Świętowanie stulecia powrotu Polski nad Bałtyk. Wystawa  w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim; uroczysta sesja sejmiku województwa pomorskiego odbyła się w niedzielę. Jutro, 10 lutego – przypomnienie zaślubin w Pucku, a także Światowy Dzień Kociewia. Pojutrze – 11 lutego: Kongres Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej

Fot. Kazimierz Netka

Jak walczono o polskie Pomorze, sto lat temu, a co dzieje się dzisiaj? Uroczystości i dobra okazja do podsumowania

(Na sejmiku zainaugurowano nowy sposób dokonywania czystek etnicznych?)

W Pomorskiem trwają uroczystości związane ze 100-leciem zaślubin Polski z morzem. W piątek, 7 lutego 2020 roku, otwarto wystawę pt. Generał Józef Haller – bohater odrodzonej Rzeczypospolitej i odzyskanego Pomorza. Ekspozycja przygotowana została przez wojewodę pomorskiego we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Historia pokazywana jest na kilkunastu tablicach przybliżających akt Zaślubin; obejrzeć można też kopie dokumentów, archiwalne fotografie, replikę platynowego pierścienia wrzuconego 10 lutego 1920 roku do Bałtyku przez generała Józefa Hallera.

Fot. Kazimierz Netka

W niedzielę, 9 lutego 2020 roku, zwołano nadzwyczajną sesję sejmiku województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Oprócz samorządowców z z Pomorza, zaproszono na nią także delegacje z sąsiednich województw: kujawsko-pomorskiego; warmińsko-mazurskiego; zachodniopomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Wśród osób, które witał przewodniczący Sejmiku województwa pomorskiego, Jan Kleinszmidt byli także m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu, Bogdan Borusewicz – wicemarszałek Senatu, a także inni parlamentarzyści oraz posłowie oraz przybyły z Kanady Józef Pławski – syn komandora Eugeniusza Pławskiego, na którego rozkaz podczas zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 roku, została wciągnięta na maszt bandera Marynarki Wojennej Polski. 10 lutego 2020 roku Józef Pławski będzie podobnie jak jego ojciec 100 lat temu, uczestniczył w uroczystościach w Pucku.

Fot. Kazimierz Netka

Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, w swym okolicznościowym wystąpieniu w imieniu samorządu województwa pomorskiego, nawiązując do historii podkreślił, że pamięć o tym, co wydarzyło się w 1920 roku jest ważna, gdyż w znacznym stopniu wyznacza naszą przyszłość. Przeszłość musi być więc żywa, w niej bowiem jest źródło naszej regionalnej i narodowej tożsamości oraz sens naszej obecności w Europie.

Fot. Kazimierz Netka

Ważnym punktem programu nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa pomorskiego było przyjęcie rezolucji z okazji 100 – lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem.

Rezolucję odczytał radny Zenon Odya – przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmiku Województwa Pomorskiego. W dokumencie tym napisano m.in., że Sejmik Województwa Pomorskiego zebrany na uroczystej sesji z okazji stulecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej oddaje hołd wszystkim, którzy swoją pracą i działalnością publiczną doprowadzili do zaślubin Polski z Bałtykiem 10 lutego 1920 roku w Pucku. Rezolucja została przyjęta przez aklamację.

9 lutego 2020 roku to oficjalny początek „czystki” etnicznej w Pomorskiem?

Fot. Kazimierz Netka

Podczas uroczystej, nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa pomorskiego, z udziałem parlamentarzystów, gości z zagranicy, a także z sąsiednich województw, wyświetlono film, w którym przedstawiono historię walk o polskie pomorze. Wiele razy w tym filmie wypowiadane są wyrazy: Kaszuby, Kaszubski i tym podobne dotyczące zasług Kaszubów. Trudno było usłyszeć słowa: Kociewie, kociewski, Borowiacy, borowiacki. Można odnieść wrażenie, że Kociewiacy i Borowiacy nie mają żadnego udziału w walce o odzyskanie Pomorza. Otóż okazuje się, że jest nieco inaczej. Dlaczego autorzy filmu, w nim się wypowiadający, nie zaakcentowali zasług Kociewiaków i Borowiaków? Można odnieść wrażenie, że jest przygotowana czystka etniczna w Pomorskiem, mająca na celu usuniecie z pamięci ludzkości istnienie i zasługi tych Pomorzan, którzy nie są Kaszubami. Owszem, można(?), takie zabiegi dyskryminacyjne próbować przeprowadzać w dni powszednie!(?). Ale żeby w święto, tak wielkie święto jak 100-lecie odzyskania przez Pomorze niepodległości, inaugurować publicznie poniżanie tych, którzy Kaszubami nie są? I to jeszcze na sali regionalnego parlamentu, czyli w sali posiedzeń sejmiku województwa pomorskiego, w sali im. Lecha Bądkowskiego? To już gruba przesada. Jesteśmy przekonani, że Lech Bądkowski byłby przeciwny dyskryminacji. Segregacja Pomorzan osłabia nie tylko region, ale również Polskę.

Fot. Kazimierz Netka

Jak to było z drogą do niepodległego, polskiego Pomorza…

Fot. Kazimierz Netka

Odważnie o tym, że w Pomorskiem mieszkają nie tylko Kaszubi, ale również np. Kociewiacy, Borowiacy i inni, mówi Roman Dambek – radny sejmiku województwa pomorskiego; prezes zarządu Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Poniżej publikujemy dokumenty, przygotowane przez Romana Dambka:

Zwieńczeniem obchodów stulecia powrotu Polski nad Bałtyk będzie Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP. Wydarzenie to organizowane jest przez Akademię Marynarki Wojennej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Na kongresie omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: Ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski; Analiza bieżącego stanu bezpieczeństwa morskiego państwa; Niezbędne kierunki dalszego rozwoju.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *