Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu (PBR). Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, specjaliści z konsorcjum: PBS, Via Vistula i Rubika, przeanalizują m.in. liczbę samochodów na drogach, pasażerów w środkach lokomocji, a także będą rozmawiać z mieszkańcami województwa oraz z turystami. Przydałyby się takie badania również odnośnie transportu wodnego: morskiego i śródlądowego

Fot. Kazimierz Netka.

PBR pozwoli ocenić funkcjonowanie transportu w województwie oraz prognozować wielkość ruchu w kolejnych latach – do 2050 roku

Fot. Kazimierz Netka.

Jakie są największe potrzeby przewozu ludzi, jakie jest natężenie tego ruchu – to jedne z kierunków badań, które zlecił Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP). We wtorek, 14 lutego 2024 roku, poinformowano o szczegółach tego przedsięwzięcia. W konferencji prasowej, zorganizowanej w Sali Herbowej UMWP uczestniczyli m.in.: Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego; Ewa Zofka – zastępca dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT); Aneta Kostelecka – liderka konsorcjum: PBS, Via Vistula i Rubika; Jakub Pietruszewski – dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego; Barbara Birr – kierownik Zespołu Transportu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego;

Fot. Kazimierz Netka.

prof. Marek Grzybowski – prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Konferencję prowadził dyrektor Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Podczas spotkania podpisano porozumienia pomiędzy Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, Biurem Rozwoju Miasta Gdańska, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni – z podmiotami, będącymi partnerami projektu.

Efektem badań ma być Pomorski Model Ruchu, ułatwiający dostosowanie pasażerskiej komunikacji zbiorowej do potrzeb mieszkańców, a także turystów.

Chodzi również o jak najbardziej efektywne wydanie pieniędzy – co podkreślił Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego. Budżet województwa na rok 2024 to kwota przewyższająca 2,2 mld złotych. W strukturze wydatków na transport i łączność przeznaczono około 1 155 000 000 złotych, a z tej kwoty na transport i drogi wydane zostanie po połowie. 523 miliony na przewozy kolejowe, reszta na zdania drogowe. Drugą w kolejności pozycją w wydatkach jest administracja publiczna: 235 000 000 złotych.

Mówiąc o wydatkach, marszałek Leszek Bonna pragnął pokazać jak ważne są Pomorskie Badania Ruchu, jak ważne jest, żeby zarządzający województwem i sterujący jego budżetem, w sposób racjonalny wydatkowali ponad miliard tylko w tym roku. W następnych latach będzie to 1,3 miliarda, potem, 1,5 miliarda i tak dalej. Dlatego chcemy być wyposażeni w instrumenty, dzięki którym będziemy racjonalnie dysponować publicznym groszem. Chcemy być też wyposażeni w argumenty podczas naszych rozmów z samorządowcami i mieszkańcami województwa pomorskiego, których będziemy przekonywać dlaczego taki, a nie inny model rozwiązań transportowych stosujemy w naszym województwie – powiedział marszałek Leszek Bonna.

Fot. Kazimierz Netka.

O istocie Pomorskich Badań Ruchu mówiła również Aneta Kostelecka – liderka konsorcjum: PBS, Via Vistula i Rubika. Bliższe wiadomości zawiera poniżej zamieszczona prezentacja:

PBR2024 Konferencja prasowa

Jakub Pietruszewski – dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

Fot. Kazimierz Netka.

oraz Barbara Birr – kierownik Zespołu Transportu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, przybliżyli inne założenia tego projektu, wspieranego z funduszy europejskich.

Fot. Kazimierz Netka.

Szczegóły zawiera informacja, którą przekazali nam organizatorzy konferencji:

W ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 przeprowadzone będą analizy natężenia ruchu drogowego, pomiar liczby pasażerów w regionalnym transporcie kolejowym i autobusowym, badanie ruchu tranzytowego odbywającego się przez obszar województwa oraz badanie zachowań transportowych mieszkańców. W sezonie letnim planowane jest również przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w obszarach, w których ruch ten jest szczególnie odczuwalny. Celem projektu jest zebranie danych dotyczących przemieszczeń mieszkańców, które stanowić będą podstawę do budowy Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR).

PMR będzie multimodalnym modelem transportowym uwzględniającym indywidualny ruch drogowy, kolejowy i autobusowy ruch pasażerski oraz ruch ciężarowy. PMR pozwoli na odwzorowanie obecnego funkcjonowania transportu w województwie oraz prognozowanie ruchu w kolejnych latach w perspektywie do 2050 roku. Będzie on narzędziem wspomagającym podejmowanie strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej województwa. Dzięki wykorzystaniu modelu symulacyjnego możliwe będzie prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań infrastrukturalnych (np. budowy nowych dróg, linii kolejowych) oraz organizacyjnych (oferta transportu zbiorowego), a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych.

Wykonawcą Pomorskich Badań Ruchu 2024 jest Konsorcjum trzech firm: PBS sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Via Vistula sp. z o.o. i Rubika Tomasz Dziedzic. Działania w ramach tego projektu będą prowadzone w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym. Będą one obejmowały pomiary natężenia ruchu drogowego oraz tranzytu, wykonywane przy pomocy kamer; pomiary liczby pasażerów w autobusach i pociągach regionalnych (realizowane przez obserwatorów z wykorzystaniem kamer) oraz badania ankietowe realizowane w gospodarstwach domowych (20 tys. mieszkańców).

W celu przeprowadzenia badań, z uwagi na ich szczegółowość obszar województwa został podzielony na 159 rejonów transportowych (gminy wiejskie, w przypadku gmin miejskowiejskich odrębnie obszar miasta i obszaru wiejskiego, a w przypadku Trójmiasta i gmin otaczających na jeszcze mniejsze jednostki) – poinformowali realizatorzy PBR.

Warto przeprowadzić badania możliwości transportu statkami morskimi i na wodach śródlądowych

– Pomorskie Badanie Ruchu 2024, które będzie trwało 2 lata, jest bardzo potrzebne do analizy ruchu miejskiego, ale moim zdaniem, istotnym elementem ruchu między miastami w województwie pomorskim jest także transport wodny, śródlądowy i morski – mówi prof. Marek Grzybowski – prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Oczywiście badania będą prowadzone w oparciu między innymi o wiadomości dotyczące sprzedaży biletów, ale to nie jest pełna i kompleksowa informacja, ważna dla planowania rozwoju transportu wodnego śródlądowego i w Zatoce Gdańskiej w oparciu o środki unijne. Środki unijne mocno wspierają dekarbonizację transportu wodnego i gdybyśmy mieli solidne badania informujące o sezonowości tego ruchu, o jego nasileniu, o potrzebach turystów i mieszkańców, to moglibyśmy uzyskać istotne wsparcie na modernizację floty śródlądowej i tej pływającej po Zatoce Gdańskiej. Natomiast co istotne, moglibyśmy mocno odnowić nasza flotę, która pływa zarówno w strefie Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu i Półwyspu Helskiego, jak i flotę śródlądową na Dolnej Wiśle aż do Tczewa. Należałoby badać nie tylko jaki jest ruch, ale też jakie są potrzeby mieszkańców i turystów. Prawdopodobnie wyniki tych badań pomogłyby nam w ustaleniu zapotrzebowania na środki unijne na rozwój tego typu ruchu – stwierdził prof. Marek Grzybowski – prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *