Rząd przeznaczył prawie 6 mld zł na rozbudowę i modernizację kolei w Pomorskiem.

Odetchnie Gdynia. Odblokowane zostaną bowiem morskie porty, skrócony czas podróży pociągów pasażerskich.

Nowa linia kolejowa na południe od Gdańska połączy to miasto z biznesem w centrum Europy. Modernizując linię kolejową nr 226 (Pruszcz Gd – Port Północny), zbudowano wysoki, nowy most nad Martwą Wisłą, ułatwiający żeglugę na Wiśle.

Powstaje silny, kolejowy system połączeń lądu z Bałtykiem.

Nastają „tłuste” lata dla pomorskiej kolei. Czas najwyższy, bo do tej pory z rozwojem komunikacji pociągowej szło w Pomorskiem różnie. Przykrycie wąwozu z torami w centrum Gdańska, zbudowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, kursowanie Pendolino – te zdarzenia spowodowały, że na torach w Pomorskiem robi się ciasno. Utrudnione zostało skomunikowanie kolejowe morskich portów Trójmiasta z lądem. Ma być lepiej – co wynika z informacji, które 10 sierpnia 2016 roku przekazali w Gdańsku reprezentanci rządu oraz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

DSCN3256Na zdjęciu: Konferencja prasowa w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Fot. Kazimierz Netka.

Inwestycje kolejowe na Pomorzu za 6 mld zł ułatwią podróże i dostęp do portów. Przekazany do konsultacji społecznych Krajowy Program Kolejowy przewiduje 12 projektów do realizacji na terenie województwa pomorskiego. Obejmuje on inwestycje wokół portów w Gdyni i Gdańsku oraz na trasie Bydgoszcz – Trójmiasto i Gdynia – Słupsk. Zrealizowanie tych przedsięwzięć przyczyni się do poprawy warunków obsługi przewozów towarowych. Planowane prace na trasach pasażerskich poprawią stan ważnych regionalnych linii kolejowych, zapewnią wygodną komunikację mieszkańcom regionu i turystom – zapowiada Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

DSCN3273Fot. Kazimierz Netka.

– Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy, obejmujący porty morskie oraz poprawę ważnych w regionie i wykorzystywanych turystycznie linii kolejowych, stanowi ważny impuls rozwojowy. Realizacja ujętych w nim zadań wpłynie na wzrost konkurencyjności kolejowego transportu towarowego oraz na poprawę systemu komunikacji – mówi Kazimierz Smoliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Inwestycje wokół dwóch portów w Gdyni i Gdańsku oraz prace na trasie Bydgoszcz – Trójmiasto przyczynią się do poprawy warunków obsługi towarowych przewozów intermodalnych. Zwiększy to znacząco sprawność i bezpieczeństwo ruchu na liniach „tworzących” Korytarz Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie.

DSCN3282Fot. Kazimierz Netka.

Poprawa połączenia Trójmiasto – Bydgoszcz to równocześnie korzyść dla pasażerów, skrócenie czasu podróży, poprawa punktualności pociągów i płynność prowadzenia ruchu, lepsza obsługa na stacjach i przystankach.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obecnej perspektywie zakładają znaczącą poprawę dla przewozów towarowych. To m.in. dobre połączenie do bałtyckich portów i sprawne wyjazdy ze Śląska. Poprawa trasy Trójmiasto – Bydgoszcz, na którą planujemy w granicach województwa pomorskiego około 1,2 mld zł zapewni zarówno sprawniejszy przewóz towarów jak i lepsze połączenia aglomeracyjne – mówi Ireneusz Merchel – prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

DSCN3272Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki dobudowie dodatkowych torów oraz elektryfikacji odcinka Maksymilianowo – Gdynia Główna, na linii łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem powstanie nowa możliwość – alternatywny korytarz dla transportu towarowego, obsługującego port morski w Gdyni. Takie rozwiązanie uwolni linię średnicową Gdynia – Gdańsk od ruchu towarowego i usprawni kolejową komunikację, tak ważną dla mieszkańców aglomeracji.

Efekty planowanych prac to wygodniejsza i szybsza podróż. Pociągi w relacji Kościerzyna – Gdynia Główna pojadą o ok. 16 minut krócej niż obecnie (czas skróci się z 1h 16 min do ok. 1h). Podobnie, dzięki dobudowie dodatkowych torów na najbardziej obciążonych odcinkach oraz podniesieniu prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, o 15 minut skróci się czas dojazdu na trasie Gdynia Główna – Słupsk. O ok. 13 min skróci się czas podróży na trasie Szczecinek – Słupsk (z 1h 49 min do ok. 1h 36 min). Krócej o ok. 20 minut pojadą pociągi na trasie Grudziądz – Malbork (z 1h 30 min do ok. 1h 10 min). Szybciej o 10 minut pojadą pociągi w relacji Lębork – Łeba (z 42 min do ok. 32 min).

DSCN3293Na zdjęciu: Slajd, pokazujący, o ile skrócona zostanie podróż pociągami. Fot. Kazimierz Netka.

Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy w województwie pomorskim przewiduje 12 projektów o łącznej wartości ponad 6 mld zł. Na liście podstawowej jest 10 projektów za ponad 5,7 mld zł. Lista rezerwowa obejmuje 2 projekty za około 325 mln zł.

– Inwestycje kolejowe w województwie pomorskim, zawarte w Krajowym Programie Kolejowym, są istotne zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów. To sprawniejsza i wygodniejsza komunikacja kolejowa. To także spójny i sprawny system transportowy łączący drogi, kolej, żeglugę śródlądową i morską – dodaje Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Jedno, bardzo ważne zadanie już jest prawie zrealizowane.

PrzechwytywanieŹródło ilustracji: PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

– Dobiega końca jedna z najważniejszych modernizacji szlaku towarowego z Pruszcza Gdańskiego do Portu Gdańsk – informuje Karol Jakubowski z z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA. – Od września pociągi pojadą po dwóch nowych torach przez most na Martwej Wiśle. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 6-krotnie zwiększy przepustowość szlaku handlowego i ułatwia żeglugę. Ma ogromne znaczenie ekonomiczne zarówno dla Trójmiasta, jak i dla całej Polski. Port Gdańsk Północ to punkt załadunkowo – rozładunkowy, skąd towary są wysyłane do największych światowych przystani.

DSCN3319Na zdjęciu: Widok na tory linii nr 226 –  z mostu dla pieszych w Gdańsku Olszynce. Fot. Kazimierz Netka.

Zakończono prace związane z budową nowych i modernizacją istniejących torów na linii towarowej nr 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu w Gdańsku. Gotowe są już: układy torowe, sieć energetyczna, 8 przejazdów kolejowo – drogowych oraz urządzenia sterowania ruchem. Dzięki inwestycji pociągi będą mogły też zwiększyć prędkość z 20 – 40 km na godzinę do 100 km na godzinę, co znacznie usprawni przewóz towarów.

Projekt, o wartości 370 mln zł, poza uruchomieniem dwutorowej linii kolejowej i wyposażeniem jej w nową sieć trakcyjną, obejmuje modernizację lub budowę 24 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów) oraz montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

DSCN3413Na zdjęciu: Widok na nowy most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku Przróbce. Fot. Kazimierz Netka.

Największym obiektem inżynieryjnym, który powstał w ramach przedsięwzięcia, jest 124-metrowy most na Martwej Wiśle, po którym już od stycznia jeżdżą pociągi. Koszt jego budowy to 35 mln zł. Most został wyposażony w dwa tory, w miejsce jednego – co umożliwia przejazd większej liczby pociągów (do 180 na dobę). Nowoczesna, ważąca 2 000 ton konstrukcja pozwala na przewóz cięższych niż do tej pory ładunków.

Poprawiły się także warunki żeglugi, gdyż konstrukcja mostu pozwoliła poszerzyć czterokrotnie – do 50 metrów tor wodny . Obiekt jest też wyższy (światło mostu ma 9 metrów), dzięki czemu mogą pod nim przepływać statki z większym ładunkiem – nie z jedną, jak dotychczas, ale nawet trzema warstwami kontenerów.

W ramach projektu zmodernizowano też mosty na Motławie oraz Raduni. Efektem jest sprawniejszy ruch, gdyż jazda pociągów odbywa się dwutorowo.

DSCN3383Na zdjęciu: Wjazd pod jeden z wiaduktów nad ulicami Lenartowicza i Budzysza. Fot. Kazimierz Netka.

Zakończono przebudowę trzech wiaduktów – dwóch dwutorowych przy ul. Siennej i ul. Budzysza oraz jednotorowego przy ul. Lenartowicza. Stalowe obiekty jednoprzęsłowe zwiększą bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Dzięki temu, że są wyższe niż do tej pory, mogą pod nimi przejeżdżać większe samochody. Łączny koszt ich budowy wynosi 12,5 mln zł.

DSCN3341Na zdjęciu: Wnętrze nastawni Gdańsk Olszynka. Fot. Kazimierz Netka.

W ramach projektu wybudowano również Lokalne Centrum Sterowania Gdańsk Port Północ (LCS), w ramach którego uruchomione zostaną systemy: samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz przekazywania informacji o pociągach. Pozwoli to w czasie rzeczywistym, z jednego miejsca, prowadzić ciągły nadzór nad ruchem pociągów – wynika z informacji, które przekazał Damian Makowski – kierownik kontraktu PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Projekt jest jednym z elementów szerszego programu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zmodernizują infrastrukturę kolejową związaną z dostępem do portów morskich – nie tylko w Gdańsku, ale także w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Nowe inwestycje poprawią warunki transportu towarów, a tym samym, pozytywnie wpłyną na konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych.

DSCN3386Na zdjęciu: Widok na nowy most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku Przróbce. Fot. Kazimierz Netka.

Rząd będzie kontynuował przywracanie żeglowności na rzekach – zapewniał Kazimierz Smoliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Powstanie więcej progów na rzekach, w tym na Wiśle; będzie to jednak nawiązanie nie do powojennych propozycji budowy kaskady, ale do idei, której autorem jest prezydent II RP, prof. Gabriel Narutowicz. Rzekami, zwłaszcza Wisłą, mają być transportowane towary wielkogabarytowe – takie, których koleją nie da się przewieźć.

DSCN3313Na zdjęciu: Widok na tory linii nr 226 –  z mostu dla pieszych w Gdańsku Olszynce. Fot. Kazimierz Netka.

Obejrzeliśmy najnowsze w Pomorskiem dokonanie PKP Polskich Linii Kolejowych: modernizacje linii nr 226, którą pociągi towarowe docierają do Portu Północnego w Gdańsku. Jak tej trasie, budowanej niemal w tym samym czasie, co Pomorska Kolej metropolitalna, dała się we znaki ostatnia powódź – obfite opady w dniach 13 – 15 lipca? Owszem, ślady są, ale dłuższej przerwy w kursowaniu pociągów liczących po kilkadziesiąt wagonów, nie było.

Pomorska Kolej Metropolitalna nie oparła się powodzi – stwierdził reprezentant realizatorów linii nr 226 relacji Port Północny – Pruszcz Gdański. – My znieśliśmy ten kataklizm bezboleśnie.

Trasa pociągowa nr 226 przechodzi przez podmokłe Żuławy, przez mosty na rzekach: Radunia, Motława i Martwa Wisła.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *