Święto Uniwersytetu Gdańskiego. 48. rocznica powołania Uczelni. Na razie w UG są 74 kierunki studiów, ale wkrótce będą następne.

Na zdjęciu: Święto Uniwersytetu Gdańskiego 2018, władze rektorskie i Senat UG. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Święto Uniwersytetu Gdańskiego. 48. rocznica powołania Uczelni. Na razie w UG są 74 kierunki studiów, ale wkrótce będą następne.

Jubileusz największej w Pomorskiem uczelni. Odznaczenia państwowe, medale Uniwersytetu Gdańskiego oraz nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla naukowców.

Najważniejsze zadania to: umiędzynarodowienie, interdyscyplinarność, współpraca z samorządami i instytucjami samorządowymi oraz otoczeniem biznesowym, komercjalizacja i wdrażanie badań.

 

Na zdjęciu: Widok na Uniwersytet Gdański. Fot. Kazimierz Netka

20 marca Uniwersytet Gdański tradycyjnie obchodził swoje święto – w tym roku była to 48. rocznica powołania Uczelni. W czasie uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego zwołanego z tej okazji nadane zostały odznaczenia państwowe, medale Uniwersytetu Gdańskiego oraz nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG. Uroczystość poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała.

Na zdjęciu: Święto Uniwersytetu Gdańskiego 2018, władze rektorskie i Senat UG. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

W uroczystości Święta Uniwersytetu Gdańskiego udział wzięli pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kościelnych, korpus dyplomatyczny, rektorzy uczelni, przedstawiciele instytucji naukowych, instytucji publicznych i pomorskich firm, mediów oraz społeczność akademicka UG.

W otwierającym uroczystość wystąpieniu Rektor Uniwersytetu Gdańskiego przypomniał sukcesy nauczycieli akademickich i zespołów naukowych UG w minionym roku. Była to okazja do podziękowań całej społeczności akademickiej UG za zaangażowanie na rzecz Uczelni. Rektor podziękował także wszystkim, którzy okazują naszej Uczelni życzliwość i wsparcie, w tym Panu Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego, władzom samorządowym, wojewódzkim oraz prezesom: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wynika z komunikatu, który nadesłała dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom, przekazując też wypowiedzi.

Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała przypomniał wyzwania, jakie stoją przed uczelniami w związku z przygotowywaną nową ustawą o szkolnictwie wyższym i zaznaczył, że Uniwersytet Gdański jest na nie przygotowany.

Na zdjęciu: Święto Uniwersytetu Gdańskiego 2018, Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzego Piotra Gwizdały. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Zdając sobie sprawę ze specyfiki okresu, w jakim znajdują się wszystkie uczelnie publiczne, mogę jasno stwierdzić, że Uniwersytet Gdański jest przygotowany do sytuacji, kiedy nowa ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego będzie wprowadzana w życie. Taka teza bierze się z głębokiego przekonania, że pracownicy naszej uczelni są gotowi na śmiałe podejmowanie nowych wyzwań, wśród których najważniejsze to umiędzynarodowienie, interdyscyplinarność, współpraca z samorządami i instytucjami samorządowymi oraz otoczeniem biznesowym, komercjalizacja i wdrażanie badań, federacja uczelni w zakresie nauki, badań, wspólnych projektów – podkreślił prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2020 roku Uniwersytet Gdański będzie obchodził jubileusz 50-lecia. Rektor UG już w czasie tegorocznego Święta UG zaprosił całą społeczność akademicką naszej Uczelni do włączenia się w te obchody.

Na zdjęciu: Święto Uniwersytetu Gdańskiego 2018, laureaci Nagrody Nauczyciel roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2017, od lewej: prof. Ewa Bagińska z Wydziału Prawa i Administracji UG, prof. Stanisław Pogorzelski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG oraz dr inż. Krzysztof Żamojć z Wydziału Chemii UG. Nagrody wręczył Prof. Piotr Stepnowski Prorektor ds. Nauki UG (na końcu zdjęcia). Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Tradycyjnie w czasie Święta Uniwersytetu Gdańskiego zostały wręczone nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG. Tegoroczni laureaci to: prof. Ewa Bagińska z Wydziału Prawa i Administracji, prof. Stanisław Pogorzelski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz dr inż. Krzysztof Żamojć z Wydziału Chemii. Nagroda „Nauczyciel Roku” jest przyznawana każdego roku za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Wyróżnieni nagrodą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego łączą pasję naukową, dydaktyczną i organizacyjną, ciesząc się szczególną estymą wśród studentów.

Na zdjęciu: Święto Uniwersytetu Gdańskiego 2018, na zdjęciu dr Zbigniew Szczurek, który został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, obok dr Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni, gratulacje składa Piotr Kowalczuk Wiceprezydent Gdańska. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Nadane zostały także odznaczenia państwowe – złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę oraz złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi. W sposób szczególny wyróżniony został dr Zbigniew Szczurek, który z rąk Wicewojewody Pomorskiego Pana Mariusza Łuczyka odebrał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Złotym medalem Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati za wkład w rozwój UG i współpracę z Uczelnią został odznaczony prof. Desmond Graham, wybitny angielski poeta i historyk literatury, profesor emeritus Uniwersytetu w Newcastle-upon-Tyne w Wielkiej Brytanii.

Były także wyróżnienia dla studentów. Hanna Rymkiewicz, Marta Tłok, Maja Góral i Maciej Łaszcz z Wydziału Prawa i Administracji UG otrzymali nagrody za reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w jednym z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów dla studentów prawa z dziedziny międzynarodowego arbitrażu w sprawach gospodarczych – „International Commercial Arbitration Moot”. Nagrody przyznała współpracująca z Uniwersytetem Gdańskim na mocy podpisanej umowy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. W imieniu kancelarii nagrody wręczył dr Marek Głuchowski.

Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyr. prof. Marcina Tomczaka. Tradycyjnie tego samego dnia zaplanowano popołudniowy uroczysty koncert z okazji Święta UG. W tym roku to koncert Gospel’n’Swing w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem zespołu Confusion Project oraz solistów Karoliny Osijewskiej-Kinder i Krzysztofa Majdy, pod dyrekcją dyrektora artystycznego chóru prof. Marcina Tomczaka.

Na zdjęciu: Święto Uniwersytetu Gdańskiego 2018, Sala Teatralna UG, 20,.03.2018. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Święto Uniwersytetu Gdańskiego odbywa się w rocznicę powstania Uczelni. Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. To dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich ośrodków, który został rozbudowywany w ramach Bałtyckiego Kampus Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie UG jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje niemal dwadzieścia osiem tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo – dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Na zdjęciu: Święto UG 2018, laureaci Nagrody Nauczyciel roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2017, statuetkę odbiera dr inż. Krzysztof Żamojć z Wydziału Chemii UG. Nagrody wręcza wręcza prof. Piotr Stepnowski Prorektor ds. Nauki UG, w tle laureaci: prof. Stanisław Pogorzelski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, prof. Ewa Bagińska z Wydziału Prawa i Administracji UG. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

W Uniwersytecie Gdańskim można studiować na 74 kierunkach, na wszystkich poziomach kształcenia, w zakresie 223 specjalności, a w planach na rok akademicki 2018/2019 jest uruchomienie czterech nowych kierunków studiów stacjonarnych. Dwóch w języku polskim na Wydziale Biologii: Genetyka i biologia eksperymentalna oraz Ochrona zasobów przyrodniczych (studia stacjonarne pierwszego stopnia) oraz dwóch w języku angielskim: Cultural Communication (studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Filologicznym); Intercultural and Business Relations in Europe (międzywydziałowy kierunek prowadzony przez wydziały Ekonomiczny, Filologiczny oraz Nauk Społecznych, studia stacjonarne pierwszego stopnia). Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów na UG rusza 20 czerwca 2018 roku.

Uczelnia osiąga znaczące sukcesy naukowe, umacniając pozycję lidera w regionie. W zakresie międzynarodowych projektów naukowych, badawczo – rozwojowych i dydaktycznych realizowanych jest obecnie na uczelni 57 projektów na łączną kwotę ponad 112 mln zł i 265 naukowe projekty krajowe oraz krajowe rozwojowe na łączną kwotę niemal 148 milionów złotych (są to w większości projekty trwające kilka lat i podana kwota obejmuje całość finansowania).

Jednym z największych sukcesów w ostatnim czasie jest udział Uniwersytetu Gdańskiego w specjalnym Programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze. Program zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata, a Uniwersytet Gdański dwukrotnie został jego laureatem, uzyskując 76 mln złotych na stworzenie dwóch agend:  Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które poprowadzi dwóch światowej klasy naukowców – prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, którego dyrektorem został prof. Marek Żukowski z UG.

Warto dodać, że Uczelnia otrzymała środki na realizację 7 projektów w ramach największego programu Unii Europejskiej w zakresie badań – Horyzont 2020 i znalazła się na trzecim miejscu w Polsce wśród najbardziej aktywnych ośrodków badawczych zgłaszających wynalazki do Europejskiego Urzędu Patentowego w 2017 roku, co dobrze sytuuje uczelnię w zakresie innowacyjności.

Uniwersytet Gdański wyróżnia na tle innych uczelni polskich morski charakter badań naukowych i kształcenia. Uczelnia realizuje dewizę in mari via tua (w morzu droga Twoja), służąc rozwojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem jest morze. Uczelnia aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację wielu międzynarodowych naukowych projektów, takich jak np.  Assamble Plus w ramach programu Horyzont 2020, Alliance w ramach programu Interreg-BSR czy projektu EcoMap w ramach programu Bonus-185. Jest także liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, w skład którego wchodzą uczelnie wyższe z Pomorza oraz instytuty badawcze.

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Gdański realizuje kilka inwestycji. Największe to rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o nowy budynek Instytutu Informatyki, utworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej (oba projekty uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz utworzenie EkoParku na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego (inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz z WFOŚiGW, a uroczyste otwarcie zaplanowano w czerwcu 2018 roku). W planach jest także budowa Centrum Sportowego UG (inwestycja została ujęta w Planie Wieloletnim do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki).

W czasie Święta Uniwersytetu Gdańskiego każdego roku odbywają się największe i najstarsze targi edukacyjne na Pomorzu – Targi AKADEMIA oraz DNI OTWARTE Uniwersytetu Gdańskiego. Tegoroczne targi odbywały się w dniach 19 -2 0 marca 2018 na Wydziale Prawa i Administracji UG. Do dyspozycji odwiedzających były stoiska informacyjne największych uczelni wyższych z Pomorza i całej Polski, szkół pomaturalnych i wydawnictw. Odbywały się także spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i próbne matury. W czasie DNI OTWARTYCH UG można było zajrzeć do laboratoriów i pracowni, wziąć udział w licznych warsztatach, doświadczeniach i wielu innych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla odwiedzających – wynika z informacji, które przekazała nam dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *