Rząd i samorządy będą współpracować w rozwoju elektromobilności – komunikacji autobusowej na prąd. Wśród sygnatariuszy Listu Intencyjnego nie ma Trójmiasta… Jedynym reprezentantem Pomorskiego w tym gremium jest Miasto Tczew.

Źródło powyższej ilustracji: Ministerstwo Rozwoju.

Na zdjęciu powyżej: Miasto Tczew. Widok z zabytkowego mostu. Tczew jest jedynym reprezentantem Pomorskiego wśród sygnatariuszy Listu Intencyjnego dotyczącego rozwoju zbiorowego transportu elektrycznego w Polsce. Fot. Kazimierz Netka.

Budujemy w Polsce przemysł przyszłości

Powstanie ekosystem, który przyczyni się do zaistnienia polskiego rynku autobusów elektrycznych o wartości ok. 2,5 mld złotych rocznie i stworzenia około 5 tysięcy miejsc pracy.

Przedstawiciele rządu i samorządów zainaugurowali 20 lutego 2917 roku współpracę dotyczącą rozwoju elektromobilności. Jednym z istotnych celów porozumienia, które zawarli, jest zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej – informuje Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju.
Listy intencyjne w tej sprawie podpisali 20 lutego 2017 roku przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządowcy z 41 polskich miast i gmin, reprezentujący niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce. Inicjatywę objął swoimi auspicjami Związek Miast Polskich.
Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym ze strategicznych projektów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej tydzień temu przez Radę Ministrów. Porozumienie tworzy wspólnotę, która będzie kształtować zasady rozwoju elektromobilności w całej Polsce – informuje Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju i przytacza wypowiedzi, m.in. wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Gowina oraz wiceministra Michała Kurtyki:

Na zdjęciu: Wicepremier Mateusz Morawiecki. Fot. Ministerstwo Rozwoju.

– Dzisiejsze porozumienie oznacza, że elektromobilność znajduje się na najlepszej drodze, żeby stać się kołem zamachowym reindustrializacji naszej gospodarki i pozytywnym przykładem budowania w Polsce przemysłu przyszłości – mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. – Dynamiczny rozwój branży e-busów, czy szerzej mówiąc – polskiej branży elektromobilności, to nie tylko czystsze powietrze w naszych miastach. To przede wszystkim tysiące nowych, wysoko płatnych miejsc pracy dla polskich specjalistów, silny impuls innowacyjny dla gospodarki oraz zwiększenie zdolności eksportowych Polski, bo przecież polskie e-busy już zdobywają rynki nie tylko europejskie, ale i światowe. Wiemy, że konkurencja jest wymagająca, chcemy jednak aby polska branża elektromobilna w perspektywie kilku lat stała się istotnym elementem nowej światowej rewolucji przemysłowej – dodał wicepremier.

Na zdjęciu: Wicepremier Jarosław Gowin. Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Na elektromobilność stawia coraz więcej europejskich miast. Holendrzy wyznaczyli sobie ambitne zadanie, aby do 2025 roku sto procent ich miejskiego taboru stanowiły bezemisyjne zielone autobusy. Dzięki spójnemu i ponadresortowemu projektowi polskie miasta mogą wyprzedzić europejskich prymusów. Przyczyni się do tego w znacznym stopniu program Bezemisyjny transport publiczny, uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki niemu na ulicach polskich miast pojawią się nowoczesne pojazdy, będące wytworem polskiej myśli technicznej – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, szef resortu nauki.

Na zdjęciu: Samochód na prąd i dom energetycznie samowystarczalny Grupy Energa. Fot. Kazimierz Netka.

– Chodzi nam o zaangażowanie dzisiejszych i przyszłych miast – sygnatariuszy naszego porozumienia we wszystkie inicjatywy związane z rozwojem elektrycznego transportu miejskiego i samochodów elektrycznych. Chcemy razem wypracować rozwiązania, z których wspólnie będziemy korzystać – podkreślał wiceminister energii, Michał Kurtyka, szef Programu Elektromobilność 2025. Podsekretarz stanu w ME przypomniał, że resort energii prowadzi kompleksowe działania nad stworzeniem warunków dla intensywnego rozwoju elektromobilności.

Na zdjęciu: Wiceminister  Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo Energii.

– Opracowaliśmy Plan Rozwoju Elektromobilności, pracujemy nad ustawą. Chcemy być częścią światowego przemysłu pojazdów elektrycznych i stymulować powstanie nowego rynku w Polsce – dodał.
Na koniec 2016 roku, autobusy elektryczne stanowiły zaledwie 0,3 proc. wszystkich autobusów obsługujących komunikację zbiorową w polskich samorządach. W sumie, 31 e-busów jeździ obecnie po ulicach 5 polskich miast: Warszawy (20 autobusów elektrycznych), Krakowa (6), Inowrocławia, Jaworzna (2) oraz Lublina (1). Zgodnie z planami polskich samorządów oraz prognozami rządowymi, za pięć lat, po ulicach polskich miast i gmin będzie jeździć ok. tysiąca autobusów z napędem elektrycznym – wynika z informacji, które przekazał Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju.
Już teraz sygnatariusze porozumienia zadeklarowali chęć zakupu w sumie 780 autobusów elektrycznych.

Na zdjęciu: Sygnatariusze Listu Intencyjnego. Fot. Ministerstwo Energii.

Podpisane 20 lutego 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju listy intencyjne pomiędzy stroną rządową, a samorządami, poza kwestią zwiększania udziału elektrycznych autobusów w taborze komunikacji zbiorowej, obejmują też inne obszary współpracy dotyczącej rozwoju elektromobilności w Polsce. Chodzi między innymi o zaplanowanie i zbudowanie infrastruktury do ładowania autobusów i samochodów elektrycznych, wspólny udział w pracach badawczo–rozwojowych dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce, czy przygotowanie księgi dobrych praktyk przy wprowadzaniu w polskich samorządach elektrycznego transportu miejskiego i samochodowego. Samorządy włączą się również w konsultacje projektu ustawy o elektromobilności, która ma stanowić konstytucję dla tworzącego się dopiero rynku.

Na zdjęciu: Chiński autobus elektryczny, pokazywany w Gdańsku. Program polskiego rządu ma na celu wyposażenie miast w polskie autobusy elektryczne. Fot. Kazimierz Netka.

Program Rozwoju Elektromobilności
Cele Programu Rozwoju Elektromobilności zostały określone w Planie Rozwoju Elektromobilności przygotowanym przez Ministerstwo Energii. Plan proponuje działania, które doprowadzą do:
· upowszechnienia infrastruktury ładowania i pojazdów elektrycznych na polskich drogach;
· rozwoju przemysłu elektromobilności oraz
· stabilizacji sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią.
Dokument proponuje wyszczególnienie trzech faz rozwoju elektromobilności w Polsce, które różnicować będzie poziom rozwoju rynku i wymagana w związku z tym intensywność i zakres zaangażowania państwa w jego stymulowanie.
I faza będzie miała charakter przygotowawczy i potrwa do 2018 roku. Najważniejszym elementem tej fazy jest przyjęcie ustawy o elektromobilności (w Ministerstwie Energii trwają ostatnie prace nad projektem) oraz skoncentrowanie finansowania publicznego na elektromobilności.
W II fazie (2019-2020) w wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych. Zintensyfikowane zostaną zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. Oczekiwana jest komercjalizacja wyników badań z obszaru elektromobilności rozpoczętych w fazie I oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych upowszechnienia pojazdów elektrycznych.
W III fazie (2020-2025) zakłada się stopniowe osiąganie dojrzałości przez rynek elektromobilności i wycofywanie instrumentów wsparcia.

Na zdjęciu: Chiński autobus elektryczny w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Program e-Bus
Istotną rolę w programie Elektromobilności odgrywa Polski Fundusz Rozwoju. PFR kieruje realizacją Programu e-Bus. Ma on na celu budowę ekosystemu, który przyczyni się do powstania polskiego rynku autobusów elektrycznych o wartości ok. 2,5 mld złotych rocznie i tworzącego ok. 5 tysięcy nowych miejsc pracy. Będzie także impulsem dla „skoku cywilizacyjnego” opartego na rozwiązaniach przemysłu 4.0. Zamiarem jest stworzenie autobusu elektrycznego składającego się w głównej mierze z polskich komponentów, dostępnego cenowo, efektywnego w eksploatacji i dojrzałego technologicznie. Aspiracją programu jest docelowa sprzedaż autobusów elektrycznych na poziomie ok. tysiąca sztuk rocznie oraz zbudowanie mocnej pozycji eksportowej do 2025 roku.

Na zdjęciu: Auto elektryczne – ekspozycja na tarach w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

– PFR działa w branżach innowacyjnych. Dlatego jesteśmy gotowi aktywnie uczestniczyć we wspieraniu rozwoju elektromobilności w Polsce, zarówno poprzez instrumenty finansowania infrastruktury miejskiej dla samorządów pragnących wprowadzać niskoemisyjny tabor na potrzeby transportu zbiorowego, jak i finansowanie dla innowacyjnych firm z branży elektromobilnej – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Na zdjęciu: Prezes Paweł Borys. Fot. Polski Fundusz Rozwoju.

W ramach programu Elektromobilność uruchamianych jest wiele inicjatyw konkursowych dedykowanych programowi. Jedną z nich jest ogłoszony 25 stycznia 2017 r. przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina Program Bezemisyjny Transport Publiczny. To jeden z elementów działań w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie pojazdów zero – i niskoemisyjnych, realizowanych przez współpracujące ze sobą ministerstwa rozwoju, energii, nauki i szkolnictwa wyższego oraz środowiska.
Na początku lutego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła również konkurs z Programu Inteligentny Rozwoju – Badania na rynek. Jeden z naborów jest skierowany wyłącznie do firm z sektora elektromobilności. Przedsiębiorcy mogą starać się o 50 mln zł na uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub nowych usług.
Dodatkowo, dzięki 1,5 mld zł z Programu Polska Wschodnia Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów otrzymały szanse na realizację 14 inwestycji rozwijających ekologiczną komunikację miejską, wartych łącznie 2,1 mld zł. Wnioski o dofinansowanie wszystkich projektów zostały już złożone. Pierwszą umowę o dofinansowanie podpisał Olsztyn – informuje Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju.

Fot. Ministerstwo Rozwoju.

Oto Lista 41 miast i gmin, które podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju elektromobilności w Polsce: Miasto Brzeziny: Miasto Bydgoszcz; Gmina Miejska Ciechanów; Gmina Miasta Głowno; Gmina Grudziądz; Miasto Inowrocław; Gmina Izabelin; Miasto Jasło; Gmina Jawor; Gmina Miasta Jaworzno; Gmina Jerzmanowice-Przeginia; Miasto Kalisz; Gmina Miejska Koło; Gmina Miejska Kraków; Gmina Lubin; Gmina Lublin; Gmina Miasta Ostrów Wielkopolski; Gmina Polkowice; Gmina Pomiechówek; Miasto Poznań; Gmina Miasta Rzeszów; Miasto Siedlce; Gmina Sokółka; Miasto Sosnowiec; Gmina Stalowa Wola; Gmina Środa Wielkopolska; Gmina Miejska Tczew; Gmina Miasta Tomaszów Mazowiecki; Gmina Miasta Torunia; Gmina Miasta Tychy; Miasto Stołeczne Warszawa; Gmina Wrocław; Miasto i Gmina Września; Miasto Zielona Góra; Gmina Żywiec; Gmina Zakliczyn; Gmina Miejska Świdnik; Miasto Katowice; Miasto Nowy Sącz; Miasto Łomża; Miasto Gorzów Wielkopolski.

Na zdjęciu: Pokaz modelu promu elektrycznego, który ma kursować po rzece Motława – w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

W Pomorskiem, badaniami nad zastosowaniem elektryczności do napędu zajmują się m.in. Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni, Instytut Energetyki w Gdańsku, spółka Nelton z Pruszcza Gdańskiego oraz inne placówki, które skupia Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe; Grupa Energa, a także… Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, które chce wprowadzić na Motławę prom elektryczny, pobierający prąd m.in. z zamontowanych na tym promie ogniw fotowoltaicznych, czyli chce czerpać siłę z pływającej elektrowni słonecznej. Tak więc, nad Bałtykiem wdrażane są pojazdy elektryczne nie tylko samochodowe, ale też żeglugowe, nie tylko rzeczne, lecz również morskie. Na razie w naszych stoczniach budowane są promy elektryczne dla zagranicy.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *