Stocznia OdNowa na Wyspie Ostrów w Gdańsku – nowoczesna infrastruktura dla przemysłu 4.0. Tworzy ją Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) – Polska Strefa Inwestycji. Nowe obiekty dają możliwości budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i kompletnych jednostek pływających o długości do 150 metrów. Bezpośredni dostęp do nabrzeża pozwala na wodowanie tych jednostek.

Fot. Kazimierz Netka.

Polskie stocznie chcą poprawić swą konkurencyjność na światowych rynkach

Uroczystość symbolicznego oddania do użytku hali produkcyjnej nr 33 oraz płyty montażowej i Centrum Programowania Robotów Przemysłowych Stoczni Gdańskiej odbyła się 31 sierpnia 2019 roku na Wyspie Ostrów w Gdańsku. To dowód, że słowo dane rok temu, zostało dotrzymane – mówił red. Piotr Świąc, prowadząc spotkanie. Na uroczystość zaprosili nas: Przemysław Sztandera – Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Paweł Lulewicz – Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Dr hab. prof. nadzw. Barbara Piontek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Roman Gałęzewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytała Jadwiga Emilewicz – minister Przedsiębiorczości i Technologii. Pani minister powiedziała, że teren rewitalizacji Stoczni Gdańskiej jest najczęściej odwiedzanym przez nią miejscem w Gdańsku. Pogratulowała władzom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i pracownikom Stoczni Gdańskiej sukcesów w realizacji planów sprzed roku. Nie tylko wyremontowana została hala nr 33, ale też przygotowano spektakularną inwestycję Dzięki temu pod dachem będzie można przygotowywać konstrukcje, a potem bezpiecznie je wodować. Serdecznie gratuluję determinacji w przywracaniu dawnej świetności tego historycznego miejsca – powiedziała pani minister. – Cieszyć się będziemy, gdy hala zostanie wypełniona produkcją – dodała.

 

Fot. Kazimierz Netka

Naczelnik Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazując słowa uznania od ministra Marka Gróbarczyka, powiedział, m.in. że stocznie to zakłady, w których spotykają się najbardziej perspektywiczne dziedziny przemysłu, decydujące o rozwoju polskiej gospodarki. Chodzi też o produkcję statków przy równoczesnym zapewnieniu wysokowykwalifikowanych kadr. Działania legislacyjne i strategiczne w programie Stocznia OdNowa sprowadzają się do realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego, a w której przemysł stoczniowy ma charakter reindustrializacji produkcji przemysłu okrętowego. Naczelnik Maciej Styczyński podziękował Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, pracownikom Stoczni Gdańskiej i stoczniowym związkom zawodowym, w szczególności NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej – za współpracę.

 

Fot. Kazimierz Netka

Paweł Kolczyński – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu przypomniał, jak doszło do tego, że tereny i obiekty na Wyspie Ostrów w Gdańsku odzyskują swe dawne przeznaczenie i są rewitalizowane. Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła akcje Stoczni Gdańskiej i GSG Towers od większościowego właściciela ukraińskiego. Po roku wytężonej pracy mamy pierwsze efekty. Przejmując udziały w obu spółkach wyszliśmy z założenia, że potencjał Stoczni Gdańsk jest znacznie większy niż zakładał to ukraiński właściciel. Teraz przejętym terenie rozwijana będzie produkcja statków, konstrukcji stoczniowych, wież do elektrowni wiatrowych.

Rok temu pojawiło się hasło: Stocznia 4.0 Nowy Początek. Dzisiaj mówimy o Stoczni OdNowa – o stoczni, która rozpoczyna produkcję na zrewitalizowanych terenach Wyspy Ostrów – mówił prezes Paweł Kolczyński. Dodał, że w Stoczni Gdańskiej nie można nie odnieść się do historii. To miejsce zostało odzyskane dla Skarbu Państwa, dla nas wszystkich, dla Polski.

 

Fot. Kazimierz Netka

Roman Gałęzewski – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, przypomniał w swym wystąpieniu o dawnej współpracy między stoczniami, a zwłaszcza z Gdańską Stocznią Remontową, najlepszą w Europie. Bez Stoczni Remontowej nie zrobilibyśmy skoku do przodu – podkreślił Roman Gałęzewski. Stocznia Remontowa ratowała Stocznię Gdańską. Mam nadzieję, że razem będziemy korzystać z bardzo dobrej infrastruktury i że nie będziemy podbierać sobie zleceń. Współpraca polskich stoczni sprawi, że będziemy silnym konkurentem dla innych stoczni w Europie – mówił przewodniczący Roman Gałęzewski, dziękując Piotrowi Soyce – prezesowi holdingu „Remontowa” za współpracę. Bez wspólnej infrastruktury na Wyspie Ostrów nie pójdziemy do przodu – powiedział. Dodał, że ma nadzieję, że to, co do tej pory zrobiono, jest fragmentem całości i że inwestycje w Stocznię Gdańską i GSG Towers zostaną przyśpieszone. Sytuacja nie jest łatwa. Brakuje fachowców, którzy mogliby przyjść do pracy Musimy posługiwać się robotami – powiedział Roman Gałęzewski.

 

Fot. Kazimierz Netka

Warto poznać ludzi, którzy kierowali zespołem, realizującym zadania wyznaczone przed rokiem. Oto oni: Barbara Piątek – przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Przemysław Sztandera – prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Paweł Lulewicz – wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Stanisław Fiedorowicz – autor projektu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Gdy byłam tu pierwszy raz, stocznia była cicha, zamarła – wspominała Barbara Piątek. Jestem ze Śląska i wiem, że podobne uczucie jest gdy wchodzi się do opustoszałej kopalni. W Stoczni, hala, która teraz jest odnowiona, była porośnięta drzewami, teren był zaniedbany, . Dzisiaj jest tu największa płaszczyzna montażowa w Polsce i oddajemy ją Stoczni Gdańskiej. Za rok spotkamy się znowu i wylegitymujemy się osiągnięciami. Polska może odnieścćduży sukces komercyjny.

O ogromie inwestycji mówił Paweł Lulewicz – wiceprezes PSSE. Przypomniał, że infrastruktura, oddawana symbolicznie do użytku, posadowiona jest na ponad 1000 palach. Powiedział, że realizując toi zadanie, PSSE poczuła się jak przedsiębiorca, któremu Strefa udziela wsparcia. Zadanie udało się zrealizować także dzięki wsparciu ze strony społecznej. Pomagali związkowcy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przemysław Sztandera – prezes PSSE, nawiązał to wydarzeń sprzed roku w tym miejscu. Wtedy, premier Mateusz Morawiecki i Paweł Borys – szef Polskiego Funduszu Rozwoju w hali obok miejsca dzisiejszej uroczystości inaugurowali to ważne przedsięwzięcie. Od tamtego czasu, dzięki współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i współpracy z dyrektorem prof. Janem Kicińskim stworzony został pierwszy w kraju ośrodek nauki programowania robotów przemysłowych. Żadnej szkoły nie stać na takie urządzenia, jakie znajdują się w stoczniowym ośrodku projektowania robotów przemysłowych. Dzisiaj nie sztuka kupić robota. Do ich programowania angażowani się inżynierowie. W stoczni mają to robić technicy i dlatego muszą być dobrze wykształceni, wyszkoleni. By rozwijać gospodarkę 4.0., potrzebujemy techników – mówił prezes Przemysław Sztandera. Najpierw trzeba ich przeszkolić, by mogli programować roboty. Mam nadzieję, że takich ośrodków programowania robotów powstanie więcej w kraju – mówił Przemysław Sztandera – prezes PSSE – Polska Strefa Inwestycji.

 

Fot. z Archiwum PSSE. Fot. P. Wyszomirski

Więcej wiadomości na temat programu „Stocznia OdNowa” zawiera poniższy komunikat, który przekazała nam Monika Fabich – Główny Specjalista ds. Marketingu | Dział Organizacyjno-Prawny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Polska Strefa Inwestycji:

Stocznia OdNowa – Nowoczesna infrastruktura dla przemysłu 4.0.

Rok od zaprezentowania planów rewitalizacji Wyspy Ostrów w Gdańsku, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna dokonała symbolicznego oddania do użytku płyty montażowej oraz hali przemysłowej nr 33 na potrzeby nowoczesnej produkcji stoczniowej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wsparcie przemysłu oraz nowych technologii w branży stoczniowej to cel prowadzonej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną rewitalizacji Wyspy Ostrów. W wyniku przeprowadzonych prac powstała nowoczesna płyta montażowa o powierzchni 10 tys. m² oraz hala produkcyjna przystosowana do budowy jednostek pływających.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest wiarygodna w swoich działaniach i podejmowanych zobowiązaniach. Ogłoszone w ubiegłym roku plany, dziś stały się faktem. Nadal bierzemy na siebie odpowiedzialność za zapewnienia efektów synergicznych w procesie gospodarczym na Wyspie Ostrów. Jestem przekonana, że Stocznia Gdańsk wykorzysta ten fundament i wierzymy, że przyczyni się ona do jej sukcesów w budowie przemysłu stoczniowego 4.0. – mówi Prof. Barbara Piontek Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– W ubiegłym roku, podczas wydarzenia Stocznia Gdańsk 4.0. Nowy Początek zobowiązaliśmy się do rozpoczęcia procesu rewitalizacji Wyspy Ostrów. Od tego czasu konsekwentnie realizujemy zaplanowane działania – podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Źródło ilustracji: PSSE

Infrastruktura na Wyspie Ostrów została przystosowana pod trzy główne obszary produkcji stoczniowej, produkcji jednostek pływających, dla branży offshore oraz pod wielkogabarytowe konstrukcje stalowe, które ze względu na wymiary oraz wagę muszą być wodowane – mówi Przemysław Sztandera prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nowopowstała płyta montażowa została wykonana według najnowszych technologii. Umożliwia prowadzenie zaawansowanej produkcji przemysłowej oraz gwarantuje najwyższe standardy pracy. Wyposażona w niezbędne media daje możliwości budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i kompletnych jednostek pływających o długości do 150 metrów. Bezpośredni dostęp do nabrzeża pozwala na wodowanie tych jednostek.

– Do budowy płyty zostało użytych 1020 żelbetonowych pali o długości do 16 m, wylano ponad 6 000 m2 betonu i użyto 250 ton stali zbrojeniowej. Płyta wyposażona jest w niezbędne media oraz oświetlenie pozwalające na prowadzenie prac po zmroku, co ważne jest przede wszystkim w okresie zimowym. Nośność takiej płyty wynosi do 20 ton na metr kwadratowy – podkreśla Paweł Lulewicz.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zmodernizowała także halę produkcyjną nr 33. W ramach prac wymieniono posadzkę, powiększono bramy w elewacjach szczytowych, zmodernizowano zaplecze techniczne oraz wyposażono ją w niezbędne media. Dzięki temu hala została przystosowana do budowy kompletnych jednostek pływających o długości do 90 metrów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ważnym filarem działalności Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest wsparcie procesów kształcenia. W ramach rewitalizacji i aktywizacji obszarów postoczniowych powstał ośrodek udostępniający nowoczesne roboty przemysłowe, na których uczniowie oraz osoby dorosłe mogą zdobywać wiedzę i poszerzać kompetencje związane z programowaniem.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Potencjał sektora stoczniowego w Polsce dynamicznie się rozwija, firmy działające w tej branży pracują na coraz bardziej zaawansowanych technologiach. Aby móc realizować nowoczesny system kształcenia z zakresu robotyzacji i automatyzacji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzyła jeden z pierwszych w Polsce ośrodków programowania robotów przemysłowych – mówi Przemysław Sztandera.

 

Fot. Kazimierz Netka

Centrum mieści się w budynku dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej. Ośrodek szkoleniowy powstał dzięki współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, który przekazał między innymi nowoczesne sześcioosiowe urządzenie do cięcia laserem metalu i tworzyw sztucznych Fanuc Robot M-20iA oraz z PZU Lab, który wspiera projekt w zakresie merytorycznym.

– Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego projektu, to dobry kierunek dla rozwoju przemysłu 4.0. Centrum daje możliwości kształcenia kadr w zakresie programowania i obsługi robotów, co sprzyja rozwojowi nowoczesnej produkcji – mówi dr Robert Barbucha z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

– Regularne zajęcia w Centrum rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym. Centrum będzie współpracować między innymi ze szkołą Conradinum, w której od września zostanie uruchomiony nowy kierunek Technik mechatronik z innowacją programowanie robotów – mówi Paweł Lulewicz.

W kolejnych etapach rewitalizacji Wyspy Ostrów planowana jest odbudowa fragmentu Nabrzeża Kaszubskiego, remont Nabrzeża Trawlerowego oraz budowa nowej infrastruktury między innymi dróg dla transportu ciężkiego. W efekcie miejsce ma przekształcić się w oparte na innowacjach centrum stoczniowe.

– Naszym założeniem przy realizacji tego projektu jest stworzenie ekosystemu opartego na współpracy pomiotów, umożliwiającej zwiększenie efektywności potencjału wszystkich firm, które będą na rewitalizowanym terenie prowadzić działalność gospodarczą – podkreśla Przemysław Sztandera.

 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów.

 

Fot. Kazimierz Netka

PSSE działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm.

Strefa stawia na rozwój  innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy.  Cel ten realizowany jest w zarządzanym przez Strefę Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i skoncentrowanym na gospodarce morskiej Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni, które stały się ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje  porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi – napisała Monika Fabich – Główny Specjalista ds. Marketingu | Dział Organizacyjno-Prawny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Polska Strefa Inwestycji.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *