Samochodami na prąd od Grupy LOTOS, z Warszawy do Gdyni.  Na tej trasie testowanych jest 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych podaje, że w naszym kraju zarejestrowanych jest 976 samochodów zasilanych tylko bateriami elektrycznymi oraz działa około 300 punktów ładowania.

Źródło ilustracji: Grupa LOTOS.

Bezpłatne testy Niebieskiego Szlaku

LOTOS umożliwił kierowcom samochodów elektrycznych i hybrydowych swobodny przejazd autostradami A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Od 26 października na tej trasie testowanych jest 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt LOTOSU – Niebieski Szlak – to jedyna inwestycja zmieniająca myślenie o podróżowaniu samochodem elektrycznym oraz umożliwiająca swobodne podróżowanie między miastami – informuje Biuro Komunikacji Grupy LOTOS.

 

Źródło ilustracji: Grupa LOTOS

Lokalizacja punktów ładowania została zaplanowana tak, aby najdłuższy odcinek między nimi nie przekraczał 150 km. Każda stacja na Niebieskim Szlaku posiada kilka stanowisk ładowania i została wyposażona w ładowarkę o łącznej mocy 150 kW obsługującą trzy międzynarodowe standardy, co umożliwia pełne pokrycie rynku e-mobility.:

 1. CHAdeMO – dedykowany markom japońskim (prąd stały).
 2. CCS (Combined Charging System) – dedykowany markom europejskim (prąd stały).
 3. Type 2 (prąd przemienny).

Lokalizacje punktów ładowania przy Niebieskim Szlaku:

 1. Gdynia , al. Zwycięstwa 165
 2. Gdańsk, ul. Jana Pawła II 25C
 3. Gdańsk, ul. Odyseusza 18
 4. Gdańsk, ul. Spacerowa 50
 5. MOP Malankowo Zachód
 6. MOP Malankowo Wschód
 7. MOP Krzyżanów Zachód
 8. MOP Krzyżanów Wschód
 9. MOP Brwinów Północ
 10. MOP Brwinów Południe
 11. Warszawa, ul. Radzymińska 160
 12. Warszawa, ul. Łopuszańska 29

Przez pierwszy miesiąc kierowcy na Niebieskim Szlaku bezpłatnie ładowali baterie pojazdów elektrycznych ponad 300 razy a średni czas ładowania baterii wyniósł kilkadziesiąt minut. Przy ocenie tych danych warto pamiętać, że długość ładowania w dużym stopniu zależy od rodzaju i stanu technicznego baterii, stylu jazdy czy warunków atmosferycznych. Jeszcze przez jakiś czas ładowanie baterii będzie dłuższe niż tankowanie paliwa do baku. Różnica ta maleje z roku na rok, ponieważ technologie ładowania pojazdów elektrycznych są nieustannie rozwijane. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych podaje, że w Polsce zarejestrowanych jest 976 samochodów zasilanych tylko bateriami elektrycznymi oraz działa około 300 punktów ładowania.

4 razy więcej ładowarek do 2020

LOTOS testuje już 12 ładowarek, ale w ciągu kilku lat planuje uruchomić kolejne 38. Wiele z nich zlokalizowanych będzie nie tylko na północy czy w centrum kraju, ale również przy trasach zachodniej i południowej Polski. W planach uwzględniono budowę kolejnych punktów przy drogach ekspresowych i autostradach.

LOTOS czerpie z Funduszy Unijnych warty 1 mln euro projekt, współfinansowany do wysokości 50% kosztów przez Unię Europejską, w ramach CEF (Instrument Łącząc Europę), polega na przeprowadzeniu prac studyjno-badawczych, analiz danych dotyczących wykorzystania i funkcjonowania utworzonej w ramach pilotażu infrastruktury, systemu obsługi klienta, zachowań oraz preferencji klientów korzystających z usług ładowania pojazdów.

Projekt jest częścią realizowanej strategii rozwoju Grupy LOTOS na lata 2017-2022, dotyczącej rozwoju biznesu na nowych perspektywicznych rynkach (elektromobilność, CNG, LNG, wodór).

W trakcie projektu realizowane są następujące działania:

 • Budowa punktów do ładowania pojazdów elektrycznych wraz z systemem zarządzania.
 • Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, mających na celu promocje dobrych praktyk na rzecz rozwoju rynku e-mobility.
 • Prace studyjno-badawcze, analiza danych dotyczących wykorzystania i funkcjonowania utworzonej w ramach pilotażu infrastruktury, systemu obsługi klienta, zachowań oraz preferencji klientów korzystających z usług ładowania pojazdów.

Przyszłość paliw alternatywnych

W ramach realizowanej do 2022 r. strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Aby te plany urzeczywistnić przedstawiciele Grupy LOTOS oraz spółki LOTOS Lab, jako podmiotu realizującego zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej LOTOS, podpisali we wrześniu br. dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową z Politechniką Warszawską. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

W nawiązaniu do coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych w transporcie morskim, LOTOS prowadzi również projekt, który pozwoli zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych dzięki wykorzystaniu LNG jako paliwa żeglugowego. Oprócz wspomnianej wcześniej współpracy z Remontowa LNG Systems, w kwietniu br., LOTOS Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny podpisały umowę o wspólnej ofercie usługi bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu.

Oprócz działań stricte biznesowych, Grupa LOTOS S.A. jest aktywna w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru w transporcie. W ubiegłym roku z inicjatywy Grupy LOTOS S.A. powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych. Klaster i Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza były organizatorem pierwszej polskiej konferencji wodorowej (1st Polish Conference on Hydrogen Technology PCHET 2018) 25 października br. w Gdyni.

***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic, a także paliwo lotnicze i żeglugowe.

Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

LOTOS Paliwa to spółka z Grupy Kapitałowej LOTOS, która zarządza siecią niemal 500 stacji paliw zlokalizowanych na terenie całego kraju: przy autostradach, drogach ekspresowych, w dużych aglomeracjach miejskich oraz mniejszych miejscowościach.

Głównym obszarem działalności spółki jest zarządzanie siecią stacji paliw, handel detaliczny oraz rozwój sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Przez najbliższe lata strategia spółki zakłada dążenie do posiadania zrównoważonej geograficznie i jednolitej wizualnie sieci, umożliwiającej dostęp do produktów i usług marki LOTOS dla maksymalnej grupy klientów. LOTOS Paliwa do 2022 roku zamierza wprowadzić do oferty sprzedaży na stacjach własnych alternatywne paliwa dla transportu. Pierwszy etap to uruchomienie 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych przy autostradach A1 oraz A2 na trasie Trójmiasto-Warszawa (w obu kierunkach) – wynika z informacji, które przekazało nam Biuro Komunikacji Grupy LOTOS.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *