Ruszyła procedura wyboru partnera prywatnego dla projektu „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Z Nabrzeża Śląskiego – na sztuczny ląd, poza obecny falochron. Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego upływa 15 stycznia 2021

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Morski port Gdynia powiększy się o 151 ha na Zatoce Gdańskiej. Obsługiwane tam będą kontenerowe statki oceaniczne rangi Baltmax, czyli o długości do 490 metrów i zanurzeniu do 15,5 metra

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. formalnie uruchomił procedurę na wybór partnera prywatnego dla projektu „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Postępowanie prowadzone jest w formie dialogu konkurencyjnego – najbardziej optymalnej formie prowadzenia zamówienia przewidzianego w ustawie Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno– Prywatnego, dla dużych projektów infrastrukturalnych – poinformował Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego jest jednym z kluczowych kamieni milowych projektu budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Poprzez publikację ogłoszenia, zakończony został ważny etap prac w obszarze ekonomiczno – finansowym, prawnym i technicznym, przeprowadzonych przez doradcę transakcyjnego, którym jest konsorcjum firm: Ernst & Young sp. z o. o.; Domański Zakrzewski Palinka sp. k.; Databout sp. z o.o.

Tak będzie wyglądał Morski Port Gdynia w 2030 roku. Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Kolejnym etapem będzie wybór spośród wszystkich zgłoszeń, maksymalnie 5 podmiotów (lub ich konsorcjów), z którymi prowadzone będą rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego. W trakcie trwania dialogu Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. udostępni jego uczestnikom zbiór dokumentów, takich jak ocena efektywności, studium wykonalności, analizy środowiskowe i koncepcje wielobranżowe. Efektem dialogu konkurencyjnego będzie złożenie ofert, spośród których Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wybierze najkorzystniejszą. Ze zwycięskim podmiotem zostanie podpisana umowa o PPP na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże Zarząd Portu Gdynia na ponad 30 lat.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego jest planowany na 15 stycznia 2021.

Niezwykle istotny jest fakt, że projekt Portu Zewnętrznego, jako jedyny na rynku ma obecnie zapewnione finansowanie na budowę infrastruktury dostępowej, w postaci niezbędnych falochronów. Ponadto, realizowana obecnie na terenie stacji Gdynia Port inwestycja PKP PLK o wartości 1, 53 mld PLN, posiada rezerwę torową na potrzeby Portu Zewnętrznego. W trakcie realizacji jest również modernizacja linii kolejowej nr 201 (Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz) stanowiąca dla Portu Zewnętrznego bezkolizyjne (z pominięciem m.in. Sopotu i Gdańska) połączenie z południem Polski i Europy.

– To bardzo ważny projekt dla rynku PPP. Realizacja tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pokazuje, że dziś, w czasach nie najłatwiejszych dla gospodarki, skutecznie korzystamy z różnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Mimo pandemii nie zwalniamy prac, a postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało ogłoszone zgodnie z zapowiadanym terminem – ocenia Waldemar Buda – wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jednocześnie Zarząd Spółki jest w końcowej fazie ustalania z władzami miasta Gdyni szczegółów przebiegu Drogi Czerwonej. Inwestycja ta posiada zapisy w ustawie co do precyzyjnych kwot przeznaczonych na budowę drogi rok do roku z budżetu państwa.

To wszystko sprawia, że dotychczasowe zainteresowanie projektem jest bardzo duże.

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia

– Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. W ciągu ostatnich 3 lat inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w Porcie Gdynia opiewają na kwotę ponad 1 mld zł. Strategiczną inwestycją jest Port Zewnętrzny, który jest w fazie realizacji. Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju – mówi Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

– W przypadku takich inwestycji kluczowa jest współpraca pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., którego rolą jest tworzenie właściwych warunków w zakresie dostępu drogowego i kolejowego do portu, a partnerem prywatnym, zapewniającym sukces całego projektu. Partnerem prywatnym musi być światowej klasy operator, który będzie w stanie przyciągnąć do Portu Gdynia ładunki – podkreśla Maciej Ziomek, Associate Partner at EY Transaction Advisory Services Transport & Infrastructure Sectors Leader.

Wideo opisujące projekt:

https://www.youtube.com/watch?v=llLWLOyWaSI&t=2s

Port Zewnętrzny to strategiczna inwestycja Portu Gdynia. Projekt, jako priorytetowe zadanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., uzyskał akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i został umieszczony w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie – na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększający powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, to znaczy o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 metrów), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 metrów) oraz zanurzeniu do 15,5 metra.

Budowa Portu Zewnętrznego wpłynie korzystnie na rozwój rynku pracy w Gdyni, generując bezpośrednio powstanie około 700 miejsc pracy w samym Porcie Zewnętrznym oraz ponad 4200 w branży okołoportowej.

Port Gdynia jest istotnym ogniwem transeuropejskiego Korytarza Bałtyk Adriatyk odgrywającego bardzo istotną rolę jako jedna z najważniejszych dźwigni rozwojowych Europy Centralnej. Ten korytarz liczy ok. 2 400 km i łączy kluczowe dla transportu regiony z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch, będące jednocześnie ogniwami Inicjatywy Trójmorza – wynika z informacji, które przekazał nam Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Warto wiedzieć, że podobny obiekt na Zatoce – Port Centralny – planuje zbudować (w pobliżu Westerplatte) także Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *