Prawie 42 mln euro na współpracę z Obwodem Kaliningradzkim.  Pomorskie, Warmia i Mazury, Podlasie będą realizować program Polska – Rosja.

Na ilustracji: Slajd z prezentacji, którą przedstawił w Gdańsku Miłosz Wielgat z Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska – Rosja w Olsztynie.

Z budżetu UE przeznaczono na ich urzeczywistnianie niecałe 42 mln euro i prawie 21 mln euro z budżetu Federacji Rosyjskiej (rosyjski wkład jest do wykorzystania wyłącznie na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego).

Rusza Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

Na tę chwilę czekaliśmy nieco ponad rok. Już niektórzy zarzucali polskiemu rządowi opieszałość. Rzeczywistość jest jednak inna. Polski rząd działał bezzwłocznie. Chodzi zaś o zaakceptowanie, o przyjęcie przez polskie władze unijnego programu Polska – Rosja, przyjętego przez Komisję Europejska 8 grudnia 2016 roku.

 

Na zdjęciu: Inauguracja w Gdańsku, 8 grudnia 2016 roku, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020. Tego samego dnia KE przyjęła Program Polska-Rosja. Na uściślenie zasad współpracy trzeba było czekać ponad rok. Fot. Kazimierz Netka

Program ten został przyjęty w Polsce, zaraz po tym, gdy doprecyzowała go Komisja Europejska – 20 grudnia 2017 roku i przystąpiła do niego Federacja Rosyjska – 26 grudnia 2017 roku.

Rada Ministrów, na wniosek ministra rozwoju, przyjęła program Polska-Rosja. Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia br.

Dzięki zgodzie rządu, 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej trafi do beneficjentów z województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego na realizację partnerskich projektów z Obwodem Kaliningradzkim – wynika z komunikatu, który przekazał nam Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju, cytujący też wypowiedzi.

 

Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania 8 grudnia 2016 roku w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Budżet programu wynosi 62,47 mln euro, w tym 41,65 mln euro z funduszy Unii Europejskiej i 20,82 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej.

W ramach Programu będzie możliwa realizacja projektów wpisujących się w następujące cele tematyczne:

promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;

ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja;

poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;

wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami.

 

Na zdjęciu: Jedno ze spotkań 8 grudnia 2016 roku w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Do uruchomienia tego programu niezbędne były trzy elementy:

pozytywna decyzja Komisji Europejskiej – uzyskana 8 grudnia 2016 r.,

podpisanie przez trzy strony (KE, Polskę i Federację Rosyjską) tzw. umowy finansowej, będącej doprecyzowaniem programu – co Komisja uczyniła 20 grudnia br., a strona rosyjska (po dłuższych, niż pierwotnie deklarowano pracach rządowych) – 26 grudnia br. oraz

przygotowanie instytucjonalne i merytoryczne.

– Pod tym względem zespół Ministerstwa Rozwoju i Wspólny Sekretariat Techniczny w Olsztynie są w pełnej gotowości – zapewnił Jerzy Kwieciński wiceminister rozwoju.

– W związku z podjęciem uchwały przez rząd już poprosimy polsko-rosyjski komitet monitorujący o zatwierdzenie 5 potencjalnych projektów pozakonkursowych, a na początku przyszłego roku wspólnie podejmiemy decyzję ws. szybkiego uruchomienia naboru – powiedział wiceminister i dodał, że decyzję Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu poprzedziły liczne konsultacje i uzgodnienia z innymi ministerstwami. – Cieszę się, że finalnie doszliśmy do satysfakcjonującego porozumienia, z którego po stronie polskiej skorzystają województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i pomorskie – podkreślił Jerzy Kwieciński.

Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi maksymalnie 90% całkowitego budżetu projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10% wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów.

Projekty konkursowe mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Obwodu Kaliningradzkiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

O dofinansowanie ubiegać się mogą wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rozwoju, wspierane przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w Olsztynie, który funkcjonuje w ramach Centrum Projektów Europejskich.

Wkład finansowy Federacji Rosyjskiej zostanie przekazany do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju RP), natomiast będzie wydatkowany wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej na działania realizowane przez beneficjentów rosyjskich oraz na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej – wynika z informacji, które przekazał nam przekazał nam Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju.

Dofinansowanie projektu może wynieść od 100 tys. do 2,5 mln euro. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu na lata 2014-2020: www.plru.eu .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *