POWERPOL 2021 – XXI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy. Zeroemisyjność nie jest naszym najważniejszym celem. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Terminal LNG w rejonie Gdańska – bardzo ważny dla importu gazu do Polski

Źródła ilustracji: Transmisja z kongresu.

Elektrownia jądrowa może powstać w Polsce za 12 lat i niekoniecznie przy znacznym wzroście kosztów jej budowy

Energetyka to jeden z najważniejszych przemysłów, zapewniających bezpieczeństwo. Nie tylko militarne, ale również cywilne, na co dzień. Energia, którą uda się na wytworzyć, decyduje o tym, czy mamy w domu ciepło, ile za to płacimy, co i za ile produkujemy (również dla wojska).

Prąd produkujemy także dzięki Słońcu. Ciepło tej gwiazdy wykorzystujemy również do podgrzewania wody do codziennego użytku.

Duża siła polskiej energii to warunek naszego dostatniego, zdrowego i wygodnego życia. Pod warunkiem, że przy wytwarzaniu tej energii nie będziemy niszczyć środowiska, zatruwać powietrza, wody, gruntu i że będziemy robić to niedrogo.

Jednak coś za coś. Albo bardzo drogo i czyściej. Albo tanio i niezbyt zdrowo, mało czysto. Jak jest w tym drugim przypadku – wystarczy, że otworzymy okno na osiedlu domów opalanych węglem, Tam dobre powietrze to rzadkość; trzeba je chwytać, niemal czatować na czysty powiew. Tak jeszcze może być z 10 lat i miejmy nadzieję, że nie dłużej smog będzie nam dokuczał.

Siła Polski zależy od stanu energii produkowanej w naszym kraju. Temu zagadnieniu poświęcony jest dwudniowy XXI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, który rzpoczął się 22 lutego 2021 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Rok 2021: Przełom w polskiej energetyce”. Ze względu na zagrożenie ze strony covid-19, kongres odbywa się zdalnie.

Rok 2021 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, implementacją europejskiego zielonego ładu, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, gaz i wodór – napisał w zaproszeniu Krzysztof Karaś – Prezes Europejskiego Centrum Biznesu, które jest organizatorem Kongresu POWERPOL.

Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu.

W gronie ekspertów pragniemy omówić kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne. Zapraszamy gorąco do udziału – napisał Krzysztof Karaś – Prezes Europejskiego Centrum Biznesu.

Skorzystaliśmy z tego zaproszenia i z przyjemnością uczestniczyliśmy w jego inauguracji. Przedstawiamy zarys poruszanej tematyki.

Oficjalnego otwarcia Kongresu POWERPOL ‘2021 dokonał Krzysztof Karaś, Prezes ECB.

Potem uczestnicy Kongresu wysłuchali wystąpienia inauguracyjnego, które wygłosił Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Obrady zapoczątkowała dyskusja pt. „Zielony Ład i Plan odbudowy dla Europy – Polska racja stanu, a trendy globalne w energetyce”. Oto tematyka tej wymiany wiadomości, poglądów, informacji: Energetyka europejska po globalnej pandemii – trendy rozwojowe, gospodarka obiegu zamkniętego; Polska bez węgla do 2050? Plan dla sektora węglowego i energetyki węglowej; Neutralność klimatyczna, a priorytetowe kierunki działań Rządu; Konsolidacja polskiej energetyki; NordStream vs Baltic Pipe – zaawansowanie konkurencyjnych projektów; Programy NFOŚiGW, a rozwój energetyki prosumenckiej; OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych; Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci – programy inwestycyjne PSE oraz operatorów dystrybucyjnych; Jak zapewnić akceptację społeczną dla nowego kształtu energetyki? Energetyka jądrowa – nowe rozdanie.

Do udziału w tej debacie zostali zaproszeni m.in.: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Maciej Chorowski – Prezes Zarządu, NFOŚiGW; Dorota Dębińska-Pokorska – Partner, Lider Grupy Energetycznej PwC; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.

Moderatorem był Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl .

Przysłuchiwaliśmy się wypowiedziom uczestników Kongresu POWERPOL 2021, w części inauguracyjnej. Padały konkretne zapowiedzi, ale też wyczuć można było wątpliwości. Jest jednak nadzieja, że nie będzie najgorzej. Transformacja energetyczna będzie jednak dla Polski niełatwa, zwłaszcza dla Śląska, a także w innych województwach, w których znajdują się duże kopalnie – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udało się Polsce wynegocjować z Unią Europejską, sprawę ulgi w rozwoju energetyki gazowej. Choć gaz, jako paliwo kopalne nie jest mile widziany w polityce transformacji energetycznej. Rosja i Niemcy połączą się po raz drugi poprzez Nord Stream (Północny Strumień). Do Polski popłynie gaz rurociągiem Baltic Pipe, a także przez terminal dla gazu skroplonego w Świnoujściu.

Bardzo ważne będzie pływające stanowisko regazyfikacji LNG planowane do zbudowania na Zatoce Gdańskiej. Ono będzie odgrywało bardzo dużą rolę w zaopatrzeniu Polski w paliwo gazowe. Pozwoli w razie potrzeby elastycznie zwiększać dostawy gazu skroplonego – mówił Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Sieć gazowa w Pomorskiem jest dobrze rozbudowana.

Polska śmiało wkracza na Bałtyk, skąd chce czerpać prąd. Rozwija się nowy przemysł instalacji offshore, czyli budowy farm morskich elektrowni wiatrowych. Powstanie wiele miejsc pracy. Skorzysta na tym cały kraj, a zwłaszcza Pomorze.

Do 2033 roku, czyli w ciągu 12 lat, ma powstać pierwszy blok elektrowni jądrowej. To dość dużo czasu. Co prawda w Europie, budowy elektrowni jądrowych są coraz droższe i nie udaje się ich ukończyć w terminie. Jednak, na świecie, takie obiekty są wznoszone beż znaczącego wzrostu kosztów i bez nadmiernych opóźnień. Tak jest np. w krajach arabskich.

Paliwa kopalne będą miały swój udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce jeszcze przez wiele lat – mówił Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Proces zastępowania elektrowni węglowych innymi źródłami wytwarzania potrwa co najmniej 30 lat,a może i dłużej. Duże znaczenie będzie miało wybudowanie elektrowni jądrowej. Polska będzie szerzej korzystać z energii geotermalnej, ale wykonanie jednego odwiertu kosztuje nawet 20 milionów złotych.

Jednak, zeroemisyjność nie jest naszym celem pierwszoplanowym – mówił Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo energetyczne Polaków.

Więcej wiadomości o kongresie; o tym, co będzie drugiego dnia – 23 lutego 2021 roku – można znaleźć na stronie: http://powerpol.pl/program/ .

Źródła ilustracji: Transmisja z kongresu.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.