Rozpoczęły się obchody 50-lecia utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego.  Jednym z pierwszych wydarzeń tej inauguracji było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ś.p. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP, profesora UG. Uczelnia ta jest w rankingu najlepszych w świecie uniwersytetów.

Fot. Kazimierz Netka.

Po raz pierwszy wręczono Nagrody Naukowe Rektora; powołano pierwszą Radę Uniwersytetu Gdańskiego.

In mari via tua – w morzu droga twoja – to hasło Uniwersytetu Gdańskiego, wyznaczające generalnie najważniejsze kierunki kształcenia i badań naukowych na tej uczelni. Uniwersytet Gdański, jako jedyna na Pomorzu uczelnia akademicka, znalazł się wśród najlepszych światowych uczelni tego typu. Został przedstawiony w międzynarodowej publikacji: Times Higer Education World University Ranking 2019.

Fot. Kazimierz Netka

Ile trzeba było czasu wytężonej pracy, by tak zostać docenionym? Prawie pół wieku, oczywiście nie licząc dorobku naukowego uczelni, które stworzyły Uniwersytet Gdański: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku (powstałe zaraz po II wojnie światowej). Połączenie ich nastąpiło w 1970 roku, czyli prawie pół wieku temu. Dlatego, w Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęto obchody 75-lecia gdańskich tradycji uniwersyteckich i 50-lecia istnienia Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Inauguracyjna uroczystość odbyła się 20 marca 2019 roku, a prowadziła ją dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom. Gościem honorowym był Marek Kuchciński – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyli reprezentanci najwyższych władz państwowych, parlamentarzystów, przedstawiciele świata nauki, biznesu, korpusu dyplomatycznego, duchowieństwa, samorządowców. Uroczystości w dzień Święta Uniwersytetu Gdańskiego, 20 marca, zwieńczone zostały odsłonięciem tablicy upamiętniającej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

Oto szczegółowa relacja, którą przekazała nam dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom:

Otwarcie roku jubileuszowego 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Wręczenie państwowych odznaczeń, Nagród Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Nagród Naukowych Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, powołania dla członków pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Profesora Uniwersytetu Gdańskiego to najważniejsze punkty Święta Uczelni oraz otwarcia roku jubileuszowego 50-lecia UG. Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka

20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. 20 marca każdego roku Uniwersytet Gdański obchodzi swoje święto. W tym roku w czasie uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta Uczelni JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała otworzył jubileuszowy rok 50-lecia UG.

Święto Uniwersytetu Gdańskiego odbyło 20 marca 2019 roku w Sali Teatralnej, budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego UG. W uroczystości wzięli udział pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kościelnych, korpus dyplomatyczny, rektorzy uczelni, przedstawiciele instytucji naukowych, instytucji publicznych i pomorskich firm, mediów oraz społeczność akademicka UG.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała w swoim wystąpieniu przypomniał historię powołania Uczelni i przedstawił współczesne dokonania pracowników i studentów UG.

Fot. Kazimierz Netka

– Rozpoczynamy nowy rozdział w historii Uniwersytetu Gdańskiego, w który wkraczamy z odwagą i optymizmem. Świadomi jesteśmy szans, jakie wciąż są przed nami, ale i zagrożeń, których nie wolno nam lekceważyć. Nie boimy się jednak czekających nas wyzwań. Deklarujemy efektywną pracę, odwagę myślenia, otwartość na innych i na świat. Za zrozumienie naszej wspólnej misji i naszych codziennych zadań dziękuję całej społeczności naszego Uniwersytetu oraz wszystkim, którzy przez minione 50 lat wraz ze wspólnotą akademicką budowali prestiż i pozycję naszej uczelni – podkreślił JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego napłynęły listy gratulacyjne z życzeniami. W imieniu Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego list odczytał Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego list odczytał Karol Rabenda Radny Miasta Gdańska, a w imieniu Jadwigi Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii list odczytała Magdalena Sroka Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. W imieniu Aleksandry Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska gratulacje i życzenia złożył Piotr Kowalczuk Wiceprezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Fot. Kazimierz Netka

W czasie Święta Uniwersytetu Gdańskiego zostały wręczone odznaczenia państwowe. Złotym Krzyżem Zasługi został uhonorowany prof. Adam Krężel, a Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr hab. Małgorzata Witak. Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego zostali także uhonorowani złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę.

Fot. Kazimierz Netka

Ceremonię nadania odznaczeń państwowych poprowadziła Rachela Wysocka Przedstawicielka Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta.

Po raz pierwszy w tym roku zostały wręczone Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Nagroda została ustanowiona Zarządzeniem Rektora UG, a otrzymali ją najlepsi naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe. Nagrodę zespołową odebrali: dr Ernest Czermański, prof. Katarzyna Hebel, mgr Aleksander Jagiełło, dr Michał Suchanek, dr Marcin Wołek oraz prof. Olgierd Wyszomirski z Wydziału Ekonomicznego UG (nauki społeczne). Nagrody indywidualne zostały wręczone: prof. Adamowi Liwo z Wydziału Chemii UG (nauki ścisłe i przyrodnicze), prof. Marii Mendel z Wydziału Nauk Społecznych UG (nauki społeczne), prof. Małgorzacie Omilanowskiej z Wydziału Historycznego UG (nauki humanistyczne), prof. Marcowi-Andre Selosse z Wydziału Biologii UG (nauki ścisłe i przyrodnicze) i prof. Annie Zamojskiej z Wydziału Zarządzania UG (nauki społeczne). Uroczystość uhonorowania najlepszych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego poprowadził prof. Piotr Stepnowski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG.

Fot. Kazimierz Netka

Każdego roku w czasie Święta Uniwersytetu Gdańskiego wręczane są nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG. Tegoroczni laureaci to: prof. Joanna Mytnik z Wydziału Biologii, dr Anna Dziadkiewicz z Wydziału Zarządzania oraz mgr Dominik Bień z Wydziału Nauk Społecznych. Wyróżnienia w 2019 roku otrzymali: prof. Krzysztof Kornacki z Wydziału Filologicznego, dr hab. Patrycja Koszałka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz mgr Hanna Szpilczyńska z Centrum Języków Obcych.

Fot. Kazimierz Netka

Nagroda „Nauczyciel Roku” jest przyznawana każdego roku za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Wyróżnieni nagrodą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego łączą pasję naukową, dydaktyczną i organizacyjną, ciesząc się szczególną estymą wśród studentów. Uroczystość uhonorowania najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego poprowadziła prof. Anna Machnikowska Prorektor ds. Kształcenia UG.

Fot. Kazimierz Netka

W czasie tegorocznego Święta Uczelni JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wręczył powołania członkom pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego. W Radzie UG, która została powołana na podstawie przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, znaleźli się: dr Marek Głuchowski – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Przewodniczący Rady, mgr Maciej Dobrzyniecki – Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, Kanclerz Gdańskiej Loży Business Centre Club, dr inż. Kazimierz Janiak – Dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku, prof. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, prof. Dorota Pyć – Wydział Prawa i Administracji UG, prof. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii UG oraz Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

Fot. Kazimierz Netka

Ważną częścią uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Zgodę na umieszczenie na budynku Wydziału Prawa i Administracji UG tablicy wyraził Senat Uniwersytetu Gdańskiego, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych UG, w marcu 2018 roku. Śp. Prezydent Lech Kaczyński pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1972-1997. Był specjalistą prawa pracy, zostawił na Uczelni swoich wychowanków.

Fot. Kazimierz Netka

Ceremonia odsłonięcia tablicy odbyła się przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem najwyższych władz państwowych i zaproszonych gości. Uroczystość otworzył JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała. Przybliżył ten okres życia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który Pan Profesor spędził na Uniwersytecie Gdańskim. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list odczytał Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta. W imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał Marek Kuchciński Marszałek Sejmu, który przypomniał zasługi śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Jego zaangażowanie w pracę naukową. W czasie uroczystości głos zabrali również: prof. Wojciech Zalewski Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz

Fot. Kazimierz Netka

Tomasz Rakowski Prezes Fundacji Tożsamość i Solidarność, która, obok prof. Jakuba Steliny, byłego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, jest współinicjatorem umieszczenia tablicy. Na uroczystość nie mógł przybyć Prezes Jarosław Kaczyński, brat śp. Pana Prezydenta. List w jego imieniu przeczytał prof. Jakub Stelina, doktorant śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński wyraził wdzięczność za uhonorowanie tablicą śp. Pana Prezydenta i przypomniał, że Uniwersytet Gdański był dla niego bardzo ważny, a środowisko akademickie było Jego naturalnym otoczeniem, mimo, że przez ten czas pochłaniały go także kwestie publiczne.

Fot. Kazimierz Netka

W uroczystości udział wzięła córka śp. Pana Prezydenta Pani Marta Kaczyńska, także absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, która wraz z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim oraz JM Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzym Piotrem Gwizdałą dokonała uroczystego odsłonięcia tablicy.

Fot. Kazimierz Netka

Po ceremonii odsłonięcia, tablicę poświęcił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.

Na zakończenie ceremonii delegacje władz państwowych, pomorscy parlamentarzyści i zaproszeni goście złożyli kwiaty. Tuż po uroczystości na Wydziale Prawa i Administracji UG została otwarta wystawa prac naukowych śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i odbyło się seminarium dedykowane Jego pamięci.

Tegoroczne Święto UG miało szczególny charakter, gdyż otwierało rok jubileuszowy 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Jubileuszowy kalendarz, oprócz uroczystego otwarcia, obejmuje inaugurację roku akademickiego 2019/2020, główne uroczystości, które zaplanowano 20 marca 2020 roku, w 50. rocznicę powołania uczelni, a także koncerty. Organizowane są konferencje naukowe poświęcone historii UG, m.in. „Historia Uniwersytetu Gdańskiego na tle dziejów szkolnictwa wyższego na Pomorzu”, „50 lat rozwoju UG dla rozwoju regionu Pomorza i Polski” oraz konferencje tematyczne, przygotowywane przez wydziały. Powstają publikacje o historii i współczesności uczelni, m.in. „50 esejów na 50-lecie”, wspomnienia absolwentów i osób związanych z Uniwersytetem Gdańskim, archiwalia, albumy. Wśród ważnych wydarzeń jest otwarcie wystawy w nowo powołanym Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, spotkania absolwentów, otwarte debaty, imprezy sportowe.

Fot. Kazimierz Netka

Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyr. prof. Marcina Tomczaka. W czasie Święta Uczelni Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego po raz pierwszy wykonał „Fanfarę na chór mieszany a capella” kompozytora Michała Kazimierza Ossowskiego. To utwór skomponowany w ramach konkursu, ogłoszonego z okazji jubileuszu Uczelni, który będzie wykonywany podczas uniwersyteckich uroczystości.

Tradycyjnie tego samego dnia zaplanowano wieczorny koncert z okazji Święta UG. W tym roku to występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego JANTAR, zatytułowany „foLkOVE”, a w programie znalazły się najpiękniejsze tańce i piosenki inspirowane polskim folklorem.

Krótko o Uniwersytecie Gdańskim

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. To dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich ośrodków, który został rozbudowywany w ramach Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Obecnie UG jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje dwadzieścia sześć tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Uniwersytet Gdański dba o zrównoważony rozwój w obszarach nauki i kształcenia, jednocześnie wzmacniając współpracę z gospodarką i umiędzynarodowienie uczelni.

Fot. Kazimierz Netka

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim można studiować niemal 80 kierunków studiów na wszystkich poziomach kształcenia, a w planach na rok akademicki 2019/2020 jest uruchomienie dziewięciu nowych kierunków: Informatyka o profilu praktycznym, Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Produkcja form audiowizualnych, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Ubezpieczenia studia interdyscyplinarne, Criminology and criminal justice (studia w języku angielskim) Geografia fizyczna z geoinformacją, Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS oraz studia niestacjonarne Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology). Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność, a programy studiów powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim rusza 20 czerwca 2019 roku.

Fot. Kazimierz Netka

Uniwersytet Gdański osiąga znaczące sukcesy naukowe, umacniając pozycję lidera w regionie. Obecnie na Uczelni realizowane są 62 projekty międzynarodowe naukowe, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne na łączną kwotę blisko 194 mln zł. Realizowanych jest także 230 projektów krajowych naukowych i rozwojowych na łączną kwotę ponad 147 mln zł (są to w większości projekty trwające kilka lat i podana kwota obejmuje całość finansowania). Uczelnia prowadzi intensywne działania zmierzające do podniesienia jakości prowadzonych badań naukowych i uzyskała na ten cel dofinansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Jednym z największych sukcesów w ostatnim czasie jest udział Uniwersytetu Gdańskiego w specjalnym Programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata. Uniwersytet Gdański dwukrotnie został jego laureatem, uzyskując 76 mln złotych na stworzenie dwóch agend: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Wśród prestiżowych przedsięwzięć należy wymienić ogólnouczelniany projekt „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczelnia może się pochwalić sukcesami w staraniach o granty z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W ramach programu Polskie Powroty na UG realizowane są 3 projekty z 22 w całym kraju. Uniwersytet Gdański otrzymał także środki na realizację 8 projektów w ramach największego programu Unii Europejskiej w zakresie badań – Horyzont 2020, co dobrze sytuuje uczelnię w zakresie innowacyjności.

Uniwersytet Gdański wyróżnia na tle innych uczelni polskich morski charakter badań naukowych i kształcenia. Uczelnia realizuje dewizę In mari via tua (W morzu droga Twoja), służąc rozwojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem jest morze. Aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację wielu międzynarodowych naukowych projektów w ramach programu Horyzont 2020, Interreg czy Bonus-185. Jest także liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, w skład którego wchodzą uczelnie wyższe z Pomorza oraz instytuty badawcze.

Fot. Kazimierz Netka

Wśród realizowanych w roku akademickim 2019/2020 inwestycji jest budowa nowego Instytutu Informatyki. Będą się tam odbywały zajęcia dla studentów nowo powołanego na UG kierunku – Informatyka o profilu praktycznym; program studiów powstał we współpracy z pracodawcami, a cześć zajęć będą prowadzić eksperci-praktycy. Będzie to jeden z najnowocześniejszych instytutów w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającym prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Inwestycja powstaje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT. Zakończenie budowy zaplanowano na drugą połowę 2019 roku.

Fot. Kazimierz Netka

W planach jest także budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji UG – wynika z informacji, które przekazała nam dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom.

Uniwersytet Gdański ma prawie 50 lat, a dokładnie: 49 lat. To więc forty niner – badacz, poszukiwacz złota w krainie wiedzy i mądrości. Od dzisiaj, 20 marca 2019 roku, co najmniej do września 2020 roku włącznie, będą organizowane różne imprezy jubileuszowe. Więcej wiadomości na temat tych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.50.ug.edu.pl/jubileusz .

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *