Rada Miasta Gdańska – Rada stolicy województwa pomorskiego  – jednego z najważniejszych w Polsce i Europie miast, oceniła połowę swych dokonań zaplanowanych do zrealizowania w bieżącej kadencji. Chodzi o czas od listopada 2018 roku do teraz. Kadencja potrwa do jesieni 2023 roku

Fot. Kazimierz Netka.

Radni pragną odbudowy siły Gdańska, jaką jest turystyka

Ten czas – pierwsza połowa bieżącej kadencji Rady – w Gdańsku będzie pamiętany już stale. Na początku został zamordowany Paweł Adamowicz – jeden z najlepszych burmistrzów i prezydentów w historii miasta. Nieco ponad rok później zaczęła się pandemia koronawirusa. Był to trudny okres dla mieszkańców miasta, ale zdołano wiele zrobić. O szczegółach mówiono w poniedziałek, 17 maja 2021 roku, podczas konferencji w Nowym Ratuszu.

Oto informacja, którą przekazał nam Waldemar Nowak z Biura Rady Miasta Gdańska:

Półmetek VIII kadencji Rady Miasta Gdańska

O pracy radnych, najważniejszych z uchwał i inicjatyw oraz planach na kolejne lata, mówiono podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Przedstawiono również działania i decyzje Rady Miasta Gdańska, jakie zostały podjęte w ciągu bieżącej kadencji 2018-2023.

W spotkaniu udział wzięła Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, która przedstawiła liczbowo działania radnych takie jak liczba sesji Rady Miasta, liczba podjętych uchwał, czy posiedzeń poszczególnych komisji i interwencji radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców.

Z kolei Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska omówiła kwestie społeczne takie jak np. uchwalenie gdańskiego bonu żłobkowego, promowanie i uwzględnienie kryterium szczepień w rekrutacji do przedszkoli i żłobków publicznych.

Natomiast Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska przedstawił kwestie gospodarcze i inwestycyjne. Wspomniał m.in. o gdańskim pakiecie wsparcia przedsiębiorców dotkniętych następstwami pandemii, działaniach na rzecz środowiska, poprawie bezpieczeństwa na gdańskich drogach i zrealizowanych inwestycjach.

Główne cele na najbliższe lata to w szczególności kontynuacja trwających projektów, realizacja oraz rozpoczęcie zaplanowanych. Wśród nich wsparcie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży po pandemii oraz dwie nowe szkoły: ul. Królewskie Wzgórze w Pieckach-Migowie i ul. Srebrna w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe, czy dalsze wspieranie przedsiębiorców dotkniętych pandemią – poinformował Waldemar Nowak z Biura Rady Miasta Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka.

Oto więcej szczegółów:

W okresie od wyborów odbyło się 35 sesji Rady Miasta Gdańska. Podjęto 904 uchwały.

Stworzono Komisję doraźną ds. reformy jednostek pomocniczych miasta Gdańska, która ma za zadanie przeprowadzić reformę tych jednostek. W jej pracach i konsultacjach mogą brać udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Radni Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców złożyli 845 interpelacji oraz 150 zapytań. Wszystkich tego typu interwencji, złożonych przez wszystkich radnych Gdańska, było w tej kadencji około 1700.

Wprowadzono tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska – obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Nadano tytuły Honorowych Obywateli Gdańska: Halinie Winiarskiej-Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi. Laur Medalu Księcia Mściwoja II radni przyznali Pawłowi Adamowiczowi.

Laureaci Medalu św. Wojciecha: prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka; Andrea Anastasi; Europejskie Centrum Solidarności.

Podczas I części bieżącej kadencji radni miasta Gdańska zgłosili inicjatywę „Różowa Skrzyneczka”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na: problemy związane z dostępnością środków higieny menstruacyjnej; brak dostępu do edukacji i wiedzy o menstruacji; odpowiednią higienę i prawidłowe stosowanie produktów higienicznych; wczesne wykrywanie chorób kobiecych.

Ważny jest „Gdański pakiet wsparcia przedsiębiorców dotkniętych następstwami pandemii”. Obejmuje on: preferencyjne stawki dzierżawy lokali komunalnych; zwolnienie gastronomii z pierwszej raty za 2021 rok za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz obniżenie stawki za ogródki gastronomiczne; przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Godne uwagi są działania na rzecz środowiska. Powstały miejskie farmy z ziołami; ogrody deszczowe; parki kieszonkowe; nowe zbiorniki retencyjne za prawie 130 mln złotych (np. przy Jaśkowej Dolinie); przeprowadzono regulacje potoków; rozbudowano kanalizacje; budowano wały przeciwpowodziowe.

Trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa na drogach: ograniczono prędkość do 50 km/h na całej długości al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa. Poprawiano bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Oddano do użytku aleję Pawła Adamowicza: zbudowano nową ulicę wraz z linią tramwajową i drogą rowerową, kosztem 243 mln zł.

Otwarto wiadukt przy Biskupiej Górce. Projekt był wart około 160 mln zł. Inwestycja ta jest elementem układu drogowego łączącego Pomorze z południem kraju. Pieniądze pochodziły z budżetu Gdańska i z funduszy unijnych, rozdzielanych przez rząd.

Wprowadzenie Zielonego Budżetu Obywatelskiego to jedno z najnowszych przedsięwzięć w Gdańsku na rzecz środowiska. Budżet Obywatelski w Gdańsku na rok 2022 wynosi 20 830 669 zł. Na projekty dzielnicowe przeznaczono 16 536 969 zł, w tym na Zielony Budżet Obywatelski: 3 480 303 zł. Na projekty ogólnomiejskie jest 4 293 700 zł, w tym na Zielony Budżet Obywatelski: 1 512 000 zł.

W planach Prac Rady Miasta Gdańska na najbliższą przyszłość są następujące zamierzenia:

Fot. Kazimierz Netka.

– wsparcie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży po pandemii oraz dwie nowe szkoły: ul. Królewskie Wzgórze w Pieckach-Migowie i ul. Srebrna w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe;

– zwiększanie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach;

– ochrona i rozwój terenów zielonych;

– starania o nowe baseny (uchwała o przystąpieniu do sporządzania MPZP – miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków w celu umożliwienia budowy basenu, prace koncepcyjne nad kolejnymi lokalizacjami). Trwają rozmowy z Wojewodą Pomorskim, w sprawie przekazania miastu działki pod budowę basenu;

– dalsze wspieranie przedsiębiorców dotkniętych pandemią;

– odbudowa siły Gdańska – turystyki;

– nowa linia tramwajowa Gdańsk Południe – Wrzeszcz;

– kontynuacja programów Jaśniejszy Gdańsk i Programu Modernizacji Chodników.

Rada Miasta Gdańska zajmie się też wnioskami, które zgłoszono podczas konferencji „Szkoła po pandemii”.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *