Praca bez zapłaty

Ponad 17 milionów złotych niewypłaconych należności zatrudnionym stwierdzono w Pomorskiem w ubiegłym roku.

Jak ustalił Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) w Gdańsku, należnych za pracę pieniędzy nie dostawało na czas ponad 11,3 tys. pracowników – o prawie 3 tysiące więcej niż w 2012 roku.

Z informacji, które przekazała nam Jolanta Zedlewska, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Gdańsku, wynika, że w 2013 roku suma niewypłaconych należności pracownikom, sięgnęła kwoty 17,6 miliona złotych. To o ponad 300 tys. złotych więcej niż w 2012 roku. Poszkodowanych było ponad 11,3 tysiąca osób. Dzięki działaniom Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Gdańsku, wypłacono niemal 11,2 mln złotych, na rzecz ponad 8 tysięcy poszkodowanych.

W 2012 roku zaległości wynosiły 17,3 mln złotych. Skrzywdzonych zostało ponad 8,7 tysiąca zatrudnionych. Po interwencji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wypłacono 8,7 mln złotych, 5,2 tysiącu osób.

Jak więc widać, zarówno kwota zaległości płatniczych jak i liczba poszkodowanych wzrosły. W większości przypadków przyczyną niewypłacenia lub też nieterminowego wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych była trudna sytuacja finansowa zakładów pracy.

W 2014 roku OIP planuje zwiększyć skuteczność kontroli dotyczących m.in. wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy – informuje Jolanta Zedlewska. Skarg z tego powodu jest bowiem coraz więcej. W porównaniu do 2012r., ich liczba w 2013 roku była prawie dwa razy wyższa. W dalszym ciągu największy odsetek (ok. 39%) wszystkich zgłaszanych do OIP w Gdańsku skarg dotyczy niewypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Do tak wielu skarg z tego zakresu przyczyniły się trudności finansowe, jakie wystąpiły w 2013 r. w wielu zakładach pracy; upadłość i likwidacje wielu firm. Analiza treści skarg wskazuje również, że znaczna część niewypłaconych należności ze stosunku pracy dotyczyła byłych pracowników, którym np. niewypłacono odszkodowań, odpraw czy ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Kazimierz Netka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *