Powstanie cała trasa Via Baltica. Wiedzie z Estonii do centrum kraju. Polskie porty morskie może połączyć z nią transport kolejowy i samochodowy.

Na ilustracji powyżej: Europejski korytarz transportowy Morze Północne – Morze Bałtyckie. Via Baltica znajduje się w tym korytarzu. Europejski lądowy szlak wschód – zachód omija polskie porty morskie…

Źródło mapy: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en

Via Baltica ma niewiele wspólnego z polskimi miastami morskimi. W niewielkim stopniu otworzy nasze porty na świat. Pomoże im kolej. Dobrze, że rząd nadał priorytet szlakom kolejowym. Dzięki rozwojowi tras dla pociągów, polskie morskie bramy na świat będą chętniej wykorzystywane przez uczestników międzynarodowego obrotu towarowego.

Nowe impulsy rozwojowe dla Europy i Polski

24 października 2016 r. w Łomży odbyła się konferencja poświęcona budowie Via Baltica w Polsce, w której wzięła udział premier Beata Szydło, a także minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Jacek Bojarowicz, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, parlamentarzyści i samorządowcy.

Via Baltica to odcinek trasy E 67. Jej szlak prowadzi z Polski – z Warszawy do Estonii, Przez Litwę i Łotwę. Via Baltica, wraz z kolejową Rail Baltica, znajduje się w pierwszym transeuropejskim korytarzu transportowym, zwanym też korytarzem Morze Północne – Morze Bałtyckie.

O szczegółach konferencji w Łomży powiadomiło nas Biuro Prasowe Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie (MIB). W informacji z MIB zawarta jest też wypowiedź Pana Ministra.
– Międzynarodowa trasa Via Baltica ma istotny charakter tranzytowy i bardzo duże znaczenie dla systemu transportowego Polski i Europy. Dlatego polski rząd podjął decyzję o jak najszybszej budowie całego ciągu. Dziś kierujemy do realizacji ostatni odcinek drogi ekspresowej S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna, wraz z obwodnicą Łomży – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Premier Beata Szydło podkreśliła, że budowa drogi S61 będzie realizacją marzeń mieszkańców regionu.
– To namacalny i konkretny dowód na realizację programu rządu – dodała B. Szydło
91-kilometrowy fragment Via Baltica powstanie w technologii betonowej w latach 2018 – 2021. Łączna, szacunkowa wartość inwestycji to ok. 3,5 mld zł.

viabalticas61Źródło mapy: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Budowa drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Szczuczyna zostanie podzielona na 6 odcinków, które zostaną zrealizowane w systemie Projektuj i Buduj:
węzeł Podborze (z węzłem) – węzeł Śniadowo (bez węzła) – długość 19,5 km;
węzeł Śniadowo (z węzłem) – węzeł Łomża Południe (bez węzła) – długość 17 km;
węzeł Łomża Południe (z węzłem) – węzeł Łomża Zachód (bez węzła) – długość 7,2 km;
węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła) – długość 13,35 km;
węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła) – długość 16 km;
węzeł Stawiski (bez węzła) – obwodnica Szczuczyna – długość 18 km.
W ramach realizacji trasy S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn wybudowana zostanie również II jezdnia obwodnicy Stawisk.
Ogłoszenie postępowań przetargowych przewidywane jest na IV kwartał 2016 r. i I kwartał 2017 r.
S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna zostanie wybudowana jako dwujezdniowa droga ekspresowa, praktycznie w całości po nowym śladzie. Będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś i prędkości projektowej 110 km/h. W ramach inwestycji powstanie również infrastruktura towarzysząca – obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
***
Via Baltica – to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.
Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.
Dotychczas w ramach polskiej części trasy powstały odcinki S8: Radzymin – Wyszków i obwodnica Ostrowi Mazowieckiej oraz S61: obwodnica Stawisk, obwodnica Szczuczyna, obwodnica Augustowa.
Obecnie w budowie jest odcinek drogi S8 Marki – Radzymin (15,4 km), którego ukończenie jest planowane w listopadzie 2017 r. oraz S8 Wyszków – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej (29,1 km), oddanie do ruchu tego odcinka planowane w lipcu 2018 r. W realizacji jest obwodnica Suwałk o długości 13,9 km. Planowany termin oddania do ruchu to II kw. 2019 r.
Ogłoszone zostało także postępowanie przetargowe dla odcinków S61 Szczuczyn – Augustów oraz od Suwałk do granicy państwa w Budzisku. Zadania te uzyskały dofinansowanie z unijnego funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) – informuje Zespół Prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie.

bac-korytarz

Korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk. Źródło mapy: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en

Polskie porty morskie nie uzyskały w ramach w TEN-T łączników drogowych z równoleżnikowym korytarzem europejskim Morze Północne – Morze Bałtyckie. W uprzywilejowanej pozycji są porty niemieckie, belgijskie i holenderskie, a także w Litwie, Łotwie i Estonii. Nasze porty są uwzględnione w korytarzu Bałtyk – Adriatyk.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *