Region pomorski gotowy na mniejsze dotacje z UE.  Reprezentanci samorządu Pomorskiego, Getin Noble Banku, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego przedstawili w Gdańsku możliwości i propozycje wspierania inwestycji instrumentami finansowymi – czyli udzielania pieniężnej pomocy zwrotnej.

Fot. Kazimierz Netka.

Weź tanią pożyczkę stworzoną dzięki inwencji samorządu województwa. Pracuj dla siebie. Nie musisz iść do komercyjnego banku.

W przyszłym okresie unijnego finansowania, czyli w latach 2021 – 2027 będzie mniej pieniędzy na dotacje. Więcej będzie na tzw. instrumenty finansowe wspierający realizacje przedsięwzięć np. pożyczkami, poręczeniami kredytów itp. Województwo pomorskie od wielu lat już stosuje takie formy wsparcia, m.in. w ramach unijnych inicjatyw Jeremie i Jessica. Teraz tworzy nowe, własne, łatwo dostępne inwestorom instrumenty na sfinansowanie zaspokojenia nowych potrzeb społeczeństwa.

O najnowszych takich źródłach pieniężnego wsparcia mówiono 6 marca 2019 roku w Gdańsku, podczas konferencji pt. „Finansowanie inwestycji w województwie pomorskim: termomodernizacja, odnawialne źródła energii, rewitalizacja, sektor publiczny, smart cities”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się o przekształcaniu unijnych pieniędzy, którymi województwo zarządza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – w instrumenty zwrotnego finansowania. Będzie trochę inaczej niż kiedyś, na początku unijnego finansowania przedsięwzięć w naszym kraju, gdy rozdzielano głównie dotacje, czyli, kto uzyskał to dotacyjne wsparcie i poprawnie je wykorzystał – pieniędzy nie musiał oddawać. Teraz jest inaczej – unijne pieniądze w coraz większym zakresie nie będą rozdawane, lecz np. pożyczane, czyli trzeba będzie je oddać. Tematykę tę przedstawiali w swych wystąpieniach m.in. Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Rafał Rybacki – dyrektor Dywizji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce i w Krajach Skandynawskich, Goetz von Thadden – dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Agnieszka Starczewska z Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, Paweł Ołubek z Getin Noble Bank, Renata Taczalska z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zależy nam na utrzymaniu permanentnego dialogu z osobami zainteresowanymi uzyskaniem środków finansowych na rozwój regionu – w partnerstwie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z Getin Noble Bankiem i z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Od 10 lat samorząd województwa prowadzi politykę wspierania rozwoju regionu w formie instrumentów zwrotnych: poręczeń kredytów, pożyczek, wejść kapitałowych. Wdrożone zostały unijne inicjatywy Jeremie i Jessica i z tego wsparcia skorzystało ponad 7000 podmiotów, a wartość inwestycji sięgnęła 1,6 miliarda złotych.

Obecnie oferowane są pożyczki na rewitalizację, termomodernizację, odnawialne źródła energii. Dotychczas skorzystało z tych pożyczek ponad 1000 podmiotów, a wsparcie ma dostać 2 000 podmiotów. Samorząd przeznaczył na to 700 mln złotych. Dzięki temu spotkaniu można dowiedzieć się, co oferuje samorząd województwa pomorskiego.

Budowanie komplementarnego w stosunku do dotacji, systemu finansowania rozwoju, jest priorytetem dla samorządu województwa pomorskiego. Kiedyś bowiem ten strumień finansowania dotacyjnego się skończy, a więc trzeba budować trwałe systemy wspierania rozwoju w państwie i w województwach.

Od 2012 roku działa Pomorski Fundusz Rozwoju i on stanie się silną bazą kapitałową regionu. Dzisiaj ta podstawa bierze się z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

– Zachęcam do śledzenia oferty, która przygotowaliśmy z myślą o państwa potrzebach inwestycyjnych – powiedział do zgromadzonych na konferencji Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

Samorząd Województwa pomorskiego współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym od 2010 roku. Z powodzeniem zrealizował wiele projektów w ramach inicjatywy Jessica. Samorząd Pomorskiego ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach tej inicjatywy. Flagowe zrealizowane projekty to m.in. Muzeum Emigracji w Gdyni, Garnizon Kultury w Gdańsku, Stary Browar w Kościerzynie, Akwapark w Redzie, Dworzec w Sopocie – mówił Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Niedługo Pomorskie będzie mogło pochwalić się realizacją kolejnego przedsięwzięcia poprawiającym warunki życia

Podczas konferencji 6 marca 2019 roku zaprezentowano trzy instrumenty finansowe powstałe na podstawie umów operacyjnych zawartych pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Pośrednikami Finansowymi tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) – Pożyczka rewitalizacyjna, Getin Noble Bankiem S.A. (GNB) – Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych oraz Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. (PFP) – Pożyczka OZE.

Zaangażowanie pośredników finansowych jest jednym z kluczowych czynników dającym szanse na zwielokrotnienie pieniędzy unijnych, które rozdziela samorząd województwa. Na tego rodzaju inicjatywy zostało skierowanych 300 milionów złotych – łącznie: środków publicznych z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i wkładów własnych podmiotów zaangażowanych w realizacje projektów.

Preferencyjne pożyczki stanowią komplementarną ofertę do komercyjnych źródeł finansowania, które byłyby często niemożliwe do zaakceptowania. Czekamy teraz na efekty tych pożyczek – powiedział Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Podpisaliśmy 23 umowy kredytowe z miastami i spółkami samorządowymi w tym z samorządami województw – przypomniał Rafał Rybacki – dyrektor Dywizji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce i w Krajach Bałtyckich. Wartość tych umów sięga 1,2 miliarda euro. Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań i nie usłyszeliśmy, że to koniec inwestowania. Z każdym rokiem potrzeby są coraz większe. W zakresie rewitalizacji, rozwoju, odtwarzania, rozwoju infrastruktury. Miasta stają się coraz piękniejsze. Pojawiają się nowe potrzeby inwestycyjne, związane z nowymi regulacjami prawnymi z gospodarką odpadami i ściekami. Wiele potrzeb związanych będzie ze zmianami demograficznymi, z rozwojem gospodarki senioralnej, z odpływem młodych ludzi. Zdaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego trzeba przeciwdziałać rozlewaniu się miast. Wiele nowych inwestycji będzie wynikało z dążeń do mieszkania w miastach inteligentnych – smart cities. Tymczasem, zmniejszy się zaangażowanie Unii Europejskiej w budżety inwestycyjne, z ponad 80 procent do ponad 60 procent, a potrzeby samorządów wzrosną dwukrotnie. Trzeba będzie szukać nowych rozwiązań. Granty nie wystarczą. W takiej sytuacji ratunkiem są instrumenty finansowe, pozwalające wielokrotnie obracać dana sumą pieniędzy – mówił dyrektor Rafał Rybacki.

Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Goetz von Thadden, zwrócił uwagę, na to, że EBI ma dobre doświadczenia ze współpracy z województwem pomorskim, we wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach inicjatywy Jessica. Zrealizowano 45 projektów rewitalizacyjnych na obszarach miejskich. Teraz zaś – w innym zakresie: rewitalizacji, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Mamy dużo pieniędzy i dużo pracy. Dzisiaj możemy się cieszyć, że jesteśmy gotowi we wszystkich zakresach zagospodarować pieniądze, które dało nam p województwo pomorskie. Jesteśmy gotowi na inne projekty.

Wachlarz potencjalnych pożyczkodawców jest bardzo szeroki – są to m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, organizacje pozarządowe czy instytucje kultury.

Nabory już trwają. Oferowane pożyczki cechuje bardzo atrakcyjne oprocentowanie, już od 0,25% w skali roku oraz długim okresie kredytowania sięgającym, w zależności od produktu, 15-20 lat – wynika z informacji, które przekazał nam dyrektor Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pieniądze są dystrybuowane np. w formie preferencyjnych pożyczek m.in. na realizację projektów zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach miejskich, termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności prowadzące do zmniejszenia strat ciepła, a także na przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE, tj.: słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej (również z wykorzystaniem kogeneracji).

Realizacja projektu jest możliwa dzięki umowom operacyjnym podpisanym pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Pośrednikami Finansowymi tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) – Pożyczka rewitalizacyjna, Getin Noble Bankiem S.A. (GNB) – Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych oraz Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. (PFP) – Pożyczka OZE. Na mocy trzech umów, Pośrednicy Finansowi otrzymali w zarządzanie kwotę ponad 265 mln zł, pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto Pośrednicy udostępniają ze środków własnych kwotę w wysokości ponad 36 mln zł – wynika z informacji, które przekazał nam dyrektor Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *