Przejazd pod dnem największej w Polsce rzeki prawie gotowy

Tunelem pod Martwą Wisłą

Do 21 kwietnia 2016 roku, zgodnie z zawartym kontraktem, ma czas hiszpańska firma wykonawcza OHL, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie tunelu pod Martwą Wisłą. W obu częściach: T1 i T2 już się kończą roboty budowlane. Od strony ul. Ku Ujściu i na odcinku od ul. Wielopole, zakończono układanie dwuwarstwowych nawierzchni drogowych.

Fot. W+éodzimierz Amerski 082

Dzięki temu na oczach licznie zebranych dziennikarzy, 21 grudnia 2015 roku, dwukrotnie przejechał zabytkowy autobus komunikacji miejskiej zwany powszechnie ogórkiem. Goście zaproszeni na konferencję prasową mogli się też dowiedzieć, że zakończony został także montaż nawiewników SOS oraz prace w pomieszczeniu przepompowni wód deszczowych.

Fot. W+éodzimierz Amerski 053

Zakończył się montaż wentylatorów strumieniowych, oraz drzwi w siedmiu przejściach poprzecznych (na powyższym zdjęciu). Każda nitka tunelu ma dwupasmową jezdnię.

Trwają prace wokół budynku technicznego po stronie ul. Marynarki Polskiej: związane z doprowadzeniem instalacji komunikacyjnej TRISTAR. Zakończony został montaż masztu radiowego. Wykonano konstrukcję żelbetową pod rampę, a także zasypano przestrzeń pomiędzy ścianami budynku, a ścianami rampy.

Fot. W+éodzimierz Amerski 001

Roboty budowlane zakończą się w 2015 roku. W przyszłym, do wykonania pozostaną roboty instalacyjne, rozruch systemów i odbiory techniczne.

Fot. W+éodzimierz Amerski 045

Jak zapewnił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, koszt budowy tunelu, najdłuższego w Europie wydrążonego pod rzeką, nie zmienia się mimo przedłużenia czasu realizacji inwestycji prawie o rok i wynosi 885 mln zł. Wraz z rozbudową ul. Słowackiego, całkowity koszt tego drogowego przedsięwzięcia też się nie zmienia i wynosi ponad 1,4 mld zł.

Fot. W+éodzimierz Amerski 030

Prezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych Ryszard Trykosko poinformował nas, że na wydłużenie terminu zaważyły problemy techniczne związane z zamrażaniem gruntu celem budowy siedmiu przejść awaryjnych, nad którymi przepływa rzeka. Wydłużył się o sto procent okres zamrażania. Ale zaryzykowanie i niedotrzymanie reżimów technologicznych groziło zalaniem całego tunelu.

Fot. W+éodzimierz Amerski 004

– Obecnie trwa przygotowanie pracowników Zarządu Dróg i Zieleni do sprawnej obsługi dwóch nitek tunelu, powiedział nam Ryszard Trykosko. Jednostce zewnętrznej zostanie zlecone wykonanie pomiarów systemu oddymiania i systemu przeciwpożarowego. Jest to istotne, ponieważ przez tunel będą mogły przejeżdżać samochodowe cysterny z płynnym paliwem. Każda większa awaria grozi pożarem, a wówczas w tunelu temperatury mogą dochodzić nawet do tysiąca stopni. System gaszenia pożaru i ewakuacji kierowców oraz pasażerów musi być sprawny i skuteczny. Nie ma się zatem czemu dziwić, że wjazd rowerzystów do pogłębionego tunelu, jak i wejście pieszych, jest pod groźbą kary całkowicie zabronione. Takie standardy, dla zachowania bezpieczeństwa, obowiązują w świecie. Przez tunel pod Martwą Wisłą rowerzystów i pieszych będą przewoziły autobusy komunikacji miejskiej.

Prezes Trykosko przypomniał nam, że w okresie ośmiu lat istnienia zarządzanej przez niego firmy GIK, wykonano w Gdańsku 31 zadań budowlanych na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Kolejną 32 inwestycją był stadion piłkarski w Letnicy, wybudowany na rozgrywki mistrzostw Europy w 2012 roku.

Fot. W+éodzimierz Amerski 050

Podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w tunelu 21 grudnia, wręczono nagrodę i wyróżnienie w konkursie na koncepcję symboliki gdańskiej na elewacji wjazdu i wyjazdu do tunelu pod Martwą Wisłą. Nagrodę główną przyznano pracy nr 1, której autorem jest Marta Waczyńska (na powyższym zdjęciu z lewej), a wyróżnienie przyznano pracy nr 2, której autorami są Daniel Borzyszkowski, Kacper Brzuszek, Kacper Czaja. Wszyscy są studentami Politechniki Gdańskiej.

W nagrodzonej pracy, zastosowano elementy dobrze służące identyfikacji wizualnej Miasta. Sąd konkursowy docenił czytelność komunikatu, oryginalność pomysłu i spójność koncepcyjną pracy. Zwycięska praca uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawaną przez członków sądu konkursowego w tajnym głosowaniu.

Praca wyróżniona, w mniejszym stopniu posługuje się elementami identyfikującymi się wizualnie z Gdańskiem. Sąd dostrzegł jednak wysoki poziom rozwiązań plastycznych w proponowanej koncepcji tablicy pamiątkowej umiejscowionej na elewacji budynku Centrum Zarządzania.

Tunel fota wsp+-+éna 21.12.15

Na zakończenie konferencji prasowej wszystkim jej uczestnikom na pamiątkę zrobiono wspólne zdjęcie na tle czerwonego ogórka.

Fot. W+éodzimierz Amerski 039

Podstawowe dane techniczne „dwunitkowego” tunelu:

1377,5 metrów – całkowita długość tunelu pod Martwą Wisłą,

1072,5 metrów – długość jednej wydrążonej rury tunelu,

11 metrów – średnica wydrążonych i obudowanych betonowymi tubingami rur tunelu,

35 metrów – odległość od najgłębszego miejsca w tunelu do lustra Martwej Wisły,

1076 pierścieni o wadze ok. 118 000 ton użyto do wykonania 2 rur tunelu (każdy pierścień składa się z 7 elementów tzw. tubingów, których łącznie zużyto 7518 sztuk),

500 000 ton – tyle ziemi wydobyto i wywieziono przy drążeniu tuneli,

800 ton – tyle asfaltu użyto w każdej z rur tunelu

112 kamer będzie monitorować bezpieczeństwo w tunelu

głośniki po 20 szt. na każdą rurę tunelu

200 rozdzielnic elektrycznych, zasilająco – sterujących, znajdzie się w tunelu.

226 opraw oświetlenia przejazdowego o mocy 50kW

224 oprawy oświetlenia wyjazdowego o mocy 106kW

moc pobierana przez urządzenia: 1,2 MW

W tunelach (obu rurach) już po wydrążeniu znalazło się prawie 4300 ton stal i 25 000 metrów sześciennych betonu. Ułożonych zostało też 190 km kabli .

Wła-49

Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *