Sopot doradza, wdraża i wskazuje sposoby pomagać cierpiącym z powodu chorób psychicznych. ZUS informuje, jak wielkie jest zagrożenie tymi dolegliwościami

Fot. Kazimierz Netka.

W 2023 roku lekarze w Pomorskiem wystawili blisko 96,7 tys. zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zachorowań. To o 16 tys. więcej niż rok wcześniej

Nie brakuje przykładów daleko idącej troski o osoby z dolegliwościami psychicznymi. Organizowane są różne przedsięwzięcia wspierające, a pomaga w tym Święty Walenty. Przykładem takich działań na rzecz wspomagania chorujących, jest Sopot. Tam rozwijana jest daleko idąca pomoc dzieciom i młodzież w tym zakresie, a także wdrażana akcja o nazwie: „Róża od św. Walentego”. Szerzej o pomaganiu osobom chorującym lub zagrożonym pogorszeniem swego stanu psychicznego mówiono w Sopocie podczas spotkania poświęconego problematyce pt.: „Wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży”. Uczestniczyły w tej konferencji i mówiły na temat udzielania pomocy m.in.: Magdalena Czarzyńska-Jachim – pełniąca funkcję prezydentki Sopotu; Regina Osika – dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie; Danuta Klapper-Szczucka – dyrektorka III LO w Sopocie; Aleksandra Żurańska – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć pod adresem pt.: https://pulsarowy.pl/sopot-staje-sie-najbardziej-uniwersalnym-uzdrowiskiem-w-polsce/ .

Fot. Kazimierz Netka.

Jak wielkie jest zagrożenie chorobami psychicznymi? O tym poinformował nas Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego:

Przybywa zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych

Na Pomorzu rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 r. lekarze wystawili ich blisko 96,7 tys. To o 16 tys. więcej niż rok wcześniej.

Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne i powinno być traktowane z odpowiednią troską. Wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jest sygnałem, że musimy zwracać większą uwagę na te schorzenia i zapewnić odpowiednie wsparcie i opiekę osobom, które cierpią z ich powodu.

W ubiegłym roku pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnotowały prawie 96,7 tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2022 r. takich zwolnień było 81 tys. Ta wysoka liczba przekłada się na więcej dni absencji chorobowej. W 2023 r. z tytułu zaburzeń psychicznych mieszkańcy Pomorza spędzili na zwolnieniach lekarskich ponad 1,8 mln dni, podczas gdy w 2022 r. było to na 1,6 mln dni.

W kategorii zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania mieści się sto różnych jednostek chorobowych. W 2023 roku najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich na Pomorzu z tej grupy była reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Lekarze wystawili ich ponad 34 tys. Kolejne były epizody depresyjne – 19,6 tys. zaświadczeń i inne zaburzenia lękowe – 15,6 tys. zaświadczeń. Pierwszą piątkę zamykało 8,8 tys. zwolnień z powodu nawracających zaburzeń depresyjnych i 4,3 tys. zwolnień, których przyczyną były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu. Duża liczba zwolnień z powodu tych schorzeń spowodowała, że dominują one także jeśli chodzi o liczbę dni nieobecności w pracy. Najwięcej było ich z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych, bo prawie 638 tys.

W minionym roku na Pomorzu lekarze najwięcej zaświadczeń lekarskich z powodu chorób z kategorii zburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawili w październiku, marcu i listopadzie – odpowiednio 8762, 8623 i 8542. Najmniej w kwietniu, bo 7490.

Edukowanie społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego i dostęp do skutecznej terapii może pomóc w zmniejszeniu liczby zwolnień lekarskich oraz poprawie jakości życia osób dotkniętych tymi schorzeniami – stwierdził Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *