Raje inwestycyjne powstają w Pomorskiem; przy autostradzie, portach, lotnisku.

Posiadasz atrakcyjny grunt pod inwestycje – nawiąż współpracę z Invest in Pomeranią.

Pomorskie ma tereny dla bogatych. Powstaną tam nowe parki przemysłowe dla inwestorów, zwłaszcza zagranicznych.

– Nie zdajemy sobie sprawy z dzisiejszego spotkania – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, 7 lipca 2016 roku, podczas podpisywania umów dotyczących wykorzystania unijnych dotacji.- Na ogół takie wydarzenia są bagatelizowane – mówię o przyszłych działaniach – ale dzisiejsze wydarzenie je inicjuje. Chcemy z wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim podpisać z Łukaszem Żelewskim – prezesem i Piotrem Ciechowiczem – wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA. dwie niezwykle ważne umowy uruchamiająca znaczne środki finansowe mające służyć rozwojowi gospodarki Pomorza.

DSCN1614Na zdjęciu: Podpisanie umowy dotyczącej unijnego dofinansowania projektu „Invest inPomerania” Od lewej: Piotr Ciechowicz; Wiesław Byczkowski; Mieczysław Struk; Łukasz Żelewski. Fot. Kazimierz Netka.

7 lipca 2016 roku podpisano dwie umowy. Jedna dotyczyła „Pomorskiego brokera eksportowego” – systemu wsparcia mikro- małych i średnich firm, chcących sprzedawać za granicą swe wyroby i usługi. Drugi jest wsparciem dalszej działalności Invest in Pomerania – inicjatywy, podjętej już kilka lat temu, a dotyczącej opiekowania się inwestorami, pragnącymi rozwijać swe przedsiębiorstwa w Pomorskiem.

DSCN1591Na zdjęciu: Marszałek Mieczysław Struk mówi o konieczności promocji atrakcji inwestycjymych województwa pomorskiego. Fot. Kazimierz Netka.

– Chcemy, by środki uruchomione z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 były przeznaczone na stworzenie funduszu, dysponującego środkami na rzecz przygotowania terenów inwestycyjnych, na zbudowanie systemu zachęt inwestycyjnych w tym oferowania powierzchni tymczasowych nowym podmiotom oraz promowanie atrakcji inwestycyjnych regionu. Chcemy, by te środki były przeznaczone na rozwój systemu poszukiwania i obsługi inwestorów – mówił marszałek Mieczysław Struk. Przypomniał , że kiedyś zdarzyło się, że pojawił się duży inwestor w Pomorskiem, potrzebował dużego terenu liczącego około 100 hektarów. Takiego terenu nie mieliśmy odpowiednio przygotowanego. Bogaty biznesmen stworzył więc miejsca pracy gdzie indziej. To było jednym z powodów powołania Invest in Pomerania – przy Agencji Rozwoju Pomorza, będącej spółką kontrolowaną przez samorząd regionalny. Od tamtego momentu zaczęliśmy skuteczniej przyciągać inwestorów. Nie tylko do specjalnych stref ekonomicznych, ale również gdzie indziej, czego dowodem może być i fińska inwestycja w Lęborku.

Dzisiaj widzimy potrzebę interwencji publicznej ukierunkowanej na danie konkretnych pieniędzy na przygotowanie terenów, co sprawi, że nastąpi wzrost atrakcyjności inwestowania w województwie pomorskim – mówił marszałek Mieczysław Struk.

DSCN1588Na zdjęciu: Marszałek Mieczysław Struk mówi o pozytkach jakie przyniosa Invest in Pomerania. Fot. Kazimierz Netka.

Na ten cel samorząd województwa postanowił przeznaczyć 195 milionów złotych z dofinansowaniem z RPO na poziomie ponad 113 milionów złotych.

– To nie jest oferta dla dużych firm – mówił Mieczysław Struk. Jest ona ukierunkowana na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pragniemy przygotować tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni około 70 hektarów. Dla dużych firm tereny inwestycyjne w Pomorskiem są już przygotowane, o czym może powiedzieć Alan Aleksandrowicz – prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGDA. Takie treny dla wielkich przedsiębiorstw są przygotowane w rejonie gdańskiego portu, a także na przykład w specjalnych strefach ekonomiczny Pomorskiej i Słupskiej, a także na terenie gminy Pruszcz Gdański. Zakładamy, że wsparcie uzyska około 750 przedsiębiorców. Jestem przekonany, że podpisanie dzisiaj umowy uruchomi cały proces przygotowania atrakcyjnych nieruchomości, które będą przyciągać inwestorów i w których powstaną atrakcyjne miejsca pracy.

– Sześc lat temu, gdy zaczęła działalność Invest in Pomerania, było wiele niepokoju – wspominał Łukasz Żelewski – prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. – Było w tym wiele niepokoju pionierskiego; mogliśmy przegrać, a wygraliśmy Wskaźniki jakie osiągnęliśmy dzięki projektowi Invest in Pomerania pokazują, że nasze zwycięstwo jest duże.

DSCN1595Na zdjęciu: Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA, ostrzega, że  pionierom czasami ktoś strzela w plecy… Fot. Kazimierz Netka.

Prezes Łukasz Żelewski dodał, że z pionierami czasami bywa tak, że zostają zranieni strzałem w plecy. Mam nadzieję, że tak nie będzie – dodał. Nie jesteśmy sami, oprócz naszych stałych, wypróbowanych przyjaciół ze sfery samorządowej, dołączają do nas izby gospodarcze, stowarzyszenia, związki pracodawców. Serdecznie dziękuję dyrektorom: Janowi Szymańskiemu, Radomirowi Matczakowi, Marcinowi Piątkowskiemu, Adamowi Mikołajczykowi, prezesom. Trzęsienie ziemi nastąpiło, teraz będzie jeszcze gorzej – mówił prezes Łukasz Żelewski. – Jak precyzyjnie będzie to wyglądało – opowie dyrektor Marcin Piątkowski.

– Poprawa jakości oferty inwestycyjnej to jedno z naszych najważniejszych zadań – mówił Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania, dyrektor Działu Obsługi Inwestora Agencji Rozowju Pomorza,  przedstawiając szczegóły projektu „Invest in Pomerania 2020”. – Musimy zwiększać obszar terenów w naszej bazie, pragniemy bowiem by w naszym regionie było więcej projektów inwestycyjnych i reinwestycyjnych.

DSCN1597Na zdjęciu: Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania, dyrektor Działu Obsługi Inwestora Agencji Rozowju Pomorza, mówi o rozwoju incjatywy Invest in Pomerania. Fot. Kazimierz Netka.

Przedłużenie działalności Invest in Pomerania do 2020 roku będzie opierało się na trzech filarach:

– Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – minimum 2 – 3 strefy przemysłowe o powierzchni około 70 hektarów

– Stworzenie spójnego systemu zachęt inwestycyjnych. Nie wyróżnimy się zachętami regionalnymi, bo są one podobne w całym kraju. Możemy klientów zdobywać ciekawą ofertą zachęt, wspierających firmy decydujące się na urzeczywistnianie swych planów na Pomorzu.

– Promocja gospodarcza regionu – poprzez obsługę inwestorów czyli będziemy robić to samo, co przez 6 lat do tej pory, ale zwiększymy znacznie zasięg tego działania.

Podział środków ma być następujący: na uzbrojenie terenów – 126 milionów złotych; na zachęty inwestycyjne – 17,5 mln złotych; na promocję inwestycyjną – 50 mln złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2023. Tereny muszą zostać zagospodarowane do 2028 roku.

DSCN1600Na zdjęciu: Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania, dyrektor Działu Obsługi Inwestora Agencji Rozowju Pomorza, mówi o rozwoju incjatywy Invest in Pomerania. Fot. Kazimierz Netka.

Istotny jest proces wyboru stref – czyli „rajów” inwestycyjnych. Zostanie przeprowadzona analiza lokalizacyjna. Nie wiadomo, kto dostanie dofinansowanie. Za około pół roku – proces wyboru zewnętrznego podmiotu, który przygotuje analizę; wskaże, zaewidencjonuje tereny spełniające kryteria brzegowe, np. co najmniej o powierzchni 20 hektarów, znajdujących się wzdłuż głównych korytarzy transportowych, należące do samorządów, do osób prywatnych, do stref ekonomicznych. Z nich zostanie stworzona lista rankingowa, wskazująca na tereny najlepsze, pod kątem wszechstronności, doprowadzenia do uzbrojenia, pod względem kosztochłonności; zostanie też przeprowadzona analiza ryzyk: środowiskowych, które znacząco zwiększają możliwość niepowodzenia dalszej komercjalizacji.

IMG_4171Liczyć się będzie bliskość portów, autostrad, dróg ekspresowych, a także formy własności nieruchomości.

Oto szczegóły:

Wybór lokalizacji – analiza lokalizacyjna.

Wielkość parku – minimum 20 ha, preferowane większe, zwarte kompleksy z rezerwą pod dalszą rozbudowę, zlokalizowane wzdłuż głównych korytarzy transportowych.

Potencjalni grantobiorcy – właściciele terenów (m.in. JST, przedsiębiorcy, SSE).

Zakres uzbrojenia – m.in. niwelacja, media, drogi wewnętrzne, infrastruktura wod.-kan., budowa hal produkcyjno-magazynowych.

Ograniczenia:

– zagospodarowanie 100% terenów do roku 2028 roku,

– w przypadku zagospodarowania przez duże firmy – zwrot środków (nie na zasadach nieprawidłowości).

(Źródło: Agencja Rozwoju Pomorza – Invest in Pomerania)

Zostanie ogłoszony konkurs dotacyjny. Tereny najwyżej ocenione, będą miały szanse na uzyskanie dofinansowania na uzbrojenie infrastruktury bazowej. Ograniczenia są dwa: tereny te muszą zostać zagospodarowane do 2028 roku. To nie jest tak, że teren uzbroimy, bo musimy jeszcze znaleźć inwestora, który pobuduje fabrykę, stwory miejsca pracy. Duże firmy będą dopuszczone do tych miejsc warunkowo.

Zachęty inwestycyjne mają pośrednio odnosić się do inwestorów, a bezpośrednio przynosić korzyści regionowi. Skoncentrujemy się na wsparciu ludzi – mówił dyrektor Marcin Piątkowski. – Potrzeby przeszkolenia, przekwalifikowania ludzi, są bardzo duże zwłaszcza w sektorze IT – technologii informacyjnych. Będą uruchamiane szkolenia poprzez stypendia, ściąganie ekspertów, by u nas się osiedlali, budowali bazę dla wiedzy.

DSCN1611Na zdjęciu: Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania, dyrektor Działu Obsługi Inwestora Agencji Rozowju Pomorza, mówi o rozwoju incjatywy Invest in Pomerania. Fot. Kazimierz Netka.

Przewidziane są na wstępie ułatwienia dla inwestorów. Zostaną im stworzone biura tymczasowe, by firma, będąca w stadium organizacji, miała gdzie urzędować; przez kilka tygodni realizować swe procesy. Będą też ułatwienia w rejestracji firm, a także udzielimy wsparcia przy ich powstawaniu – zapewniał dyrektor Marcin Piątkowski. W Pomorskiem jest wiele projektów reinwestycyjnych. To znaczy, że firmy, które się tu osiedliły, dobrze się u nas czują.

DSCN1945W ramach projektu „Invest in Pomerania 2020” wsparcie otrzyma 750 firm. Szkoleniami objętych będzie 1200 osób i to są wskaźniki minimalne.

Promocja inwestycyjna, realizowana m.in. przez Urząd Marszałkowski będzie też turystyczna, gospodarcza, kulturalna. Aktywna działalność promocyjna będzie prowadzona w odniesieniu do naszych atutów: ICT, lotnisk, sektora morskiego, przetwórstwa rolno – spożywczego. Zakładamy, że zrealizujemy ponad 150 wydarzeń medialnych, konferencji, misji gospodarczych. Zakładamy, ze inwestorzy, który napłyną do regionu, stworzą minimum 5 000 miejsc pracy – mówił dyrektor Marcin Piątkowski.

DSCN1672Invest in Pomerania 2020 współdziałać będzie z ambasadami, placówkami konsularnymi, z izbami, stowarzyszeniami za granicą. Jest kilka zdarzeń, które będą corocznie powtarzane np. targi, wystawy, np. w Monachium. Skorzystamy przy tym z pomocy firm doradczych.

Oto szczegóły promocji inwestycyjnej:

– Pozyskiwanie i obsługa projektów inwestycyjnych.

– Spójność z promocją gospodarczą województwa.

– Promocja oferty inwestycyjnej.

– Przyciąganie pracowników do regionu.

– System ambasadorów regionu.

– Branże kluczowe/rynki docelowe promocji:

IT – kraje nordyckie, USA, Niemcy, Ukraina, Irlandia.

Usługi dla biznesu – kraje nordyckie, USA, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia.

Elektronika – kraje nordyckie, Korea Płd, Japonia, Tajwan, USA

Logistyka – kraje azjatyckie

Biotechnologia – USA, Niemcy

Sektor morski – kraje nordyckie i Niemcy

Przetwórstwo rolno-spożywcze – kraje nordyckie

Turystyka – kraje nordyckie

Spotkania z PAIiIZ (raz na kwartał)

Spotkania z zagranicznymi Izbami Handlowymi (np. Skandynawsko-Polską) – budowanie świadomości potencjału Pomorza wśród członków izb

Spotkania z WPHiI w najważniejszych krajach pochodzenia inwestorów

Zwiększenie zaangażowania w inicjatywy edukacyjne – udział w targach, seminariach, konferencjach poświęconych rynkowi pracy, organizacja wydarzeń promujących Pomorze i pomorskie firmy na uczelniach poza regionem, promocja współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a inwestorami, organizacja szkoleń

MIPIM w Cannes – marzec

Play of the Year – konferencja dla firm doradczych – lipiec

EXPO REAL w Monachium – październik.

(Źródło: Agencja Rozwoju Pomorza – Invest in Pomerania)

DSCN1670Projekt ma swe kamienie milowe.

Pierwszy to analiza lokalizacyjna., postępowanie w celu wyboru wykonawcy. W marcu – kwietniu zostanie zakończona analiza. W 2017 roku ruszymy z konkursem dotacyjnym na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W międzyczasie będziemy organizowali spotkania z samorządami – w lipcu i sierpniu, przedstawiając, jakie są założenia projektu, warunki brzegowe. Drugi konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony w 2018 orku – jeśli pozostaną środki finansowe.

Oto szczegółowy harmonogram:

– Analiza lokalizacyjna: VII/VIII 2016 – III/IV 2017r.;

– Spotkania z JST nt. warunków udzielania wsparcia na uzbrojenie terenów inwestycyjnych: VII/VIII 2016r.;

– Uruchomienie systemu szkoleń w ramach zachęt inwestycyjnych – od IX/X 2016 r.

– Konkurs dotacyjny na uzbrojenie terenów inwestycyjnych: III/IV 2017 r.

– Ewentualny II konkurs dotacyjny na uzbrojenie terenów inwestycyjnych: III/IV 2018 r.

(Źródło: Agencja Rozwoju Pomorza – Invest in Pomerania)

– Inne regiony mogą brać przykład z pomysłów województwa pomorskiego ocenia Marcin Faleńczyk – zastępca dyrektora Działu Centrum Obsługi Inwestora, kierownik projektu SPiIG Agencji Rozwoju Pomorza. Dowodem trafności wyboru kierunków i sposobów działań na rzecz globalnych inwestycji w Pomorskiem może być np. przyciągnięcie biznesu z Chińskiej Republiki Ludowej.

DSCN1618– Przekonać trzeba lokalne społeczności, by zaakceptowały rozwiązania przyciągające inwestorów – mówił Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – Zdaniem niektórych, prowadzeniem inwestycji może powodować niekorzystne zjawiska, związane z trudnościami transportowymi, z hałasem, działalnością gospodarczą. Samorządy, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju Gdyni i Gdańska oraz innych miejscowości, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, izby pracodawców, biznesu zlokalizowane na terenie naszego regionu, wszystkich państwa do tego wspólnego tańca, albo jak niektórzy chcieliby powiedzieć – do wspólnego różańca, zapraszamy – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

DSCN1667Na zdjęciu: O Invest in Pomerania mówi Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Fot. Kazimierz Netka.

Poparcie dla obydwu inicjatyw zarządu województwa: powołania brokerów eksportowych oraz dalszych działań Invest in Pomerania wyrazili m.in. Andrzej Bojanowski – wiceprezydent Gdańska, Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Henryk Stasiński – prezes zarządu Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *