Regulacja dolnej Wisły. 8 ostróg – budowli hydrotechnicznych, mających utrzymać Wisłę  w należytym stanie – odbudował na Żuławach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Bezpośrednimi wykonawcami były firmy MELBUD oraz AND-ROM i zrealizowały to zadanie rok przed terminem.

Fot. Kazimierz Netka

Powstały kolejne budowle służące ochronie mieszkańców delty Wisły, przewidziane w projekcie Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław

Źródło ilustracji: RZGW w Gdańsku

Rok przed terminem zakończyła się odbudowa ośmiu ostróg na rzece Wisła w gminie Lichnowy, niedaleko miejscowości Palczewo. Koszt odbudowy wyniósł 7,9 mln. zł. Podsumowania tych prac, oraz ostatecznego podpisania protokołu odbioru obiektów, odbyło się w siedzibie Zarządu Zlewni w Tczewie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Krzysztof Woś – zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą; Aleksandra Bodnar – dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku; Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm; Grażyna Czekaj – pełnomocnik ds. realizacji Projektu Żuławskiego; Barbara Jezierska – dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie; Stanisław Otremba – kierownik budowy; Maciej Kicerman – prezes MELBUD SA; Andrzej Czerwiński – właściciel Przedsiębiorstwa Usługowego AND-ROM.

Fot. Kazimierz Netka

Koszt całego zadania, obejmującego odbudowę 19  ostróg, wyniesie  17,2 mln zł. Zadanie realizowane jest w gminach Lichnowy, Suchy Dąb, Ostaszewo. Dotychczas odbudowano łącznie 13 ostróg.

Fot. Kazimierz Netka

Zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą, Krzysztof Woś, powiedział, że zbudowane ostrogi służą ochronie przeciwpowodziowej, ale nie tylko. Dodał, że to jedno z wielu zadań przewidzianych w ramach programu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.” Inne przedsięwzięcia to np. przebudowa stopnia wodnego w Przegalinie; wykonanie batymetrii – mapy głębokości – w ujściu Wisły w celu uzyskania danych do projektu przebudowy tego ujścia; budowa wrót przeciwsztormowych na rzece Tudze; system monitoringu zagrożeń powodziowych. Realizacja programu miała kosztować 100 milionów złotych, jednak po rozstrzygnięciu przetargów okazało sile, ze wykonawcy chcą więcej. Dlatego, koszt sięgnie ponad 126 milionów złotych, Dodatkowe pieniądze zdobyto, dzięki staraniom Aleksandry Bodnar – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku., Pan prezes Krzysztof Woś podziękował i pogratulował tego sukcesu dyrektor Aleksandrze Bodnar. Termin wykonania: rok 2023.

Fot. Kazimierz Netka

Pan prezes mówił o powodzi, ale również o suszy. Przypomniał, że 22 października 2019 roku odbędą się w Gdańsku konsultacje społeczne dotyczące projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Konsultacje trwają w całym kraju, zaczęły się 15 sierpnia i potrwają do 15 lutego. Potem, po uwzględnieniu uwag składanych w trakcie konsultacji, projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy zostanie ogłoszony w formie rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Fot. Kazimierz Netka

Żuławy to specyficzny obszar w skali kraju, jeśli chodzi o powodzie. W delcie Wisły powódź może nadejść od Bałtyku – w postaci cofki, ale też od Wisły – mówiła Aleksandra Bodnar – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Ostrogi, budowane na Wiśle mają dwojakie znaczenie: przeciwpowodziowe, bo koncentrując nurt zapobiegają gromadzeniu się rumoszu (piasku, żwiru) i tworzeniu się zatorów lodowych na Wiśle. Ostrogi mają też znaczenie nawigacyjne – czyli są dla żeglugi, a dolna Wisła to fragment dwóch międzynarodowych dróg wodnych: E-40 i E-70.

Fot. Kazimierz Netka

Pani dyrektor Aleksandra Bodnar podziękowała przedsiębiorcom za sprawne z odbudowanie ostróg, a pracownikom RZGW za bardzo dobrą współpracę z wykonawcami.

Fot. Kazimierz Netka

Jak powiedzieli wykonawcy, życzyliby sobie na każdej swej budowie takiej współpracy z inwestorami, jaka jest z Zarządem Zlewni w Tczewie. Podkreślili też, że zadanie udało się wykonać w krótszym niż przewidywano terminie, bo sprzyjała pogoda.

Fot. Kazimierz Netka

Jednak płytka Wisła nie ułatwiała prac. Nie można było dotrzeć sprzętem pływającym do miejsca budowy ostróg – mówił Stanisław Otremba – kierownik budowy, objaśniając to co pokazano na filmie, wyświetlonym podczas spotkania w Zarządzie Zlewni w Tczewie.

Fot. Kazimierz Netka

Szybkiego i solidnego wykonania zadania gratulował także Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm. Przypomniał, że planowana kaskada dolnej Wisły, to nie jest pomysł z epoki Gierka, lecz z okresu międzywojennego. Pan poseł powiedział tez, ze musimy gromadzić wodę, bo mamy jej coraz mniej, i tyle ile ma Egipt. Jeśli nie zadbamy o zatrzymywanie wody, następne pokolenia nam tego nie wybaczą – mówił poseł Kazimierz Smoliński, wspominając też o konieczności rewitalizacji Żuław.

Fot. Kazimierz Netka

Prezes Krzysztof Woś powiedział, że jest przygotowywany krajowy program retencji – przeciwdziałający niedoborom wody Program ten ma być realizowany do 2027 roku, z perspektywą do 2030 roku. Koszt: 10 miliardów złotych. Jak powiedział prezes Krzysztof Woś, woda to jest życie, które pozwala właściwie funkcjonować nam, przyrodzie i gospodarce.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *