Sięgamy po pieniądze UE z Planu Junckera; m.in. na tamowanie Wisły.

Polskie propozycje do Planu Junckera: blisko pół setki projektów z całego kraju, z tego co piąty – z Pomorza i Bałtyku.

W Pomorskiem chcemy ekstrapieniądze z Brukseli na inwestycje w energetykę, transport, regulację Wisły.

Na zdjęciu powyżej: Tak ma wyglądać drugi stopień na dolnej Wiśle – wizualizacja firmy Arup. Źródło: Grupa Energa.

Przed nami Rok Wisły: 2017. Polska chce zdobyć unijne pieniądze na regulację tej rzeki. Projekty inwestycji, związanych z budową kaskady na dolnej Wiśle, znalazły się na liście przedsięwzięć, na realizacje których pragniemy otrzymać wsparcie z puli środków przewidzianych w tzw. Planie Junckera.
47 przedsięwzięć zgłosił polski rząd do Komisji Europejskiej, z wnioskiem o wsparcie finansowe na ich realizację. Pragniemy na te 47 projektów uzyskać pieniądze poza wszelkimi przyznanymi dotychczas Polsce na lata 2014 – 2020 funduszami. To nowe wsparcie ma pochodzić z puli na realizację tzw. planu Junckera – z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

DSCN5516Na zdjęciu: Seminarium w Komisji Europejskiej – Przedstwicielstwo w Warszawie. O Planie Junckera mówi Tomasz Gibas z Komisji Europejskiej. Fot. Kazimierz Netka.

– Plan Junckera to jedno z narzędzi, które chcemy wykorzystać do realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z celów rządowego planu jest podniesienie poziomu inwestycji w Polsce – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Lista składa się z projektów, które wyszły ze stadium pomysłu, toczą się wokół nich prace przygotowawcze i możliwe jest określenie horyzontu czasowego w jakim beneficjenci będą ubiegać się o wsparcie. Są także spójne z rządowymi dokumentami strategicznymi.

Lista powstała w wyniku konsultacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, które jest koordynatorem wsparcia EFIS w Polsce, a pozostałymi resortami – wynika z informacji, które przekazał nam Paweł Nowak z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Rozwoju. Została przygotowana po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu.

W tych 47 planowanych inwestycjach (z setki rozpatrywanych przez polski rząd) są też przedsięwzięcia do zrealizowania w Pomorskiem i na Bałtyku. Znalazły się one w dokumencie o nazwie: „Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych”(stan na dzień 17.06.2016).

Oto najważniejsze pomorskie inwestycje:

Statek w Kanale w Gdańsku IMG_1850Na zdjęciu: Statek na torze wodnym (na Martwej Wiśle) w porcie wewnętrznym w Gdańsku. Widok z Twierdzy Wisłoujście. Fot. Kazimierz Netka.

1. Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku. Jednostka realizująca projekt: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. Odpowiedzialne za projekt: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Projekt zakłada pogłębienie toru wodnego oraz rozbudowę nabrzeży w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku. Celem realizacji tej inwestycji jest poprawa dostępności do portu od strony morza dla większych jednostek. Realizacja tego zadania będzie związana z poprawą parametrów i konfiguracji toru wodnego. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne: 780 mln zł.

DSCN7454Na zdjęciu: Port zewnętrzny (Port Północny) w Gdańsku. Widok ze statku, stojącego na terenie DCT Gdańsk. Fot. Kazimierz Netka.

2. Budowa Nabrzeża Północnego przy falochronie półwyspowym w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku. Jednostka realizująca: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. Odpowiedzialne za projekt: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż Falochronu Półwyspowego Północnego w Porcie Zewnętrznym. Na utworzonym tą drogą terenie przewiduje się usytuowanie terminalu wyposażonego w dwa stanowiska statkowe; będzie to nabrzeże uniwersalne umożliwiające obsługę statków do przewozu różnego rodzaju ładunków oraz osób. Część nowego nabrzeża będzie mogła zostać wykorzystana jako tymczasowe miejsce schronienia dla statków w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych oraz jako miejsce postojowe dla jednostek, które uległy awarii. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne: 200 mln zł.

DSCN2160Na zdjęciu: Zrewitalizowany dworzec kolejowy Gdynia Główna. Obok, z lewej strony znajduje się dworzec podmiejski. Fot. Kazimierz Netka.

3. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250. Jednostka realizująca: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Odpowiedzialne: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Celem projektu jest modernizacja peronu SKM Gdynia Główna wraz z modernizacją przejścia podziemnego i układu torowego oraz modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna wraz z jego bezpośrednim otoczeniem. Dodatkowo zakłada się utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na linii nr 250 wraz z utworzeniem Centrum Monitoringu w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej, a także modernizację infrastruktury przystankowej (peronów) zlokalizowanej na linii kolejowej nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne: 139,75 mln zł.

4. Zagospodarowanie złóż gazowych na Morzu Bałtyckim (złoża B4/B6). Jednostka realizująca: Baltic Gas Sp. z o.o. I Wspólnicy SK. Odpowiedzialne: Ministerstwo Skarbu Państwa. Zagospodarowanie złóż gazowych na Morzu Bałtyckim w ramach obszaru koncesyjnego B4 i B6. Zwiększenie wydobycia gazu z Morza Bałtyckiego. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne:1 600 mln zł.

drugi_stopien_na_wisle_wizualizacja_firmy_arup(1)Na zdjęciu: Tak ma wyglądać drugi stopień na dolnej Wiśle – wizualizacja firmy Arup. Budowa planowana jest w pobliżu miejscowości Siarzewo, niedaleko Ciechocinka. Żródło: Grupa Energa.

5. Budowa kaskady odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska – etap I: Budowa drugiego stopnia na Wiśle poniżej Włocławka. Jednostka realizująca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku / Energa Invest SA (Grupa Energa). Odpowiedzialne: Ministerstwo Środowiska / Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej / Ministerstwo Energii. Projekt stanowi I etap programu inwestycyjnego pn. „Budowa kaskady odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska”, którego celem jest budowa drogi wodnej w co najmniej IV klasie żeglowności na odcinku ok. 416 km. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne: 3 500 mln zł.

6. Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Jednostka realizująca: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Odpowiedzialne: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Celem bezpośrednim Projektu jest pogłębienie integracji oraz poprawa sprawności ieko – efektywności systemu transportu zbiorowego w miastach i obszarach miejskich. Projekt zakłada unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru, w tym m.in.: – modernizację stanowiska tokarni podtorowej, – stanowisko odfekalniana. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne: 394 mln zł.

7. Nowy kompleks petrochemiczny w Gdańsku. Jednostka realizująca: Grupa LOTOS SA. Odpowiedzialne: Ministerstwo Skarbu Państwa. Celem projektu jest przetworzenie obecnych produktów powstających w procesach rafinerii Grupy LOTOS SA w kierunku bardziej zaawansowanych technologicznie produktów służących branży petrochemicznej. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne: 3 600 mln zł.

8. Kompleks Aromatyczny Grupy LOTOS SA. Jednostka realizująca: Grupa LOTOS SA. Odpowiedzialne:Ministerstwo Skarbu Państwa. Inwestycja będzie polegała na budowie i eksploatacji kompleksu aromatycznego obejmującego nowe instalacje takie jak hydroodsiarczanie benzyn, reforming katalityczny, instalacje ekstrakcji BTX oraz instalacje do produkcji paraksylenu i benzenu o zdolności produkcji ok 600 tys.t/r paraksylenu i ok. 280 tys.t/r benzenu. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne: 4 400 mln zł.

9. Offshore. Jednostka realizująca: PGE EO SA. Odpowiedzialne: Ministerstwo Energii. Budowa morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, o mocy max. 1050 MW, zgodnie z pozwoleniem wydanym w 2012 r. Całkowite szacunkowe koszty inwestycyjne: 13 000 mln zł.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych to instrument służący realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Plan zakłada, że łącznie na inwestycje w całej Wspólnocie trafi ok. 315 mld euro.

Plan Junckera to inicjatywa ogłoszona 26 listopada 2014 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. Została opublikowana w Komunikacie Komisji Europejskiej. Ma tytuł: „Plan inwestycyjny dla Europy”.

Lista polskich propozycji prezentuje potencjalne projekty rządowe do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Ostateczna decyzja o finansowaniu w ramach EFIS będzie podejmowana po analizie warunków finansowania określonych indywidualnie przez Europejski Bank Inwestycyjny, z uwzględnieniem dążenia do optymalizacji struktury finansowania danego projektu. Lista będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *