Samorząd Pomorskiego przystępuje do opracowania strategii rozwoju regionu, do roku 2030.  Oficjalnie te przygotowania zainaugurowano, podczas konferencji 12 kwietnia 2019 roku, w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w tej inauguracji m.in. Christopher Todd z Komisji Europejskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

Powstanie dokument, który wskaże, jak najkorzystniej wydawać pieniądze, zwłaszcza unijne. Pomorskie musi być też przygotowane do samodzielnego funkcjonowania, bez dużego wsparcia z budżetu Unii Europejskiej.

Kończy się obowiązywanie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020. Samorząd regionu postanowił wytyczyć nowe zadania i sposoby ich realizacji na kolejne dziesięciolecie. Na czym Pomorskie powinno się koncentrować? O tym zadecydują mieszkańcy tego regionu, podczas szerokich konsultacji społecznych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, oficjalnie informując o przystąpieniu do opracowywania strategicznych dokumentów, wskazał na najważniejsze aspekty, które trzeba będzie uwzględnić, m.in. przemiany demograficzne, odpływ talentów i napływ cudzoziemców, (szacuje się, że w Pomorskiem pracuje teraz 120 000 – 150 000 obywateli Ukrainy); zmiany klimatu; transformacja cyfrowa; rozwój technologiczny; cyberbezpieczeństwo.

Chcę, by proces przygotowania strategii był jak najbardziej uspołeczniony – podkreślił marszałek Mieczysław Struk. Powiedział też, że do nowego okresu unijnego finansowania, województwo pomorskie przystępuje z dość wysokiego poziomu, jaki osiągnięto w latach 2008 – 2016, a było to spowodowane m.in. uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

W nowej perspektywie unijnego finansowania zostaną w Pomorskiem dokończone projekty inwestycyjne, na przykład: związane z systemem transportowym, kolejowym. Planami budowy dróg krajowych S6, obwodnicy metropolitalnej, dróg dostępowych do portów zwłaszcza do Gdyni, w tym drogę czerwona w tym mieście, rozwiązywane będą problemy szkolnictwa zawodowego, wprowadzenie biletu metropolitalnego dla całego województwa, który może być symbolem strategii na kolejną dekadę, tak jak w bieżącej była Pomorska Kolej Metropolitalna.

 

Fot. Kazimierz Netka

W przygotowaniu strategii będzie uczestniczył także rząd – mówił marszałek Mieczysław Struk podczas konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności. Trzeba bowiem sformułować narzędzie finansowania realizacji projektów, bo trudno sobie wyobrazić strategię rozwoju tak dużego regionu jakim jest Pomorskiem, bez wsparcia rządu Nie chcemy formułować celów, z którymi rząd nie będzie się identyfikował – powiedział marszałek Mieczysław Struk. – 10 lat to niedługi okres w życiu społeczeństwa – dodał.

Teraz, zadania regionalno – rządowe w strategii województwa realizowane są według zapisów kontraktu terytorialnego (KT), zawartego z rządem, Niewykluczone, że w przyszłym okresie finansowania też zostaną zawarte takie kontrakty. Obecnie KT jest realizowany, ale niektóre zapisane w nim zadania stoją.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt strategii przewidującej zadania na lata 2020 – 2030 będzie konsultowany z sąsiadami, także z tymi z zagranicy. W strategii województwa uwzględnione zostaną zapisy zawarte w Strategii Rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, ale też województwo zamierza wpływać na jej rewizję. O nowej strategii dla Morza Bałtyckiego będzie mowa podczas międzynarodowego, X Forum, które odbędzie się w Gdańsku, 12 i 13 czerwca 2019 roku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas forum będą 3 wątki wiodące – powiedział Radomir Matczak – dyrektor Departamentu Rozwoju regionalnego i przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pierwszy to demografia, bo niektórym krajom znacznie zagraża starzenie się społeczeństwa; gospodarka o obiegu zamkniętym; gospodarka współdzielenia. Chodzi o to, by się zastanowić, jak pobudzić wzrost, nie marnując zasobów naturalnych i nie szkodząc środowisku.

Powstaje Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego i z jej zapisami strategia Pomorskiego będzie też zgodna. I tu podstawową formą wiążącą rząd i samorząd będzie najprawdopodobniej kontrakt terytorialny (KT) – narzędzie dialogu rządu z regionami.

Na konferencję zorganizowaną w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej przybyło ponad 200 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Christopher Todd – dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej; wojewoda pomorski – Dariusz Drelich.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Obecną strategie realizujemy od 7 lat – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Nasz region zmienił się diametralnie, jest jednym z 20 najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Poprawia się dostępność naszego regionu i wzrasta jego atrakcyjność. Tak duże zmiany wiążą się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dostaliśmy szansę, którą umiemy dobrze wykorzystać – mówił marszałek Mieczysław Struk.

 

Fot. Kazimierz Netka

Christopher Todd – dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, podczas swego wystąpienia w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej, przedstawił zalecenia Komisji Europejskiej dla Polski. Powiedział, że pojawił się nowy cel do realizacji na lata 2021 – 2027: Europa bliżej obywateli. Christopher Todd zwrócił uwagę na konieczność zrealizowania projektu budowy trasy S6 jako jednej z najważniejszych dróg dla komunikacji z mieszkańcami.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zależy nam, by Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2021 – 2027 był przygotowany do końca 2020 roku – mówił Christopher Todd. Po to, żeby można zacząć go realizować, czyli czerpać pieniądze, już od 2021 roku.

W konferencyjnej części pt. „Wyzwania globalne, europejskie i krajowe” wypowiadali się też:

 

Fot. Kazimierz Netka

Marcin Popkiewicz – Analityk megatrendów, dziennikarz.

 

Fot. Kazimierz Netka

Edwin Bendyk – Dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jakub Wygnański – Prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Program inauguracji przygotowań do dyskusji nad propozycjami do projektu strategii, przewidywał też wystąpienia mieszkańców regionu. Obecni na sali usłyszeli, jak powinno być rozwijane Pomorskie do roku 2030 zdaniem Pomorzan. Wypowiadali się m.in.: Khedi Alieva – Rada Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku; Kazimierz Chyła – Starosta Powiatu Starogardzkiego; prof. Piotr Dominiak – Prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki Gdańskiej; Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska; Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Regionalnej Izba Gospodarcza Pomorza; Paulina Nowak – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska; prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; Piotr Stec – Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych; Barbara Średniawa – Przewodnicząca Pomorskiej Delegatury Europejskiego Parlamentu Seniorów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto niektóre wypowiedzi podsumowujące: Nie bójcie się nas, młodych, prosić o pomoc. Jesteśmy osobami otwartymi; chcemy coś zmieniać, budować, bardzo nam na tym zależy; mamy wspaniała młodzież,która nie tylko „siedzi” w smartfonach, ale też naprawdę bardzo ambitną, zrównoważony rozwój prowadzi do średniactwa. Analitycy przygotowują prognozy, a nie podejmują decyzji, lecz robią to zarządy, które muszą wykonywać konkretne zadania. Decyzje powinny być podejmowane na podstawie aktualnych przesłanek, a nie na prognozach przygotowywanych 5 – 7 lat temu; Musimy umieć uczyć się, zaadaptować do aktualnej sytuacji; być odpornym na wszelkie wstrząsy; jestem najstarszym prorektorem w ponad stuletniej historii Politechniki Gdańskiej staraliśmy się dotrzeć do młodych ludzi, najbardziej efektywnych naukowo i poznać sposoby ich patrzenia na karierę i jest to inny sposób niż mojego pokolenia. Znacznie odważniej na to patrzą, mają więcej wyobraźni niż my. Jeśli nie ściągniemy młodych ludzi, to nic nowego nie wymyślimy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Było też sporo dyskusji na temat społeczeństwa obywatelskiego. Głos w tej sprawie zabrał, obecny na sali, Karol Guzikiewicz – radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Nawiązując do nowoczesności, Karol Guzikiewicz zapytał, czy obywateli stać na kupno np. paneli słonecznych? Społeczeństwo, zwane obywatelskim, nie jest w stanie uszanować tego, co jest wspólne. Dowód: na 2000 rowerów dostępnych w ramach programu Mevo, 400 jest już uszkodzonych.

 

Fot. Kazimierz Netka

O tym, jak będzie przebiegały prace nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 mówił Radomir Matczak – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prowadzący konferencję w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przez najbliższe kilka miesięcy będą prowadzone dyskusje na temat projektu strategii – podsumował Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. Na temat strategii powinni się wypowiadać nie tylko eksperci, ale również reprezentanci innych środowisk, zainteresowanych rozwojem społecznym, gospodarczym, z wizją Pomorskiego jako województwa otwartego. Województwo pomorskie musi być też przygotowane do samodzielnego funkcjonowania, bez wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, albo ze znacznie mniejszym wsparciem z Brukseli niż teraz.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *