naszych elektrociepłowni. Powinniśmy to naprawić. To są błędy naszych poprzedników. A ponadto proszę zwrócić uwagę na absurdalność tej sytuacji. Prywatyzacja w wykonaniu gdańskiej Platformy Obywatelskiej polegała na tym, że mienie komunalne sprywatyzowano do innego podmiotu komunalnego, tyle, ze niemieckiego, a mienie państwowe zostało sprywatyzowane do innego podmiotu państwowego, tyle ze francuskiego. To nawet się nie wiąże z tym co oni twierdzą codziennie w telewizji. Chodziło o to, żeby sprzedać komukolwiek. My te politykę odwracamy, prowadzimy politykę repolonizacji podmiotów i tutaj bez silnych podmiotów: spółek Skarbu Państwa – podmiotów, które są w naszym nadzorze, tego po prostu nie da się zrobić. Ja dziękuję Węglokoksowi za tę akcję z poprzedniej zimy ale też gratuluję tego zakupu. To wydarzenie jest przełomowe, coś co zostanie zapisane dobrze w historii. Dziękuję panie prezesie, dziękuję panie premierze, dziękuję całemu zarządowi, też Portowi za współpracę i gratuluję, że będziecie zarządzać tez mieniem polskim a nie tylko operatorami zagranicznymi – powiedział Karol Rabenda – wiceminister aktywów państwowych.

– Panie ministrze, państwo prezesi, sprzedać można tylko raz – zazwyczaj tak się dzieje – powiedział Tomasz Heryszek – prezes Grupy Kapitałowej Węglokoks:

Fot. Kazimierz Netka.

– Natomiast ktoś może zadać pytanie: po co Węglokoksowi Port Północny? Po co ta spółka? Proszę zwrócić uwagę, że pan premier wspomniał o wartości majątku, który został sprzedany, pan minister także o majątku, który został sprzedany podmiotom zagranicznym. Gdyby policzyć miliardy, które popłynęły za granicę z tytułu dywidend, a nie zostały w Polsce, tutaj wpłacone w postaci podatków, nie trafiły do obiegu polskiego pieniądza, to prawdopodobnie można się pokusić o sprawdzenie ile procent PKB w poprzednich kilkunastu latach Polska utraciła właśnie z tego powodu, dlatego że pieniądze były transferowane, nie było inwestycji w niektóre podmioty.

Takim podmiotem jest również spółka, o którą z takim uporem walczyliśmy od kilku lat i wczoraj wieczorem udało się tę transakcję sfinalizować. Chcę za to bardzo serdecznie podziękować kilku osobom tutaj na sali. Na podziękowania przyjdzie pewnie jeszcze czas, ale przede wszystkim chcę podziękować panu premierowi ministrowi aktywów państwowych za wiarę w Grupę Kapitałową Węglokoks, za wsparcie w każdym wymiarze, za to, że za tymi decyzjami, które były również korporacyjnie od strony biznesowej bardzo dobrze przygotowane. Czujemy to wsparcie każdego dnia i za to bardzo serdecznie dziękuję.

Proszę państwa, Port Północny jego główna przewagą konkurencyjną, główną wartością jest dostęp do nabrzeża głębokowodnego, czyli to jest jedyne nabrzeże głębokowodne w Polsce – chcę na to zwrócić uwagę – dające bezpieczeństwo strategiczne z perspektywy surowców takich jak węgiel energetyczny, jak węgiel metalurgiczny, jak rudy żelaza, ale takie, które można rozwijać, co zamierzamy czynić.

Dostęp do głębokiej wody powoduje, że jesteśmy w stanie obsługiwać statki o zanurzeniu powyżej 100 000 ton, ale kejpsajzy (capesize), nie tylko panamaxy, które pływały do tej pory do Świnoujścia czy do Gdyni, czyli statki o zupełnie innej masie towarowej. Dostęp do głębokiej wody wreszcie powoduje, że jesteśmy bardzo znaczącym graczem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie centralnej i wschodniej, dlatego, że obsługujemy i zamierzamy obsługiwać także rynki Czech czy Słowacji czy rynki południowe. To jest gigantyczna wartość, która pewnie będzie przeliczana na miliony złotych pieniędzy z dywidendy, które będą trafiały do polskiego podatnika; będą zostawały tutaj, a nie będą wypływały poza nasze granice.

Dwa pirsy, na które chcę zwrócić uwagę, które przejmujemy to pirsy – wyjścia w morze powyżej 600 metrów – są w stanie obsługiwać statki, które przybijają z ładunkami do do tychże nabrzeży. Dziś wygląda to w taki sposób, że tylko jeden z tych pirsów jest aktywny. Na drugim – operator, który do wczoraj był właścicielem, nie był zainteresowany rozwojem tego pirsu. My mamy pomysł na rozwój tego pirsu, mamy pomysł jak zaktywizować, po to, żeby kapacity tego portu z 10 milionów ton w skali roku, zwiększyć do 15 – 16, a może nawet do 20 milionów ton obrotu ładunkowego w skali roku.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten cały proces. Bardzo się cieszę, podwójnie można by rzec, bo chcę jeszcze powiedzieć o wartości, która pan premier tutaj wspomniał, a mianowicie Port Północny to są surowce energetyczne w postaci paliw, w postaci węgla energetycznego, węgla koksowego, rudy żelaza, to jest również obsługa Naftoportu, czyli absolutnie kluczowego portu w Polsce, przez który przepływa dzisiaj 100 procent ropy naftowej, która wpływa do naszego kraju – tym będzie zarządzać Port Północny i w ramach Skarbu Państwa. Bardzo się; cieszę; jeszcze raz panie premierze bardzo dziękuję za to wsparcie i panu prezesowi, Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk za dotychczasową współpracę. Oby ona była równie dobra w przyszłości – czego sobie życzę – powiedział Tomasz Heryszek – prezes Grupy Kapitałowej Węglokoks.

– Szanowni Państwo, jako mieszkaniec Gdańska, chciałbym przypomnieć jeden bardzo ważny fakt – zapowiedział prezes PZU Zdrowie Andrzej Jaworski:

Fot. Kazimierz Netka.

– Otóż, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił wielokrotnie także tutaj w Gdańsku, że Polska musi budować silną gospodarkę morska i to dzisiejsze spotkanie to jest kolejna realizacja tej prośby, tego postulatu i za to chciałem panu premierowi Jackowi Sasinowi bardzo mocno podziękować, ponieważ każda repolonizacja jest ważna. Ale ta dla nas tutaj w Gdańsku jest szczególnie ważna, zwłaszcza, że wiemy doskonale ile firm i za ile zostało sprzedanych w Gdańsku zwłaszcza do kapitału niemieckiego.

Jako osoba z Gdańskiem bardzo mocno związana, także z gospodarką morską, chcę powiedzie, że tego typu przedsięwzięcia, które robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak chociażby przekop Mierzei Wiślanej, rozpoczęcie współpracy i mam nadzieję dokończenie realizacji portu w Elblągu. To będzie jedna wielka synergia trójmiejskich portów z portem w Elblągu. To będzie pokazanie silnego kapitału polskiego. Pamiętajmy o tym, że kapitał ma narodowość i to jest bardzo ważne, by to powiedzieć zwłaszcza tutaj w Gdańsku. Tu musi być polski kapitał, bo to dzięki polskiemu kapitałowi, dzięki polskim spółkom możemy realizować całą masę różnego rodzaju wyzwań, których oczekują od nas Polacy jako ta osoba, która także brała czynny udział w repolonizacji Pekao S.A. mogę jasno powiedzieć, że każda repolonizacja jest sukcesem dla nas wszystkich, dla Polaków, dla naszej gospodarki i dlatego wielkie podziękowania dla Węglokoksu, ale przede wszystkim dla pana premiera Jacka Sasina za to, że w Gdańsku mamy kolejną silna polską spółkę ale także za to, że Gdańsk będzie jeszcze mocniej korzystać z gospodarki morskiej. Oby nie wróciły te czasy jak było za Platformy Obywatelskiej, kiedy rząd odwrócił się od morza. To były trudne czasy, kiedy nie było nadziei dla wieku mieszkańców Gdańska – tych związanych z gospodarką morską. Dzisiaj się to zmienia – powiedział prezes Andrzej jaworski. I dodał: Jest nadzieja, że po 15 października będziemy realizować więcej repolonizacji, rozwijać gospodarkę morską i tutaj, i w Elblągu, i w całej Polsce. Bardzo dziękuję!

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *