Science speed dating FarU, czyli szybkie randki naukowców ze Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Unikatowy na skalę Polski, sposób poszukiwania współpracowników w odkryciach naukowych. Rozmowa trwa trzy minuty. Jednak, do tych spotkań każdy naukowiec musi być atrakcyjnie przygotowany

Fot. Kazimierz Netka.

Poszukiwania oraz łączenie naukowego potencjału twórczego i odkrywczego

We wrześniu 2020 roku w Gdańsku doszło do znaczącego zacieśnienia współpracy trzech uniwersytetów w Trójmieście: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita zwany w skrócie: FarU (od angielskiej nazwy: Fahrenheit Union of Universities in Gdańsk). Przy tym Związku istnieje Konwent Gospodarczy, tworzony m.in. przez stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza, a jednym z zadań tego Konwentu jest komercjalizacja wyników badań naukowych, czyli wzmacnianie kontaktów biznesu, przemysłu ze światem wynalazców, naukowców. Niezwykle interesującą inicjatywą jest łączenie sił i pomysłów wynalazców, badaczy. Żeby kojarzyć ze sobą naukowców mających interesujące projekty i pomysły, postanowiono w ramach FarU organizować naukowe szybkie randki – science speed dating FarU, które są unikatowym pomysłem, na skalę całego kraju. Pierwsze takie spotkania odbyły się około półtora miesiąca temu, bo w dniach 17 – 19 kwietnia 2023 roku.

Fot. Kazimierz Netka.

Więcej szczegółów znajdujemy na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) https://gumed.edu.pl/73252.html :

Science Speed Dating FarU to pierwsze takie wydarzenie organizowane przez środowisko akademickie w Polsce. Celem spotkań jest intensyfikacja międzyuczelnianej i interdyscyplinarnej współpracy trzech Uczelni – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Wydarzenie przyjmie formę krótkich, tematycznych spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania sieci kontaktów i wymiany swoich doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych. W programie zaplanowano gościnne prelekcje oraz sesję Science Speed Dating, podczas której uczestnicy będą prowadzić trzyminutowe rozmowy. Spotkania odbędą się w auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański) w dniach 17-19 kwietnia 2023 r. oraz 29-31 maja 2023 r.

Na drugie z kolei science speed dating FarU zaprosiła nas Karolina Sienkiewicz – koordynator ds. promocji Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita:

Druga odsłona Science Speed Dating FarU

W najbliższy poniedziałek rozpocznie się druga edycja Science Speed Dating FarU, którego celem jest intensyfikacja międzyuczelnianej i interdyscyplinarnej współpracy trzech uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Uczelnie Fahrenheita (FarU).

Fot. Kazimierz Netka.

Wydarzenie przyjmie formę krótkich, tematycznych spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania sieci kontaktów i wymiany swoich doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych. W programie zaplanowano gościnne prelekcje oraz sesję science speed dating, podczas której uczestnicy będą prowadzić trzyminutowe rozmowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w poniedziałkowym spotkaniu, które odbędzie się w auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański) o godz. 10.00.

 Agenda

Część I. godz. 10:00-11:20

– powitanie uczestników przez Prorektora ds. Nauki 

– Success story, czyli o tym jaki wpływ na rozwój ma współpraca naukowa

– prezentacja Biura Projektów 

– prezentacja aktywnych uczestników Science Speed Dating FarU – krótkie przedstawienie się przez uczestników 

 Część II. godz. 11:45-13:30

Harmonogram: 

– 29.05.2023 r. – Nowe terapie, leki, technologie medyczne – komplet aktywnych uczestników

– 30.05.2023 r. – Środowisko, klimat – kształtowanie środowiska, analityka i monitoring środowiska, zagrożenia środowiska, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, radiochemia i chemia środowiskowa, zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów, geochemia środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem, meteorologia klimatologia, ochrona atmosfery i klimatu, gospodarka wodna i hydrologia, planowanie przestrzenne i zintegrowana ochrona środowiska w tym: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć i zagadnienia prawnej ochrony środowiska, bioróżnorodność i ochrona gatunkowa

– 31.05.2023 r. – Energia – scenariusze przyszłości sektora energetycznego, transformacja energetyczna i przyszłość energetyki, czysta energia bez obciążania środowiska, magazyny energii i mikrosieci energetyczne, odnawialne, niekopalne źródła energii, nowe technologie w energetyce, technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru, energetyczne wykorzystanie odpadów, ciepła z gazów poprocesowych i ciepła geotermalnego, energetyka solarna, energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu.

Skorzystaliśmy z zaproszenia i uczestniczyliśmy w inauguracji drugiej edycji science speed dating FarU, 29 maja, w Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w Sopocie.

„Randkę” prowadziła Anna Wojda z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z uczelni, która była gospodarzem tego wydarzenia.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jest nam niezmierni miło powitać państwa podczas pierwszego dnia drugiej edycji science speed dating FarU – powiedziała Anna Wojda. – Dzisiejszym gospodarzem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, reprezentowany przez pana profesora Michała Markuszewskiego – prorektora do spraw nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oczywiście witamy serdecznie jeszcze pana profesora Przemysława Borkowskiego – prodziekana dsNauki i Umiędzynarodowienia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i dziękujemy za udostępnienie wspaniałej sali. Poproszę teraz profesora Markuszewskiego o oficjalne otwarcie dzisiejszego dnia.

– To druga edycja, pierwsza była miesiąc temu – przypomniał profesor Micha Markuszewski – prorektor do spraw nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – W naszej ocenie – mówię tutaj o prorektorach trzech uczelni którzy obserwowali te wydarzenia – bardzo udana. Jesteśmy przekonani, że ta dzisiejsza i kolejne randki również będą tak samo udane. Bardzo jestem ciekaw państwa wrażeń. A temat jest jak najbardziej istotny, bowiem terapie lekowe, technologie medyczne, to coś co w uczelni medycznej brzmi najmocniej, najbardziej znacząco, natomiast każda z naszych trzech uczelni w Związku Uczelni Fahrenheita i we wszystkich spotkaniach ma duże doświadczenie i duże osiągnięcia na tych polach. Życzę państwu udanych rozmów, udanych prezentacji i życzę też by się udało te prezentacje, spotkania, rozmowy przekuć na wspólne projekty, które jak wiadomo mają nam pomóc być jeszcze lepszymi naukowcami, znaleźć rozwiązania do naszych problemów czy nowych, które zobaczymy, znajdziemy, zidentyfikujemy, a przy okazji też pozwolą zdobyć finansowanie ze środków zewnętrznych.

Dziękuję bardzo organizatorom za przygotowanie tego i kolejnych dwóch dni. Naprawdę duży wysiłek państwo w to wkładacie. Nie do końca państwo wiecie, ile wysiłków stoi za tymi przygotowaniami. Szczególne podziękowania na ręce pani Ani ale to dla całego zespołu. Pani Aniu, proszę przekazać je wszystkim uczestniczącym w przygotowaniach – powiedział profesor Michał Markuszewski – prorektor do spraw nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Celem naszych spotkań nie jest tylko zapewnienie takiego miejsca, gdzie możecie państwo nawiązać sieci kontaktów – mówiła Anna Wojda, prowadząca science speed dating. Ale też chcemy państwa zainspirować. Oczywiście, nie musimy tutaj nikomu mówić, jak ważna jest współpraca naukowa, ale dobrze jednak usłyszeć ciekawe historie o sukcesach naukowych. Teraz poproszę pana profesora Michała Pikułę o przedstawienie swojego sukcesu naukowego.

Fot. Kazimierz Netka.

Profesor Michał Pikuła – zastępca dyrektora Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, w swym wykładzie „Współpraca naukowa – szanse i wyzwania” mówił o swoich doświadczeniach w pracach naukowych, o zakresie i sposobach badań, o konieczności porozumienia między członkami zespołów. Każdy z nas reprezentuje inną gałąź nauki i często jest tak, że kiedy inżynierowie spotkają się z lekarzami, to muszą znaleźć wspólny język. Czasami trzeba dużo czasu, by tego języka się nauczyć, żeby wzajemnie się rozumieć. Ludzie są ważniejsi niż pomysł – podkreślił pan profesor.

Swymi doświadczeniami i radami dzielili się również inni przedstawiciele uczelni wchodzących w skład FarU.

– Liczymy na to, że wszystkie pomysły, które powstaną dzisiaj przy tych stolikach, będą miały szanse być omówione z tymi osobami – zachęcała prowadząca, Anna Wojda. – W związku z tym zaproszę teraz przedstawicieli Biura Projektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: pana Mateusza Kirjaka i pana Karola Zakrzewskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

oraz przedstawicielkę Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – panią Ewę Schmidt – kierownik Działu Niekomercyjnych Badań Klinicznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Fot. Kazimierz Netka.

Następnie odbyły się krótkie prezentacje naukowców, biorących udział w science speed dating oraz oczekiwań odnośnie współpracy, a także poszukiwań partnerów.

Fot. Kazimierz Netka.

Oto jakie były niektóre propozycje i zapotrzebowania na naukowców jako partnerów przy realizacji badań i projektów; kogo i co poszukiwano na randce 29 maja w zakresie tematyki: Nowe terapie, leki, technologie medyczne:

immunolodzy, badacze chorób neurodegeneracyjnych i neurozapalnych, chemików, big data scientists; syntezy nowych związków o charakterze śródbłonkowo – protekcyjnym, ekstrakcji związków biologicznie czynnych; socjolodzy, ekonomiści, prawnicy w zakresie oceny polityk, programów zdrowotnych i innych interwencji w obszarze zdrowia publicznego; metody obrazowania SEN-EDX oraz TRM, analiz XRD i AFM; partnerzy zainteresowani zastosowaniem materiałów funkcjonalnych wykonanych w technice druku 3D w praktycznych aspektach medycyny i biomedycznych badaniach naukowych; ortopedzi, chirurdzy, stomatolodzy, badacze prowadzący analizy biologiczne in vivo; mikrobiolog, biochemik, biolog molekularny, statystyk; specjaliści z zakresu nanomedycyny i optymalizacji opieki okołooperacyjnej; specjaliści krajowi z zakresu leczenia pacjentów z SM, specjaliści zagraniczni w zakresie Big Data w kontekście chorób naczyniowych mózgu; generator galowy oraz zestaw odczynników do przygotowywania radioznaczników, wykonawcy kontroli jakości; osoby prowadzące badania na zwierzętach i liniach komórkowych; specjaliści w dziedzinie chemii ze względu na możliwości zastosowania różnych syntetycznych nośników do ekspozycji białek lub peptydów w celach szczepionkowych lub terapeutycznych; specjaliści w zakresie nadekspresji białek; wykorzystanie aparatury, nowe metody badawcze w zakresie wirusów, szczepionek, leków antywirusowych, chorób zakaźnych, glikozylacji; współpraca w zakresie koronawirusów, herpeswirusów, hodowli komórkowych; współpraca z jednostkami zajmującymi się oceną aktywności biologicznej związków, zwłaszcza w kontekście ich farmaceutycznego zastosowania; osoby, które syntetyzują / modyfikują związki organiczne (np. porfirynowe), które znają się na analizach danych transkryptomicznych; klinicyści, mający dostęp do pacjentów i chcieliby we współpracy pobierać materiał do badań lub przeprowadzić eksperymenty medyczne; osoby zajmujące się odnajdywaniem celi molekularnych dla leków, pracujące nad odnalezieniem biomarkerów rozwoju chorób lub opracowywaniem nowych leków; metody sztucznej inteligencji w diagnostyce i wspomaganiu osób chorych i starszych; zespół mający doświadczenie w prowadzeniu badań przedklinicznych i klinicznych nowych substancji leczniczych w terapiach różnych nowotworów; poszukiwanie nowych związków przeciwnowotworowych; współpraca w testowaniu najbardziej obiecujących spośród znalezionych kandydatów na leki regeneracyjne w modelach przedklinicznych i ich wprowadzeniem do badań klinicznych; osoby zajmujące się patogenezą bakterii, charakterystyką biofizyczną bakterii i białek; osoby zajmujące się ewaluacją biologiczna związków, projektowaniem związków in silico, badaniami przedklinicznymi; specjalista od wytrzymałościowych badań eksperymentalnych.

Fot. Kazimierz Netka.

W drugiej edycji science speed dating Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) w Uniwersytecie Gdańskim uczestniczą osoby o różnym statusie naukowym, od doktorów do profesorów doktorów habilitowanych.

Przypominamy, że 30 maja spotkania będą dotyczyły środowiska i klimatu, a 31 maja – energii, w tym energetyki na ladzie i na morzu.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *