Rok funkcjonowania instalacji oczyszczania ścieków w technologii INNUPS w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni. Zastosowanie tej technologii pozwala na pozyskanie kluczowych dla gospodarki koncentratów metali bez degradacji środowiska

Fot. PGE Energia Ciepła.

Technologia ta ma potencjał do komercjalizacji poza granicami kraju

W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni w listopadzie 2021 r. oddana została do użytku instalacja INNUPS, będąca odpowiedzią na potrzebę zastosowania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. To innowacyjna technologia, będąca owocem polskiej myśli technicznej, sześciu lat badań i współpracy z amerykańską firmą PUROLITE, wyspecjalizowaną w produkcji i przemysłowym wykorzystaniu żywic jonowymiennych. Minął rok od uruchomienia instalacji – wynika z informacji, które przekazała nam Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła:

Technologia INNUPS (INNowacyjny UPS) oparta jest na zastosowaniu żywic jonowymiennych. Ich zastosowanie w procesach uzdatniania wody nie jest nowe. W odróżnieniu jednak od funkcjonujących już rozwiązań rynkowych, INNUPS nie powoduje powstawania typowych poprocesowych odpadów niebezpiecznych, których późniejsza utylizacja zwiększyłaby koszty produkcji. Dodatkowo INNUPS umożliwia kontrolowane wyizolowanie koncentratów poszczególnych grup pierwiastków z materiału wejściowego, w których ich stężenie jest bardzo małe. Zastosowanie tej technologii pozwala na pozyskanie kluczowych dla gospodarki koncentratów metali bez degradacji środowiska, co stanowi dodatkowy zysk ekologiczny.

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła.

Kluczową korzyścią z zastosowania opracowanej technologii jest spełnienie konkluzji BAT (Best Available Technology) dla oczyszczalni ścieków. Uzyskane podczas rocznej pracy wyniki badań wskazują, że opracowana technologia pozwala na osiągnięcie lepszych parametrów niż obecnie wymagane przez regulacje środowiskowe, zarówno krajowe, jak i na poziomie europejskim.

– Możliwość odzysku pierwiastków i spodziewany z tym efekt ekonomiczny jest obecnie określany podczas prowadzenia procesu optymalizacji pracy instalacji wybudowanej w gdyńskiej elektrociepłowni – powiedział Piotr Czupryński, kierownik Projektu Badawczego w Departamencie Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła. Dodał jednocześnie, że – szacowana zdolność produkcji boranu wapnia dla tej instalacji określana jest na poziomie około 100 ton rocznie. Cena tego związku oscyluje od kilku do nawet kilkunastu dolarów za kilogram. W przypadku koncentratów metali, szacowana ilość roztworów zawierających stężone metale (eluatów) wynosi około 10 ton rocznie.

Dodatkiem do INNUPS jest instalacja odzysku boru ze ścieków po odsiarczaniu spalin. Bor jest cennym biopierwiastkiem, którego brakuje w polskich glebach. Instalacja ta przewidziana jest także do produkcji czystego boranu wapnia, który będzie wzbogacał nawozy do uprawy roślin.

– Ciągle poszukuje się metod, które z jednej strony ograniczą emisję do środowiska, a z drugiej pozwolą na stworzenie nowych możliwości biznesowych. Takim rozwiązaniem jest opracowana w PGE Energia Ciepła innowacyjna metoda usuwania i odzysku metali jaką jest technologia INNUPS. Metoda ta ze względu na swoją elastyczność, jaką jest możliwość dowolnej konfiguracji rodzajów żywic jonowymiennych, ma także perspektywę szerszego zastosowania, także poza obszarem energetyki – dodał Rafał Nowakowski, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła.

Poza zastosowaniem do oczyszczania ścieków z mokrego odsiarczania spalin przy blokach węglowych, technologia ma potencjał do komercjalizacji poza granicami kraju oraz w innych gałęziach przemysłu.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 13.190 TJ ciepła i 1.413 GWh energii elektrycznej (2021r.) zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi i Gminie Kosakowo.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 678 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych – poinformowała Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.