Przyroda atakuje, a ludzie się bronią. Rozmowy w Parlamencie Europejskim dotyczące polityki klimatycznej UE. Porozumienie paryskie będzie w Polsce realizowane z poszanowaniem specyfiki naszej gospodarki opartej na węglu.

Na zdjęciu: Spotkanie w Parlamencie Europejskim. Fot. Z Archiwum Ministerstwa Środowiska.

Polska chce pokazać światu, że dwutlenek węgla – gaz cieplarniany – można pochłaniać przez glebę i lasy.

Dotychczas, Polska zredukowała swoją emisję CO2 o 32 proc. względem wymaganych 6 procent; przy jednoczesnym wzroście gospodarczym.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się dziś, 15 lutego 2017 roku, głosowanie w sprawie zmian w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji – EU ETS. Dzięki zaangażowaniu polskich europosłów udało się przeforsować poprawki korzystne dla naszego kraju. Polska, już od dłuższego czasu, opowiada się przeciwko propozycji wzmocnienia systemu EU ETS. Zmiany te mogą bowiem prowadzić do wzrostu cen uprawnień do emisji, a przez to do wyższych kosztów funkcjonowania polskiego przemysłu – informuje Zespół Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Środowiska.

Na zdjęciu: Prof. dr hab. Jan Szyszko – minister środowiska. Fot. Z Archiwum Ministerstwa Środowiska

Kierownictwo Ministerstwa Środowiska pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko spotkało się dziś, 15 lutego 2017 roku, z grupą polskich europosłów w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Tematem rozmów były m.in. właśnie polityka klimatyczna, organizacja COP24 oraz reforma europejskiego system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).
Zasada jednomyślności.
Podczas spotkania prof. Jan Szyszko – minister środowiska, podkreślił, że unijne decyzje w sprawach energetyki i klimatu, które mają wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państw, powinny być podejmowane jednomyślnie, a nie w procedurze głosowania większościowego.
„Zapisy Porozumienia Paryskiego, mówią o zmniejszaniu CO2 jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie, ale z poszanowaniem specyfiki poszczególnych gospodarek” – zaznaczył.
W opinii ministra Szyszko skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu leży w interesie Polski. Jednak aby to osiągnąć, działania na rzecz ochrony klimatu muszą być realizowane przez wszystkie państwa.
„Wysiłki te muszą być dostosowane do możliwości poszczególnych krajów, zapewniając równowagę zobowiązań pomiędzy państwami, będącymi w różnej kondycji i na różnych etapach rozwoju, ale też w równym stopniu narażonymi na negatywne skutki zmian klimatu” – powiedział.
„Porozumienie paryskie będzie realizowane z poszanowaniem specyfiki polskiej gospodarki opartej na węglu” – dodał minister Jan Szyszko.
Polska gospodarzem COP24 w 2018 r.
Tematem rozmów była także organizacja w Polsce w grudniu 2018 r. szczytu klimatycznego ONZ – COP24. Minister Szyszko podkreślił, że bycie gospodarzem tego najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej to dla naszego kraju wyróżnienie i sukces.
„Dla Polski polityka klimatyczna jest bardzo ważna. Doskonałym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest m.in. realizacja zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. Polska zredukowała swoją emisję CO2 o 32 procent względem wymaganych 6 procent przy jednoczesnym wzroście gospodarczym” – zaznaczył prof. Jan Szyszko.
„Konferencja w 2018 r. będzie bardzo istotna, ponieważ wyznaczy konkretne kierunki realizacji porozumienia paryskiego, które zacznie obowiązywać od 2020 r. Podczas konferencji COP24 będziemy chcieli pokazać innym państwom,  jak doprowadzić do neutralności klimatycznej poprzez pochłanianie CO2 przez glebę i lasy” – dodał minister.
„Europa nie może zapomnieć o porozumieniu paryskim i powinna działać w jego duchu” – komentuje prof. Jan Szyszko, minister środowiska.
Źródło: Zespół Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Środowiska.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *