Rozwój Gdańska od 2018 roku. Poprawia się dojazd do miasta. Pięknieje pas nadmorski. Planowany jest dalszy rozwój komunikacji w mieście. Ważna jest budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, z którego korzystać będzie wiele gmin

Fot. Kazimierz Netka.

Gdańsk, realizując plany inwestycyjne, korzysta z kilku źródeł finansowania. Duży w tym udział mają pieniądze unijne

Jak rozwija się jedno z najważniejszych miast świata? Jak weszło w epokę pandemii? Jakie ma plany rozwojowe na przyszłość? Informacje na te tematy zawiera „Raport 2020” – czyli podsumowanie dwóch lat działalności inwestycyjnej miasta oraz plany na kolejne lata w Gdańsku. Tego podsumowania dokonano w czwartek, 5 listopada, w Centrum Hevelianum (Góra Gradowa), o godz. 12.00 w sali Haxo na I piętrze budynku Wozowni.

Fot. Kazimierz Netka

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska oraz Alan Aleksandrowicz – zastępca prezydenta ds. inwestycji, a także miejscy radni Cezary Śpiewak-Dowbór – przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i Katarzyna Czerniewska – wiceprzewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego (Wszystko dla Gdańska).

 

Fot. Kazimierz Netka

Gdańsk, realizując plany inwestycyjne, korzysta z kilku źródeł finansowania. Duży w tym udział mają pieniądze unijne. Wsparcie pochodzi też z budżetu państwa. Niektóre przedsięwzięcia realizowane są w ramach PPP – partnerstwa publiczno – prywatnego, czyli łączenia pieniędzy prywatnych i samorządowych, państwowych.

Szczegóły dotyczące zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji w Gdańsku, zawiera komunikat, który przekazała nam Izabela Kozicka-Prus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Raport 2020 – inwestycje

Mimo pandemii Gdańsk nie zwalnia tempa inwestycyjnego. Na konferencji prasowej podsumowującej dwa minione lata zaprezentowane zostały dokonania w inwestycjach oraz przedstawione plany do 2023.

Fot. Kazimierz Netka

W tej kadencji wkład w rozbudowę i modernizację miasta wyniósł ponad 1 mld 800 mln zł. Wartość inwestycji prowadzonych przez spółki miejskie, to kolejne 1 mld 542 mln.

Fot. Kazimierz Netka

– Wydatki inwestycyjne ponoszone są nie tylko przez nasze jednostki, ale również przez spółki miejskie. Inwestycje zawsze są elementem realizacji większej strategii i programów operacyjnych. To co ważne to między 2018 – 2020 rokiem zakończyliśmy inwestycje o wartości 600 mln zł – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Inwestycje ukończone

– Widzimy, że roczny budżet naszego miasta konsekwentnie rośnie. W budżecie, który składa się głównie z wydatków bieżących, dbamy, aby ok 20% stanowiły wydatki inwestycyjne majątkowe – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz.

Fot. Kazimierz Netka

Kadencja w październiku 2018 roku rozpoczęła się otwarciem mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską, który kosztował 66 mln zł. Realizacja tej inwestycji miała ogromne znacznie społeczne i była długo wyczekiwana przez mieszkańców Sobieszewa.

Fot. Kazimierz Netka

Kolejną drogową inwestycją zbudowaną od podstaw, jest oddana do użytku al. Pawła Adamowicza (243 mln zł). W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa jezdnia z jednostronnym chodnikiem oraz drogą rowerową na całej jej długości. Powstały drogi dojazdowe takie jak Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, przebudowano łącznice węzła z ul. Armii Krajowej z tzw. Nową Warszawską i Nową Jabłoniową. By ułatwić podróżnym w przyszłości możliwość przesiadki, powstał węzeł integracyjny tramwajowo – autobusowy Ujeścisko wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów. W pobliżu węzła oddano wcześniej do użytku Centrum Edukacyjne Jabłoniowa – szkołę i przedszkole wybudowano ze środków własnych miasta za ponad 100 mln zł. Również w Kowalach dzieci mogą korzystać z nowej placówki. Jest to pierwsza tego typu inwestycja edukacyjna, w której udział brały trzy gminy zrzeszone w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny – Gdańsk, Kolbudy, Pruszcz Gdański. Udział miasta to ponad 16,7 mln zł.

Fot. Kazimierz Netka

– To podsumowanie inwestycji cieszy szczególnie w sytuacji zmian legislacyjnych, które dotknęły samorządy w całej Polsce. Zmiany te pociągnęły za sobą też skutki finansowe, które uszczupliły budżet naszego miasta. Tym bardziej cieszy lista dokonań inwestycyjnych. Gdańsk nie zwalnia, Gdańsk się rozwija. Będziemy robić wszystko, by tempo rozwoju zostało utrzymane pomimo trudnej sytuacji – mówiła Katarzyna Czerniewska, wiceprzewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego (Wszystko dla Gdańska).

Inwestycje w realizacji 

Fot. Kazimierz Netka

Okres dwóch minionych lat, to również czas kluczowych inwestycji, realizacja części z nich trwa nadal, wśród nich znajduje się budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, gdzie wkład miasta (pożyczka) wynosi ponad 294,3 mln zł. Ku finiszowi zmierza budowa wiaduktu Biskupia Górka i parkingu kubaturowego za łączną kwotę ponad 173,6 mln zł. Inwestycje istotne dla gdańszczan, ale także turystów, to budowa portu jachtowego ok. 20 mln zł (Górki Zachodnie) czy ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologiczny za ponad 11 mln zł.

Modernizacje

Fot. Kazimierz Netka

– Spora część budżetu inwestycyjnego przeznaczona jest na modernizacje i rozbudowy. 117 zł kosztowała gruntowna modernizacja torowiska na Stogach z całym układem drogowym oraz infrastrukturą podziemną. Inną inwestycją drogową, która wystartowała w tym roku jest  rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do Nowatorów z dużym skrzyżowaniem przy ul. Inżynierskiej w Gdańsku, a jej koszt to 58,5 mln zł. Jest to projekt realizowany z subwencji rządowej, w kolejnym roku liczymy na kolejne subwencje. Projekt ten obarczony jest dużym kosztem wykupu gruntów, bo musimy wykupić też kolejne tereny pod rozbudowę ulicy Kartuskiej. Będzie też realizowana obwodnica metropolitalna, a Kartuska będzie jedną z arterii łączących miasto z tą obwodnicą – mówił zastępca prezydenta ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz.

Miasto finiszuje przebudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie. Przebudowa została podzielona na etapy, które w sumie kosztowały ponad 12,7 mln zł. Prowadzone są też termomodernizacje i modernizacje budynków komunalnych w Gdańsku za ponad 28,6 mln zł, a także przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu – za 20 mln zł. Wśród wydatków znalazły się również zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Brzeźnie (26,7 mln zł) oraz rewitalizacja i przebudowa rotundy i oranżerii w Parku Oliwskim (blisko 20 mln zł).

Spółki miejskie też inwestują 

Wartości projektów zrealizowanych przez spółki miejskie rozpoczętych w 2018, zakończonych w 2020 i trwających wynosi 1 mld 542 mln. Wśród tych najbardziej interesujących gdańszczan są inwestycje prowadzone przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. które za ponad 87,3 mln zł wybudowało 226 lokali oraz Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., które odpowiednio za kwotę 38,4 mln zł oddało do użytku 124 mieszkania. Duże przedsięwzięcia prowadzi również Zakład Utylizacyjny za ponad 67,7 mln zł.

Gdańskie programy 

Fot. Kazimierz Netka

– Są wśród tych inwestycji takie, na zakończenie których nie możemy się już doczekać. Są wśród nich również inwestycje najbliższe mieszkańcom, może nie tak spektakularne, ale bardzo ważne. Chodzi o inwestycje w ramach programu Jaśniejszy Gdańsk i związane z programem modernizacji chodników. Jako radni Koalicji Obywatelskiej, co roku poprzez stosowne wnioski, przez Komisję Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska zgłaszamy, aby finansowania na tego typu projekty nigdy nie zabrakło – podkreślał Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Miasto realizuje szereg programów, które skupiają w sobie działania na konkretnym polu – Program Jaśniejszy Gdańsk, czyli budowa oświetlenia w ciągu ulic (ponad 12 mln zł) lub Program Modernizacji i Budowy Chodników (31 mln zł). Największe inwestycje skupia w sobie jednak GPKM IVa, na którego realizację wydanych zostanie w sumie 615 mln zł. W skład projektu komunikacyjnego wchodzi, zrealizowana Al. Pawła Adamowicza, przebudowa i modernizacja układu torowego na Stogach, ale także zakup 15 nowych dwustronnych tramwajów, 64 wiaty przystankowe, 85 tablic systemu informacji pasażerskiej oraz budowa linii tramwajowej na Nowej Warszawskiej.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Fot. Kazimierz Netka

W ramach PPP oddano do użytku deptak spacerowy przy Nabrzeżu wzdłuż Motławy oraz kładkę obrotową w sumie za 11,4 mln zł. Do zrealizowania w ciągu najbliższych 3 lat została jeszcze budowa mariny na południe od mostu Stągiewnego i przebudowa samego mostu, zewnętrzny układ komunikacyjny ul. Pożarniczej, Motławskiej i Chmielnej oraz przebudowa Długiego Pobrzeża. Wartość celów publicznych to w sumie ok. 34 mln zł netto. Wartość całej inwestycji to koszt minimum 400 mln zł netto.

Szacowane wydatki: 3 mld zł 

Celem miasta jest dokończenie projektów inwestycyjnych, które zostały rozpoczęte i przygotowanie nowych. Obecnie miasto znajduje się w okresie przejściowym, kiedy rozliczane są projekty unijne i jednocześnie wchodzimy w przygotowanie do aplikowania o środki w nowej perspektywie unijnej.

Fot. Kazimierz Netka

Główne cele na najbliższe lata, to realizacja oraz rozpoczęcie prac projektowych (wybrane inwestycje): Nowa Warszawska (oraz zakończenie projektu GPKM IVa); Nowa Jabłoniowa; Nowa Świętokrzyska; Nowa Politechniczna – trasa Gdańsk Południe – Wrzeszcz; Kontynuacja budowy mieszkań komunalnych – blisko 400 lokali mieszkalnych do 2023; Kontynuacja programu PPP dla Dolnego Miasta; Ukończenie programu rewitalizacji dzielnic; Modernizacja sortowni – realizowana przez spółkę Zakład Utylizacji Sp. z o.o.; Fotowoltaika – instalacja paneli Pv na dachu hermetycznej Kompostowni; Zakup taboru autobusowego (40 sztuk); Inwestycje na terenie pasa nadmorskiego

Fot. Kazimierz Netka

Ponad 3 mld zł, to szacowane wydatki na inwestycje do końca 2023 roku – napisano w komunikacie.

W środę, 4 listopada 2020 roku, podczas I Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza, mówiono o potrzebie wybudowania w Gdańsku wrót przeciwsztormowych by obronić miasto przed naporem wody z Bałtyku. Zapytaliśmy, czy taka inwestycja jest planowana przez Gdańsk

Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska odpowiedział, że jest to inwestycja z zakresu dużych przedsięwzięć przeciwpowodziowych, realizowanych przez państwo. W strefie nadmorskiej tego rodzaju budowle powinny być planowane i urzeczywistniane przez państwo, przez Urząd Morski, albo przez porty morskie. Wiceprezydent Alan Aleksandrowicz zapewnił, że Gdańsk, gdy będzie mógł pomóc, to na pewno się włączy w realizację takiej inwestycji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *