Raport Banku Pekao S.A. Polska gospodarka jeszcze przez co najmniej parę lat będzie dobrze się rozwijać, mimo spodziewanego osłabienia na świecie.  Najnowsze prognozy podał Bank Pekao S.A., podczas konferencji w Gdańsku, poświęconej także eksportowi. Na koniunkturę dodatnio wpłynie rządowy pakiet fiskalny.

Fot. Kazimierz Netka.

Rozdawanie pieniędzy może ożywić nasz rynek, w tym inwestycje?

Co nas czeka w najbliższych latach? Czy wzrost gospodarczy utrzyma się na wysokim poziomie? Za 2018 rok wyniósł on 5,1 procent PKB. Co dalej? Czy skończyły się tłuste lata dla Polski? O tym mówiono w Gdańsku, 25 kwietnia 2019 roku, na Konferencji Banku Pekao S.A., podczas której przedstawiono „Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tegoroczna edycja raportu różni się od poprzednich tym, że skupiono się na mikro, małych i średnich firmach. Poszerzyliśmy więc badania o firmy średnie – poinformowała Katarzyna Basiewicz – dyrektor Regionu MŚP Banku Pekao S.A. Było to podyktowane stale rosnącym znaczeniem tych przedsiębiorstw i zmianami w Banku: powstał pion bankowości małych i średnich przedsiębiorstw. Tematem specjalnym w tegorocznym raporcie jest ekspansja zagraniczna polskich firm.

Opublikowanie raportu spotkało się z dużym zainteresowaniem samorządu województwa pomorskiego oraz instytucji z otoczenia biznesu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Za wykonanie badań podziękował Ludwik Szakiel – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pan dyrektor podkreślił, że firmy mikro, małe i średnie stanowią w Pomorskiem ponad 95 procent wszystkich form, liczących razem około 300 000 podmiotów. Dyrektor Ludwik Szakiel zwrócił też uwag,e zabranych na działania samorządu województwa na rzecz wspierania eksportu pomorskich firm. To dla Pomorskiego ważne, gdyż jest ono jednym z Najbardziej proeksportowych województw.

O badaniach mówił Jakub Fulara – dyrektor Biura Funduszy UE Banku Pekao S.A, przedstawiając wyniki raportu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dlaczego te badania są realizowane i to już po raz dziewiąty? Ponieważ znaczenie sektora MSP jest duża. Raport został opracowany na podstawie wywiadów telefonicznych z właścicielami przedsiębiorstw. Badania przeprowadziła firma PBS z Sopotu, we wrześniu i październiku 2018 roku, są to więc bardzo świeże wyniki. Dane GUS są zwykle za dwa lata wstecz – mówił prelegent. Badając nastroje przedsiębiorców, kontaktowano się z około 7,5 tysiąca firm w całym kraju.

 

Fot. Kazimierz Netka

Czy przedsiębiorcy maja prawo być w dobrych nastrojach? Co nas czeka w najbliższych latach? O tym mówił dyrektor Adam Antoniak z Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A, w swym wystąpieniu zatytułowanym: „Perspektywy polskiej gospodarki oraz eksportu w najbliższych kwartałach”.

Jeśli chodzi o gospodarkę światową, to zapowiada się trochę trudniejszy rok, a prognozy są coraz niższe. Podobnie jest z przewidywaniami dotyczącymi USA. Pogłębia się obniżenie tempa wzrostu krajów rozwiniętych. W strefie euro również jest coraz słabiej. Gorsze są prognozy również w odniesieniu do gospodarki niemieckiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jeśli chodzi o Polskę – spodziewamy się spowolnienia gospodarki, ale nie drastycznego. Pakietem łagodzącym będzie pakiet fiskalny, czyli przekazywanie przez rząd pieniędzy ludności. Na wypłaty wszystkich świadczeń potrzeba będzie około 42 miliardy złotych rocznie. Dlatego, musi być zapewnione finansowanie tego pakietu fiskalnego – mówił Adam Antoniak, przedstawiając jednocześnie przewidywane źródła finansowania:

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak to wpłynie na gospodarkę? Pieniądze te zasilą obrót gospodarczy, bo prędzej czy później konsumenci wydadzą pieniądze otrzymane z budżetu państwa. Dlatego, konsumpcja w Polsce będzie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Pogorszy się sytuacja w inwestycjach, bo wsparcie ich funduszami unijnymi będzie coraz niższe.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jeśli chodzi o pakiet fiskalny i budżet, to pieniądze z tego pakietu wesprą wzrost gospodarczy tylko przez dwa lata. Potem trzeba będzie szukać nowych źródeł finansowania pakietu. Co roku trzeba będzie znaleźć ponad 40 miliardów złotych na ten cel. Deficyt wzrośnie do 3 procent PKB, co jest granicą w Unii Europejskiej.

W toku prezentacji raportu sporo uwagi poświęcono problematyce eksportu. Wojciech Sujeta w Banku Pekao S.A. mówił o tym, jakie są sposoby zabezpieczenia ryzyka walutowego dla eksporterów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Małe firmy – eksporterzy, są w trudniejszej sytuacji, w kontraktach z dużymi przedsiębiorstwami za granic,a, dlatego, powinny się zabezpieczać. Nie wszyscy wiedzą, że ryzyko można opanować, umawiając się np. na zapisywanie w umowach, np. odpowiednich klauzul rewaloryzacyjnych. Można też zabezpieczyć kurs walutowy w momencie wystawiania lub otrzymywania faktury.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomocnym eksporterom może być też program Google Internetowe Rewolucje. Mówiła o nich Wioleta Magdziarz – doradca w tym projekcie, przedstawiając prezentację pt. „ Narzędzia wspierające procesy eksportowe”. Korzystanie z internetu przynosi bardzo dobre efekty. Obecnie na świecie dostęp do internetu ma 50 procent m ludzi.

Dzięki udziałowi w projekcie Internetowe Rewolucje 89 procent jego uczestników zaczęło bardziej efektywnie używać narzędzi internetowych. 59 procent firm zwiększyło przychody lub pozyskało więcej klientów dzięki udziałowi w projekcie. Więcej wiadomości znajduje się na stronie internetowej: www.internetowerewolucje.pl .

 

Fot. Kazimierz Netka

Najwięcej eksportujemy do Niemiec. Poza Unią Europejską największym odbiorcą naszych produktów są USA i Chiny. A co jest najbliżej nas? Czyli tuz za zachodnia granicą Polski? O tym mówiła Magdalena Gruchała – menedżer regionalny Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, podczas prezentacji pt. „Go-West – polskie firmy w Niemczech”.

Niezwykłym zjawiskiem jest umacnianie się polskich firm na rynku niemieckim. Są to np. Orlen, Ciech, CTL Logistic, Kler, Klose, Nowy Styl. Polacy wykupują wiele niemieckich firm. To jest możliwe, bo właścicielom przedsiębiorstw brakuje spadkobierców, więc swój dorobek wystawiają na sprzedaż. Gospodarka niemiecka cierpi na brak spadkobierców – mówiła Magdalena Gruchała.

Dobrym wejściem na rynek niemiecki mogą okazać się targi.

Więcej wiadomości na temat sposobów podbijania zagranicznych rynków zbytu, przedsiębiorcy mogą uzyskać, uczestnicząc w programie: Pomorski Broker Eksportowy. O tym mówiła dyrektor Katarzyna Matuszak, z Agencji Rozwoju Pomorza, podczas wykładu pt. „Wsparcie aktywności eksportowej na Pomorzu”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomorski Broker Eksportowy wspierany jest ze środków unijnych i jest projektem partnerskim. Wsparcie dzięki PBR ma otrzymać 1800 firm. Teraz działalność w tym projekcie jest na półmetku, a jego realizacja potrwa do 2023 roku.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać granty – mówiła dyrektor Katarzyna Matuszak. Do 6 maja będą przyjmowane wnioski. Jeden przedsiębiorca może otrzymać nawet trzy granty. Pomocą służy też Biuro Pomorskie w Chinach. Realizowany jest unikatowy projekt w ramach PBR: broker zagraniczny – teraz trwa pilotażowa wersja tego projektu – mówiła pani dyrektor.

A jak się przedstawia sytuacja eksportowa pomorskich firm? Jakie mają nastroje właściciele przedsiębiorstw? O tym Bank Pekao S.A. poinformował w specjalnym komunikacie, który przekazało nam Biuro Prasowe – Departament Marketingu, Komunikacji i Badań Banku Pekao S.A. Oto komunikat:

Raport Banku Pekao S.A.: Nastroje firm na Pomorzu nadal pozytywne, chociaż mniej optymistyczne

Dziewiąty opublikowany przez Bank Pekao S.A. raport na temat sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pokazał, że firmy te uznały 2018 rok za wyjątkowo udany. Oceny przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa pomorskiego w większości są powyżej średniej krajowej, choć pogorszyły się nieznacznie w porównaniu z zeszłym rokiem. Na Pomorzu znajduje się także najwięcej firm eksportujących i inwestujących w innowacje.

W województwie pomorskim przebadano na potrzeby raportu 519 firm. W całym kraju do ankiety przystąpiło prawie 7500 mikro, małych i średnich firm. Dzięki tak dużej próbie nie tylko ogólnopolskie wyniki są wiarygodne, ale również te z regionów i podregionów. Na potrzeby raportu województwo pomorskie zostało podzielone na pięć podregionów: słupski, gdański, trójmiejski, starogardzki i chojnicki.

 

Fot. Kazimierz Netka

Głównym miernikiem nastrojów przedsiębiorców badanym w raporcie Banku Pekao jest ogólny wskaźnik koniunktury firm, który stanowi średnią ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy. Mierzony jest on w skali od 50 do 150 punktów z neutralnym poziomem 100 punktów.

Na Pomorzu wskaźnik ten wyniósł 100,9 punktu, zaliczając spadek w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy sięgnął 102,3 punktu. Podobnie jak w poprzednim badaniu był jednak powyżej średniej krajowej (100,4 punktu).

Warto dodać, że ogólnokrajowy wskaźnik był powyżej neutralnego poziomu (100) dopiero po raz drugi w historii raportu, co świadczy o bardzo dobrym roku 2018 i relatywnie pozytywnych ocenach kolejnych miesięcy. Najlepszy wskaźnik na Pomorzu osiągnął region słupski, który znalazł się znacznie powyżej średniej krajowej z wynikiem na poziomie 103,7. Na drugim biegunie jest region starogardzki, gdzie średnia ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy to 98,9.

 

Fot. Kazimierz Netka

W porównaniu z poprzednim badaniem nastroje pomorskich firm uległy pogorszeniu – zaledwie dwa wskaźniki nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem 2017; reszta zaliczyła spore spadki.

Wzrost odnotowano przy ocenie wyniku finansowego firmy – o 0,3 punktu do 105,2 (średnia krajowa 101,9). Wzrost zaliczyła również ocena przychodów firmy (+0,2 na 104,2; średnia krajowa 102,5). Są to zarazem najwyżej oceniane przez pomorskich przedsiębiorców elementy. Z kolei największe spadki odnotowano w ocenie ogólnej sytuacji gospodarczej (-5,4 do 95,9, średnia krajowa 97,2), sytuacji branży (-2,1 do 97,7, średnia krajowa 97,8), dostępności zewnętrznego finansowania (-1,6 do 100,1, średnia krajowa 100,9) oraz ocenie zatrudnienia (-1,5 do 101,4, średnia krajowa 101,3).

Jednak niemalże wszystkie wskaźniki w województwie pomorskim znajdują się powyżej średniej krajowej – największą różnicę widać w ocenie wyniku finansowego firmy (105,2 na Pomorzu wobec średniej krajowej 101,9). Mimo spadku oceny większości wskaźników pozostają one nie tylko powyżej średniej krajowej, ale również powyżej neutralnego poziomu 100 punktów. Jedynie trzy wskaźniki uplasowały się poniżej poziomu neutralnego – ocena oczekiwania na zapłatę (98,6), sytuacji branży (97,7) oraz ogólnej sytuacji gospodarczej (95,9). Warto dodać również, że właściciele pomorskich firm dużo krytyczniej niż w poprzednim badaniu ocenili lokalną administrację – spadek ze 108 punktów w 2017 roku do 103 w 2018.

– Nastroje pomorskich firm znacznej większości pozostają lepsze niż wyniki na skalę kraju. Co więcej większość wskaźników pozostała powyżej „neutralnego” poziomu 100 punktów, co wskazuje na pozytywne nastroje panujące wśród przedsiębiorców z tego regionu, którzy nie tylko pozytywnie oceniają miniony rok, ale też wciąż pozytywnie patrzą w przyszłość – komentuje Katarzyna Basiewicz dyrektor regionu pomorskiego MŚP w Banku Pekao.

W województwie pomorskim odnotowano najwyższy w Polsce odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe. Aż 27 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało wprowadzenie na rynek nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów lub usług wobec 20 proc. w skali kraju.

Eksport pomorskich firm

 

Fot. Kazimierz Netka

Tematem specjalnym tegorocznego raportu Banku Pekao S.A. jest ekspansja zagraniczna firm sektora MŚP. W 12 miesiącach poprzedzających badanie eksportem na Pomorzu zajmowało się aż 19 proc. firm (średnia krajowa 13 proc.). Jest to najwyższy odnotowany w tegorocznym badaniu wynik. W przypadku województwa pomorskiego nastąpił wzrost udziału eksporterów o 3 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Reprezentatywne wyniki Raportu o Sytuacji Mikro, Małych i Średnich Firm Banku Pekao są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (wojewódzkim) oraz subregionalnym, w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm. Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych.

Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Takim tematem były już fundusze unijne,
e-gospodarka, eksport, innowacje, firmy rozpoczynające działalność gospodarczą i inwestycje. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne i perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

Zachęcamy do lektury raportu: https://www.pekao.com.pl/raport-msp .

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank – zatrudniając prawie 15 000 osób – jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20 – poinformowało Biuro Prasowe – Departament Marketingu, Komunikacji i Badań Banku Pekao S.A.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *