Szlak Hymnu Narodowego

Westerplatte połączy się z Będominem

Powstanie szlak kulturowo – turystyczny między Muzeum Hymnu a Polem Bitwy

Będomin Westerplatte

W województwie pomorskim powstaje unikatowy szlak kulturowo –historyczno – turystyczny. Połączy dwa, bardzo ważne dla naszej i europejskiej historii, miejsca: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Pole Bitwy Westerplatte w Gdańsku. Aż dziwne, że do tej pory nie zadbaliśmy o takie upamiętnienie tych muzealnych obiektów. O potrzebie urządzenia takiego szlaku mówiło się jednak od dawna.

Starania o zbudowanie takiej trasy przybrały na sile, po jednym ze spotkań na Zamku w mieście Gniew, na Kociewiu. Tam, Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz przypomniał tę ideę. Poparcie nadeszło m.in. ze świata dziennikarskiego. Temat postanowiła kontynuować red. Hanna Maliszewska, wydawca i redaktor naczelna czasopisma „Przegląd Samorządowy Pomorze”.

Niezmiernie ważnym dniem jest 14 listopada 2014 roku. Wtedy to został podpisany List Intencyjny w sprawie budowy patriotyczno – edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego pod nazwą: „Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte”. To ważne wydarzenie miało miejsc w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Sygnatariuszami wspomnianego Listu, są (w kolejności alfabetycznej): Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska; Cezary Bieniasz-Krzywiec – Starosta Gdański; Wojciech Bonisławski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku; Marta Chełkowska – Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) i Remigiusz Dróżdż – Członek Zarządu PROT, Prezes Oddziału Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki; Michał Glaser – Dyrektor Biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego; Leszek Grombala – Wójt Gminy Kolbudy; Włodzimierz Kubiak – Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku; Maciej Lisicki – Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej; Piotr Lizakowski – Starosta Kościerski; Paweł Machcewicz – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Zastępca Dyrektora dr hab. Piotr Majewski; Dariusz Męczykowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego; Andrzej Pollak – Wójt Gminy Nowa Karczma; Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego; Jan Szramka – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Stanisław Wiśniewski – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych; Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz.

Zdaniem Remigiusza Dróżdża, członka zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prezesa Oddziału Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki, nauczyciela akademickiego, utworzenie takiego szlaku ma olbrzymie znaczenie. Dla historii, kultury, edukacji. Powstaną nowe produkty turystyczne, na które goście z kraju i zagranicy oczekują.

Niezmiernie ważną rolę ma do odegrania Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW). Jak powiedział nam Włodzimierz Kubiak, dyrektor ds. inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, budowa całego szlaku (bez miejsc odpoczynku itp.) może kosztować 10 – 15 milinów złotych, Dwie trzecie tej trasy zbuduje ZDW, w ramach swych statutowych zadań – modernizacji drogi wojewódzkiej nr 221, łączącej Gdańsk z Kościerzyną, w tym z Będominem. Pieniądze maja pochodzić m.in. z Unii Europejskiej.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego uzgodnili, że rozpoczną wspólne działania, które maja doprowadzić do powstania partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu „Budowa patriotyczno – edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo rowerowego pn. Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte”. Postanowienia te wchodzą w życie z dniem podpisania, czyli 14 listopada 2014 roku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *