Rozpozna płeć i wiek podłączającego elektryczne auto do ładowarki. Dopasuje odpowiednią reklamę… O wynalazkach tego  typu mowa była podczas webinarium pt. „Eco-ON – Laboratoria Molanote jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw”, zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Politechnikę Gdańską

Źródła ilustracji: Prezentacje pokazane podczas webinarium.

Od gwiazd pulsarowych po całkiem przyziemne sprawy, czyli do wyspy energetycznej w czasach koronakryzysu

Pomysły innowatorów, wynalazców są coraz śmielsze. Mieszkańcy Pomorskiego mogą być dumni, że wiele takich dokonań jest właśnie w  tym województwie. A to dlatego, że stwarzane są w Pomorskiem dogodne warunki działalności innowatorów, choć znalazłyby się przykłady negatywne. Niemniej, Pomorzanie, ci wschodni, czyli razem z Żuławami od Torunia po Słupsk i Jastrzębią Górę oraz Elbląg, są w światowej czołówce, można powiedzieć. Wszechświatowej. To nie przesada. Ale, po kolei.

Tytuł webinarium, zorganizowanego 27 maja 2020 roku, brzmiał: „Eco-ON – Laboratoria Molanote jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw”. Jak zapowiedzieli organizatorzy, spotkanie dotyczyło tematyki współpracy świata nauki z biznesem, czyli stymulowania działalności B+R w przedsiębiorstwach poprzez współpracę z zewnętrznymi podmiotami B+R. Skorzystaliśmy z zaproszenia i udaliśmy się na tę zdalną konferencję. Poniżej przedstawiamy zarys przebiegu tego spotkania.

Przedstawiono m.in. ofertę modułowych laboratoriów nowoczesnych technologii energooszczędnych, które są najnowszej generacji zapleczem badawczo-rozwojowym. Zaprezentowano też przykłady współpracy przedsiębiorców z tymi laboratoriami oraz interesujące inicjatywy B+R oparte na współpracy nauki i biznesu.

MOLANOTE to efekt unijnego projektu pt. „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” realizowanego w latach 2012-2015. Aktualnie trwa etap redystrybucji otrzymanej pomocy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”. Projekt jest realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jako działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. W ramach realizacji projektu powstało sześć nowoczesnych laboratoriów badawczych służących do przeprowadzania różnego rodzaju badań związanych z profilem branżowym działalności powiązania Molanote,  tj. budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii (OZE) – napisano na stronie internetowej http://molanote.gpnt.pl/o-projekcie. Podczas webinarium na temat Molanote mówili m.in.; Jaśmina Zwierz, Anna Zielińska.

Laboratoria Molantoe są ważne dla Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej My, jak Park, wspieramy mniejszych. PSSE wspiera większych przedsiębiorców – mówił, witając uczestników webinarium, Radosław Wika – dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych w PSSE. Posiadamy też Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni. Naszym celem jest powiązanie naszych aktywności wspólnie z Molanote, z Politechnika Gdańska, z Instytutem maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk z Grupą Energa, by umożliwiać firmom zajmowanie się działalnością badawczo – rozwojową. W bieżącym roku planowane jest otwarcie inkubatora technologicznego.

Zdalne spotkanie, pt. „Eco-ON – Laboratoria Molanote jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw”, poświęcone było prezentacjom prac badawczo – rozwojowych, odbywających się w laboratoriach Molanote.

Dr inż. Mirosław Włas kierownik laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB6 w Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przedstawił zakres świadczeń tego Laboratorium dla przedsiębiorstw:

Jak wyglądają prace badawczo – rozwojowe w przedsiębiorstwie Softgent – mówił Marcin Hasse – prezes tego przedsiębiorstwa:

Damian Ściepko przedstawił zakres prac badawczo – rozwojowych w Eco Led Prestige. Zwrócił uwagę na osiągnięcia we współpracy z Politechnika Gdańską. Jednym z efektów tej kooperacji jest opracowanie projektu stacji ładowania prądem akumulatorów samochodów elektrycznych przy wykorzystaniu monitora dotykowego. Monitor ten jest bardzo dobrym nośnikiem reklamy:

Monitor wykrywa płeć osoby stojącej przed nim, jej wiek i analizuje kontent reklamowy, który wyświetli się na ekranie. To urządzenie w najbliższym czasie zostanie przebadane w Laboratorium na terenie Politechniki Gdańskiej.

O tym, jak badania i rozwój przebiegają w spółce Niviss mówił Mateusz Feldzensztajn – zastępca głównego konstruktora w tej firmie:

O dokonaniach Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk mówili m.in.: prof. Piotr Lampart, prof. Marcin Lackowski:

Bartosz Pietrzykowski przedstawił projekt wyspy energetycznej w Lubaniu, gmina Nowa Karczma:

O chemicznym magazynowaniu wodoru mówił dr inż. Andrzej Rogala z Politechniki Gdańskiej:

Działalność badawczo – rozwojową realizowaną przez Excento sp. z o.o. przedstawił prezes tej spółki uczelnianej, Krzysztof Malicki z Politechniki Gdańskiej. Prezes Krzysztof Malicki mówił również o tym, jak osiągnąć sukces biznesowy, wykorzystując wiedzę, kompetencje oraz doświadczenia badawczo – rozwojowe. Niedługo we współpracy Politechniki Gdańskiej z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczna zostanie utworzona prototypownia, z której skorzystają startupy nawet jeszcze przed etapem założenia małej spółki. O tym wspomniał również dyrektor Radosław Wika, mówiąc o działaniach akceleracyjnych.

Przedstawiono też rozwiązania techniczne dostarczane przez pomorskie firmy funkcjonujące w obszarze tematycznym inteligentnej specjalizacji Pomorza nr 3 (ISP 3): Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu paliw oraz w budownictwie. Zagadnienia te omówili: Adam Protasiuk – wiceprezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (RIGP) oraz Damian Mucha – dyrektor Biura RIGP. Izba jest liderem ISP 3, a także liderem partnerstwa ISP 4: Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. RIGP jest też inicjatorką powołania i koordynatorką Klastra technologii wodorowych i czystych technologii węglowych, a także utworzenia pomorskiej doliny wodorowej.

Fot. Kazimierz Netka

Trzeba pamiętać, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie wspierała w 2011 roku i później twórców zegara pulsarowego. Dzięki ówczesnej prezes PSSE, Teresie Kamińskiej i europarlamentarzyście prof. Jerzemu Buzkowi – wówczas przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, zegar ten był pokazywany w Brukseli. Warto zatroszczyć się o dalsze losy twórców tego zegara. Znajduje się on w Muzeum Nauki Gdańskiej, w Kościele Św. Katarzyny.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *