Sukcesy spółki Sescom. Ponad 130 mln złotych przychodów w roku obrotowym 2017/18. Debiut na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Wkrótce ekspansja na inne kontynenty.

Źródło ilustracji: Sescom S.A.

Sescom przygotowuje się do konkurowania globalnego.

Sescom S.A. – dostawca usług Facility Management dla sieci w Europie – osiągnął w roku obrotowym 2017/18 131,4 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 8,3 mln zł zysku netto. To najlepsze wyniki finansowe w historii firmy.

W okresie 01.10.2017 – 30.09.2018 roku dynamika wzrostu przychodów wyniosła 37%, a zysków 60%. Zwiększyła się również wartość zysku operacyjnego Sescom. EBIT za rok 2017/2018 wyniósł 10,6 mln zł, wobec 7,1 mln zł w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 49% – napisano w komunikacie, który przekazał nam Marek TymeckiIR Manager w spółce Sescom, cytując też wypowiedzi:

– Osiągnęliśmy nasz główny cel, czyli dalszą intensyfikację ekspansji zagranicznej, przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostów na rynku polskim. Dzięki kompetencjom, doświadczeniu oraz dopasowanej do rynku strategii powiększyliśmy skalę działalności o nowe kraje i kontrakty. Efektem tego są najwyższe w historii przychody oraz wynik finansowy – mówi Sławomir Halbryt, prezes zarządu spółki Sescom.

Dane skonsolidowane obejmują wyniki Sescom S.A wraz ze spółkami zależnymi polskimi (Sestore i SDC) oraz zagranicznymi (Sescom GmbH, Sescom Technischer Support GmbH, Sescom Czech Republic s.r.o., Sescom Műszaki Szerviz Kft. oraz Sescom Ltd.).

Nowe rynki, nowe projekty i debiut na GPW

Większość przychodów Grupy Sescom wygenerowana została na rynku polskim. W ubiegłym roku sprzedaż krajowa odpowiadała za 77% skonsolidowanych przychodów. Wartość przychodów osiągniętych w Polsce wyniosła 101,8 mln zł, o ok. 31% więcej niż w poprzedzającym roku obrotowym. Za zwiększenie przychodów ze sprzedaży odpowiadały przede wszystkim wiodące grupy usług Sescom: FM oraz IT Infrastructure.

W minionym roku obrotowym dużą dynamiką wzrostu odznaczała się również sprzedaż zagraniczna. Przychody na poziomie 29,6 mln zł oznaczają poprawę o ok. 60% w stosunku do zagranicznej sprzedaży odnotowanej w roku poprzedzającym. Od lutego 2018 spółka realizuje pierwszy stały kontrakt w Holandii, gdzie serwisuje sklepy międzynarodowej sieci odzieżowej. W zakończonym roku obrotowym Sescom zaczął też świadczyć usługi w nowych krajach m.in. wykonał prace z zakresu Facility Management w Hiszpanii czy Portugalii.

Portfolio zagranicznych klientów Sescom powiększyło się o kolejne firmy. Nowe kontrakty na usługi serwisu technicznego podpisano m.in. w Niemczech, na Węgrzech i w Czechach. Także usługi z oferty IT Infrastructure (serwis infrastruktury IT) i Store (projektowanie, budowa, modernizacje, fit-outs lokali) były w świadczone w skali międzynarodowej. IT Infrastructure w 4 krajach – na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Czech, a Store w 8 krajach Europy – poza Polską także w Portugalii, Irlandii, Słowacji, Białorusi, Estonii, Macedonii i Bułgarii.

Z kolei w ujęciu organizacyjnym, najważniejszym wydarzeniem dla Sescom był marcowy debiut spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

W 2018 r. intensyfikacji nabrały też działania R&D realizowane przez Sescom Innovation Lab, jednostkę odpowiedzialną za nowe technologie i innowacje. SIL pracuje nad wykorzystaniem technologii RFID w sklepach odzieżowych. Ukończony został prototyp rozwiązania, a w I kwartale 2019 r. zaplanowano pierwsze testy w sieciach handlowych.

Rozwój skali i rozwój usług

Sescom będzie kontynuować ekspansję oraz zwiększać skalę działalności w regionie Europy Zachodniej, budując jednocześnie potencjał handlowy, operacyjny i finansowy do wejścia na inne kontynenty.

– Systematycznie budujemy pozycję lidera europejskiego i przygotowujemy się do konkurowania globalnego. Jednocześnie rozwijamy ofertę, by jeszcze bardziej kompleksowo wspierać klientów i budować z nimi trwałe relacje – przedstawia plany prezes Halbryt.

Spółka planuje także rozszerzyć profil działania o serwis wózków widłowych i podnośników poprzez przejęcie udziałów w spółce Dozór Techniczny. W ten sposób uzupełniłaby ofertę dla obecnych klientów, a także skierowałaby swoje usługi do przedsiębiorstw z kolejnych branż m.in. logistyki i gospodarki magazynowej.

O firmie Sescom

Sescom S.A. działa od 2008 roku i świadczy kompleksowe Facility Management dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek – od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *