Stawiamy na innowacje

Pomorskie pręży się do skoku

Inteligentne specjalizacje – szansą na wzrost konkurencyjności regionu w świecie

Nie budynki, ale ludzie będą decydować o tym, jakie będzie Pomorskie. Tymczasem, w wydatkach (w złotych na liczbę osób) na obiekty służące nauce, zajmujemy pierwsze miejsce w kraju. Czas na wykorzystanie tych zasobów – do skoku cywilizacyjnego naszego województwa. Mają ten skok ułatwić inteligentne specjalizacje (IS) regionalne. Trwa proces wyboru tych specjalizacji. W czwartek, 18 września, 2014 roku, można było poznać prawie wszystkie propozycje. Przedstawili je pomysłodawcy, podczas publicznego wysłuchania, zorganizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W grze jest 28 propozycji inteligentnych specjalizacji, na obecnym etapie konkursu. Zgłosili je partnerstwa firm, instytucji, placówek naukowych, samorządów. Samorząd województwa połączył je w 5 grup.

Z publicznych prezentacji proponowanych specjalizacji wynika, że Pomorzanie to bardzo pomysłowi ludzie. Potencjał produkcyjny też mają. Potrzebujemy pieniędzy i… rynków zbytu. Publiczne przedstawianie propozycji inteligentnych specjalizacji Pomorskiego, to był wspaniały przegląd możliwości intelektualnych mieszkańców naszego województwa. Możliwości inteligencji regionalnej. W naszym regionie możemy na przykład rozwijać usługi w zakresie profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Mamy pomysły na rozwiązanie problemów z miejscami postojowymi dla pojazdów – poprzez instalowanie wielopoziomowych parkingów (Pomorskie w ich produkcji, jest krajowym liderem, ale na ulicach ich nie widać; jeden powstaje w rejonie ul. Jana z Kolna i Gdyńskich Kosynierów w Gdańsku).

Możemy stać się drugim Teksasem – żartowano podczas prezentacji inteligentnych specjalizacji Pomorza. Nie tylko dlatego, że mamy pomysły na wydobycie i rafinację ropy naftowej. Mamy pomysły na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z… wysypisk odpadów.

Wsparciem dla różnych branż pomorskiej gospodarki mogą być produkty ICT: systemy inteligentne i wbudowane. Oczywiście, powinniśmy korzystać z Bałtyku. On, a właściwie gospodarka morska, może być podstawą rozwoju, inteligentnych specjalizacji, na przykład o nazwie: smart port&city. Ważny tu jest też przemysł offshore – bardzo silny w naszym województwie i mający duże szanse na dalszy rozwój. Inna propozycja specjalizacji to robotyka morska. Na razie, roboty (maszyny) projektowane w Politechnice Gdańskiej, wykorzystywane są głównie w celach militarnych. Pomocna tu może być inteligentna specjalizacja z zakresu mechaniki precyzyjnej. Z morzem wiąże się propozycja „Niebieskie Miasto”, zaś przebojem w tej działalności może być produkcja podwodnych hoteli, którymi zainteresowały się już m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Na morzem powinna się rozwijać turystyka – także w zakresie usług medycznych, czy turystka biznesowa. Mamy dobre możliwości budowy pojazdów z napędem elektrycznym.

Dla bezpieczeństwa duże znaczenie mogą mieć pojazdy, platformy bezzałogowe, nie tylko znane drony samoloty, ale też drony wodne czy bezzałogowe pojazdy lądowe. Oczywiście, dla wygody naszego życia niezmiernie duże znaczenie ma design – odpowiednie projektowanie nawet drobnych rzeczy, na przykład zakrętek, bo chorym ludziom i słabym niełatwo otworzyć choćby plastikową, butelkę z wodą mineralną.

Znacząca rolę do spełnienia ma edukacja, na każdym poziomie. Dlatego, jedna z propozycji inteligentnych specjalizacji to edukacja samoucząca się, mająca służyć przede wszystkim biznesowi, a także przyciągać studentów spoza województwa pomorskiego.

Istotny jest sposób podejścia do inteligentnych specjalizacji. Musimy zacząć od rynku, a nie od nauki – mówił Marek Przeor, odpowiedzialny za wyznaczenie priorytetów rozwojowych w Unii Europejskiej, w tym koordynację procesów związanych z inteligentnymi specjalizacjami. – Trzeba prać pod uwagę to, w jaki sposób inteligentne specjalizacje zaspokoją potrzeby rynku, czy znajdą się chętni na produkty lub usługi tych pomorskich inteligentnych specjalizacji. Zwłaszcza za granicą, bo chodzi o to, by Pomorskie było konkurencyjne nie tylko w kraju, w związku z globalizacją gospodarki.

W czwartek, 18 września, podczas wystąpień publicznych, w ramach procesu wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza, można było poznać blisko 30 propozycji. Wybranych zostanie tylko kilka – mówił Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. One będą miały zagwarantowane dofinansowanie. Wstępnego pogrupowania propozycji Urząd Marszałkowski już dokonał – w 5 zespołów partnerstw. Stąd wniosek, że musi dojść do jeszcze większej integracji zespołów. Niektóre takie tendencje już w czwartek się zarysowały, na przykład w zakresie edukacji.

Wybór IS odbywa się trybie konkursowym. Oceny dokona specjalna komisja, składająca się ze specjalistów, przebywających za granica. Reprezentant tego gremium, Stefan Widomski, były wiceprezes Nokii, powiedział, że wszystkie propozycje są godne uwagi.

Następny przegląd wniosków o uznanie IS odbędzie się w listopadzie. Ostatecznego wyboru specjalizacji dokona zarząd województwa. Nastąpi to prawdopodobnie w lutym przyszłego roku. IS mają nam zapewnić skok cywilizacyjny, stworzyć miejsca pracy, sprawić, by wzrósł eksport.

Kazimierz Netka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *