Powstaną prosumenckie instalacje odnawialnych źródeł energii elektrycznej. PKO Bank Polski uruchamia specjalną pożyczkę. Można zmniejszyć zobowiązania podatkowe o wydatki na własną elektrownię słoneczną – informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Na zdjęciu: Elektrownia fotowoltaiczna Grupy Energa w rejonie miejscowości Przejazdowo niedaleko Gdańska. Fot. Kazimierz Netka.

Będziemy mieli w domach prąd z najbliższej nam gwiazdy?

PKO Bank Polski wystartował z pożyczką gotówkową, dzięki której można sfinansować zakup i instalację paneli fotowoltaicznych do kwoty 50 tys. zł. To kolejny krok na drodze do realizacji programu Energia plus, którego celem jest zapewnienie polskim rodzinom, MŚP i JST energetycznej niezależności. A już niebawem do konsultacji trafi projekt nowelizacji ustawy o OZE, który umożliwi MŚP działalność prosumencką.

Od początku tego roku działa ulga podatkowa w PIT, dzięki której można zmniejszyć zobowiązania podatkowe o wydatki na własną elektrownię słoneczną. Ułatwienie i rozwój takich inwestycji oraz znaczące zwiększenie liczby prosumentów w Polsce, zakłada ogłoszony na początku roku przez minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz program Energia plus. Od lutego nad szczegółowymi rozwiązaniami programu pracuje powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej.

Celem zespołu jest usunięcie prawnych i formalnych przeszkód, na jakie napotykają inwestorzy zainteresowani zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych. Bardzo ważnym impulsem do rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych są instrumenty kredytowe umożliwiające dogodne dla budżetów domowych sfinansowanie takiej inwestycji. Takim potrzebom wychodzi naprzeciw PKO Bank Polski, który uruchamia właśnie specjalną pożyczkę dostępną we wszystkich palcówkach banku na terenie kraju – poinformował Departament Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Komunikat MPiT zawiera też następujące wypowiedzi:

– Brak powszechnie dostępnych instrumentów finansowych wspierających inwestycje gospodarstw domowych w mikroinstalacje fotowoltaiczne był jednym z głównych utrudnień w dostępności do instalacji zmniejszających comiesięczne obciążenia budżetów domowych i poprawiających jakość środowiska, w którym żyjemy. Cieszę się, że PKO Bank Polski, dysponujący siecią blisko 1100 oddziałów i 500 agencji w całej Polsce, wypełnia tę lukę. Warto przy tej okazji dodać, że rządowy zespół wypracował rozwiązania dające możliwość korzystania przez przedsiębiorców z identycznych ułatwień w instalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych, którymi dysponują obecnie gospodarstwa domowe – zaznacza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

– W 2016 r. wprowadziliśmy rozwiązania ułatwiające rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych, dzięki czemu rynek ten zaczął się w Polsce dynamicznie rozwijać. Wprowadzenie dodatkowych uregulowań wzmacniających rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych, które zostały wypracowane w ramach prac Międzyresortowego Zespołu pod przewodnictwem Pani Minister Emilewicz przyczyni się do dalszego zdynamizowania rozwoju instalacji prosumenckich. Proponowane narzędzia finansowe takie jak długoterminowa Ekopożyczka skierowana do klientów PKO BP z pewnością zwiększy liczbę gospodarstw domowych korzystających z możliwości zainstalowania własnej elektrowni słonecznej – wskazuje wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, odpowiedzialny w Ministerstwie Energii za odnawialne źródła energii.

– PKO Bank Polski wspiera rozwój polskiej gospodarki i aktywnie włącza się w ważne dla niej procesy. Zależy nam, aby Polska była krajem nowoczesnym oraz aby była przyjaznym miejscem do życia. Doświadczenia największych ośrodków technologicznych na świecie pokazują, że rozwój nowoczesnych technologii musi iść w parze z dbałością o środowisko naturalne, bo tylko w takich warunkach najlepsi w swoich dziedzinach specjaliści będą chcieli osiedlać się i pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Pożyczka gotówkowa na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych to krok w tym kierunku – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

– Oczekiwaniem Komisji Europejskiej jest współpraca rządu z sektorem bankowym i samorządami przy realizacji programu Czyste Powietrze. Wdrożenie Ekopożyczki przez największy polski bank detaliczny daje nam unikatową okazję pozyskania doświadczeń, które wykorzystamy przy zmianach tego programu, tak aby uczynić go bardziej dostępnym dla gospodarstw domowych – podkreśla Piotr Woźny, pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze.

Program Energia plus

Od lutego 2019 r. na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, działa międzyresortowy zespół ds. ułatwienia inwestycji w prosumenckie instalacje odnawialnych źródeł energii, który pracuje nad szeregiem usprawnień zwiększających dostępność mikroinstalacji dla użytkowników energii.

Program Energia plus w swoich założeniach ma zapewnić polskim rodzinom, MŚP i JST możliwość budowania własnej energetycznej niezależności, a przez to ochronę przed ryzykiem wzrostu cen energii; pomóc wypełnić zobowiązania wobec UE w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym kraju oraz wspomagać działania na rzecz poprawy powietrza w Polsce.

 

Na zdjęciu: Panele fotowoltaiczne na dachu LINTE^2 Politechniki Gdańskiej wzbudzają duże zainteresowanie. Na fotografii utrwalono wizytę tam uczestników Gdańskich Dni Elektryki. Fot. Kazimierz Netka.

Postulowanemu przez program Energia plus umasowieniu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Polsce sprzyja: spadek cen paneli fotowoltaicznych – o 90% w ciągu ostatnich 10 lat oraz zniesienie przez Komisję Europejską antydumpingowych ceł na ogniwa i panele fotowoltaiczne z Chin jesienią ubiegłego roku (na Chiny przypada 65% światowej produkcji paneli).

Jednak, oparty o opusty, system wsparcia prosumenckich mikroinstalacji uregulowany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, aby był jeszcze korzystniejszy, wymaga prokonsumenckich korekt. W związku z tym zespół ds. programu Energia plus opracował propozycje rozwiązań legislacyjnych obejmujących przede wszystkim możliwość korzystania z systemu opustów przez przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach.

Działania legislacyjne uzupełniamy o te służące rozpowszechnieniu inwestycji w instalacje fotowoltaiczne przez MŚP, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe oraz gospodarstwa domowe, dzięki przeznaczonym dla nich instrumentom finansowym.

Ekopożyczka PKO BP

Ekopożyczka to nowy produkt PKO Banku Polskiego na zakup urządzeń fotowoltaicznych. Oferta obejmuje finansowanie, do 50 tys. zł, zarówno kosztów zakupu paneli słonecznych, jak również ich montażu. Oprocentowanie kredytu to 4,99 proc., prowizja wynosi 0,99 proc. Aby skorzystać z tak preferencyjnych warunków cenowych, wystarczy w ciągu trzech miesięcy od uzyskania finansowania przedstawić dokumenty potwierdzające zakup i montaż urządzeń za co najmniej 85 proc. kwoty pożyczki. Panele słoneczne mogą być zamontowane niezależnie od źródeł ciepła nowej generacji i pozwalają na znaczące zwiększenie niezależności energetycznej budynku. Dodatkowo od 2019 r. wydatki na termomodernizację budynków jednorodzinnych można, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, odliczyć od dochodu. Pożyczka może być spłacana nawet przez 10 lat, co w połączeniu z ulgą podatkową powoduje, że gospodarstwa domowe będą mogły zmniejszyć poziom swoich miesięcznych wydatków na zakup energii elektrycznej.

To kolejna w ostatnich dniach inicjatywa PKO Banku Polskiego wspierająca ekologiczne rozwiązania w budownictwie. Bank ma już w swojej ofercie kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym przystąpił również do projektu, który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Ekopożyczka to niejedyny produkt w ofercie banku, mający wspierać ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. PKO Bank Polski od wielu lat udziela kredytów inwestorskich NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną oraz premią remontową z BGK. Kredyt ten umożliwia spółdzielniom mieszkaniowym lub wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie bezzwrotnej pomocy ze środków budżetu państwa w postaci premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej z przeznaczeniem na spłatę 20 proc. kwoty kredytu.

Niezmiernie ważnym wkładem banku w pozyskiwanie środków na inwestycje proekologiczne dla Polski były dwie emisje obligacji rządowych typu green, przeprowadzone w lutym 2018 roku i marcu 2019 roku, na łączną kwotę 3 mld euro. Organizacja emisji tych szczególnych papierów wartościowych oraz ich uplasowanie na eurorynku przeprowadzone zostały przez PKO Bank Polski wspólnie z konsorcjum zagranicznych instytucji finansowych. Wcześniej, w latach 2009-2017, bank był uczestnikiem unijnego funduszu Marguerite 1, co pozwoliło na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych o łącznej wartości około 2 mld złotych. Wśród projektów znalazły się przedsięwzięcia służące poprawie stanu środowiska, takie jak budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu. Jest to największa dotychczas inwestycja zrealizowana w Polsce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a sam projekt był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w tego typu przedsięwzięciach.

W kwietniu br. PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze instytucje finansowe w Polsce przystąpiły do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM). Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla energooszczędnych kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania – informuje Departament Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *