Stwórzmy Pomorskie Centrum Promocji Biznesu, Nauki i Techniki (Pomeranian Business, Science and Engineering Promotion Center in Gdańsk). Świat niewiele o nas wie, bo za mało dostarczamy obywatelom globu wiadomości na temat polskich, w tym pomorskich dokonań. Nasi naukowcy i biznesmeni mają czym się szczycić.

Na zdjęciu: Śródmieście Gdańska. Tu warto pokazywać pomorską mądrość i osiągnięcia gospodarcze. Fot. Kazimierz Netka.

Chwalmy się w świecie naszymi atutami. Nie możemy kręcić się ciągle przy okrągłych stołach i podstolikach. Musimy wyjść „na prostą”…

Polska nauka i gospodarka maj coraz większe znaczenie w świecie. Dowodem tego jest wysoki przyrost produktu krajowego brutto, a także dokonania naukowe. Wiele polskich sukcesów ekonomicznych i naukowych jest jednak słabo rozpropagowanych w świecie. Trzeba to zmienić. Dlatego, proponujemy w by w Pomorskiem stworzyć miejsce, w którym i obcokrajowcy, i obywatele naszego kraju, mogli uzyskiwać wiedzę na temat osiągnięć mieszkańców Pomorza, o warunkach rozwoju tu nauki oraz biznesu. Dotychczas preferowane są turystyka i bursztynnictwo, ale Pomorze może znacznie więcej zaoferować światu; nie tylko plaże, wodę, żywice sprzed 40 milionów lat, ale również np. najdokładniejsze zegary świata, osiągnięcia w przemyśle okrętowym, w naukach chemicznych, biologicznych, w medycynie, w biotechnologii. Czas, by o tym mieszkańcy naszego globu byli informowani skuteczniej niż odbywa się to dotychczas.

W tworzenie takiego ośrodka, np. pod nazwą: Pomorskie Centrum Promocji Biznesu, Nauki i Techniki (Pomeranian Business, Science and Engineering Promotion Center in Gdańsk), mogłyby się zaangażować uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty, organizacje naukowców, przedsiębiorców, pracodawców (np. Pracodawcy Pomorza, Business Centre Club, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Związek Pracodawców Forum Okrętowe, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw), Naczelna Organizacja Techniczna, Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, samorządy gminne i powiatowe, związki samorządowe (np. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot; Związek Miast i Gmin Morskich), a także Urząd Miejski w Gdańsku – ponieważ Pomorskie Centrum Promocji Biznesu i Nauki powinno znajdować się w stolicy województwa pomorskiego i to w śródmieściu. Nie może bowiem być tak, że goście z zagranicy, chcąc odwiedzić taki ośrodek promocyjny, musieliby szukać go na peryferiach Gdańska.

Wydaje nam się że stworzenie wspólnymi siłami takiego centrum promocji, nie byłoby trudne. Nie możemy ciągle kręcić się przy okrągłych stołach. Warto wyrwać się z tego kręgu i ruszyć w świat. Musimy „wyjść na prostą”.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *