Szpital do zadań specjalnych. W Pomorskiem już od poniedziałku, 1 lutego 2021 roku, może funkcjonować szpital stworzony na potrzeby zwalczania pandemii oraz innych nieszczęść. Obiekt powstał w halach Międzynarodowych Targów Gdańskich. Od 25 stycznia funkcjonuje tam punkt szczepień przeciw covid 19

Fot. Kazimierz Netka.

Szpital tymczasowy na terenie AmberExpo w Gdańsku trwale wzmacnia bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu w razie np. epidemii, ataku terrorystycznego, skażenia chemicznego, powodzi

Fot. Kazimierz Netka

Hale AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich przy ul. Żaglowej mogą służyć nie tylko organizowaniu dużych wydarzeń targowo – wystawienniczych. W zeszłym roku dostosowano je – między innymi dzięki naukowcom z Politechniki Gdańskiej i wsparciu finansowemu Grupy LOTOS – do potrzeb leczenia ludzi w razie masowych nieszczęść, katastrof, powodzi, różnych zagrożeń.

Fot. Kazimierz Netka

Jak powstawał w halach MTG unikatowy, olbrzymi szpital – mówiono 28 stycznia 2021 roku, podczas konferencji prasowej. To szpital w którym, po rozbudowie, może być nawet 400 łóżek, to znaczy, może tam funkcjonować obiekt szpitalny rangi wojewódzkiej. Na pierwsze potrzeby już skompletowano pracowników np. lekarzy, pielęgniarki, ratowników itp., pochodzących z terenu województwa pomorskiego, ale również z innych regionów kraju. Bardzo sprawnie przebiegają szczepienia przeciwko covid 19 – też odbywające się w pomieszczeniach Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Fot. Kazimierz Netka

Konferencję prowadził i powitał przybyłych dyrektor Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy LOTOS. Wśród powitanych gości, służących swą wiedzą byli m.in.:

Fot. Kazimierz Netka

Anna Dobrzycka i Mariusz Szymański z Narodowego Funduszu Zdrowia, dr Piotr Kobzdej – pełnomocnik wojewody ds. szpitali tymczasowych i szczepień, Dariusz Kostrzewa – prezes zarządu Podmiotu Leczniczego Copernicus, Jarosław Wittstock – wiceprezes zarządu Grupy LOTOS, prof. Wojciech Targowski – szef biura projektu FORT Targowski, prof. Rafał Janowicz z Politechniki Gdańskiej – główny projektant, por. Tomasz Klucznik – oficer prasowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Andrzej Bojanowski – prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich, Paweł Orłowski – wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Fot. Kazimierz Netka

Szpital tymczasowy w AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich jest już gotowy i od 1 lutego 2021 roku może przyjąć pierwszych pacjentów. Oby nigdy nie znalazł się tam żaden człowiek jako chory, potrzebujący pomocy lekarskiej. Szpital do zadań specjalnych, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, jest doskonale przygotowany – o czym mogliśmy się przekonać, oglądając jego pomieszczenia i urządzenia. Jest też dobrze usytuowany, z łatwym dojazdem i samochodami i dolotem helikopterami.

Fot. Kazimierz Netka

Jak powstawał i czemu ma służyć – następującą informację w tej sprawie przekazała nam Grupa LOTOS, fundatorka tego szpitala:

Obiekt do zadań specjalnych

Dobiegają końca prace adaptacyjne, których głównym celem jest przystosowanie hal AMBEREXPO przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku do pełnienia funkcji infrastruktury kryzysowej. Zorganizowano tam szpital tymczasowy, który w razie potrzeby na początku lutego będzie gotowy na przyjęcie pierwszych 100 pacjentów. Zastosowane rozwiązania umożliwią wykorzystanie tego obiektu również w przyszłości. Równolegle, zgodnie z decyzją wojewody pomorskiego, 25 stycznia na terenie budynku uruchomiono punkt szczepień.

Fot. Kazimierz Netka

Decyzja o budowie szpitala tymczasowego podejmowana była w sytuacji bardzo wysokiego wskaźnika zachorowań. Potencjalne wówczas zagrożenie zapełnienia łóżek szpitalnych w obiektach już istniejących, uzasadniało konieczność podjęcia nadzwyczajnych działań. Sytuacja epidemiczna zmieniała się w sposób dynamiczny. Analiza sytuacji pozwoliła na etapowanie inwestycji i co za tym idzie, optymalizację kosztową oraz funkcjonalną całego projektu.

Równolegle, doświadczenie ubiegłych miesięcy pokazało zasadność posiadania na terenie województwa pomorskiego specjalnej, strategicznej infrastruktury, stanowiącej zabezpieczenie na wypadek wydarzeń mogących wystąpić w przyszłości (m.in. masowego skażenia chemicznego czy promieniotwórczego, ataków terrorystycznych oraz anomalii pogodowych). Celem prac było więc przystosowanie obiektu do możliwości wykorzystania go zgodnie z tymi założeniami, w tym również jako miejsca ewakuacji, kwarantanny, czy izolacji. Powstały w rezultacie strategiczny budynek hybrydowy stanowi rezerwę dla istniejącej bazy podmiotów leczniczych i infrastruktury kryzysowej. Wpisuje się w to również decyzja wojewody pomorskiego, na podstawie której w AMBEREXPO w bardzo krótkim czasie udało się zorganizować punkt szczepień.

Fot. Kazimierz Netka

– Szpital tymczasowy na terenie AMBEREXPO to inwestycja nie tylko na czas epidemii covid-19. To inwestycja trwale i skutecznie wzmacniająca bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu także pod względem innych zagrożeń. Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego wymienia 19 niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą wystąpić na terenie naszego województwa i spowodować masową katastrofę. To m.in. atak terrorystyczny, awaria przemysłowa czy skażenie chemiczne. Na taką ewentualność musimy być przygotowani i posiadać odpowiednie zaplecze, by uzupełnić zasoby w infrastrukturze ochrony zdrowia. Szpital tymczasowy w Gdańsku spełnia wszystkie warunki jako element infrastruktury krytycznej, potrzebnej by zneutralizować zagrożenie – zarówno pod względem lokalizacji, odpowiedniej przestrzeni, instalacji i całego zaplecza, które szybko pozwalają udzielić pomocy chorym, rannym i poszkodowanym – wyjaśnia dr Piotr Kobzdej, pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. organizacji szpitali tymczasowych oraz ds. szczepień.

W projekt zaangażowanych zostało wiele podmiotów. W skład specjalnie powołanego zespołu koordynującego weszli m.in. przedstawiciele Grupy LOTOS (pełniącej rolę inwestora), wojewody pomorskiego, Międzynarodowych Targów Gdańskich (spółki z większościowym udziałem miasta Gdańska), należącego do marszałka województwa pomorskiego Podmiotu Leczniczego COPERNICUS (któremu Ministerstwo Zdrowia powierzyło rolę szpitala patronackiego) oraz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Przygotowanie projektu powierzono pracowni FORT Targowski.

Fot. Kazimierz Netka

 Istotny wpływ na powodzenie tego przedsięwzięcia, realizowanego pod presją czasu w tak niestandardowych okolicznościach, miało wieloletnie doświadczenie Grupy LOTOS z zakresu prowadzenia dużych projektów inwestycyjnych. To oraz wysoki stopień świadomości działania dla dobra wspólnego wszystkich zaangażowanych stron, pozwoliły na sprawną, ale i przemyślaną inwestycję. W rezultacie Gdańsk, ale i całe województwo, wzbogaciło się o nowy element infrastruktury kryzysowej, obiekt hybrydowy gotowy do wykorzystania nie tylko dziś, ale i w kolejnych latach– mówi Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS.

Jednocześnie, wprowadzone modyfikacje nie wpływają na możliwość wykorzystywania hal AMBEREXPO zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do organizacji targów czy też innych wydarzeń gospodarczych, naukowych i kulturalnych zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Fot. Kazimierz Netka

– Stajemy się jeszcze bardziej wielofunkcyjni. Co istotne, nakłady poniesione na infrastrukturę mają bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i Pomorza – aktualnie, kiedy mamy do czynienia z pandemią, a także w przyszłości, gdyby pojawiła się inna sytuacja kryzysowa – podkreśla Andrzej Bojanowski, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.  

Szpital tymczasowy

Prace adaptacyjne na terenie AMBEREXPO dobiegają końca. Zgodnie z bieżącym harmonogramem, na początku lutego szpital tymczasowy w Gdańsku będzie w razie potrzeby gotowy na przyjęcie pierwszych 100 pacjentów (zainstalowano 100 łóżek, w tym 20 do intensywnej terapii). O dokładnej dacie uruchomienia szpitala zadecyduje wojewoda pomorski. Docelowo placówka została zaprojektowana w sposób umożliwiający zorganizowanie ok. 400 łóżek.

Fot. Kazimierz Netka

 Oprócz znacznego wysiłku finansowego i organizacyjnego niewątpliwie najtrudniejszym wyzwaniem dla uruchomienia placówki szpitalnej jest zapewnienie właściwej obsady personalnej. Spółka COPERNICUS w toku przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej pozyskała do pracy w szpitalu tymczasowym m.in. 24 lekarzy, 43 pielęgniarki, 48 ratowników medycznych oraz 42 opiekunów. Aktualnie gotowi jesteśmy przyjąć do 100 chorych. Również dzięki zaangażowaniu naszego personelu punkt szczepień funkcjonujący przy szpitalu tymczasowym od dnia 25 stycznia br. realizuje szczepienia seniorów zgodnie z przyjętym harmonogramem – dodaje Dariusz Kostrzewa, prezes Zarządu spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku.

W ciągu 7 tygodni od zakończenia prac projektowych przeprowadzono szereg prac związanych z uzupełnieniem infrastruktury technicznej do wymagań obiektu medycznego o charakterze szpitalnym. Przy całym projekcie pracowało łącznie ponad 500 osób. Na terenie AMBEREXPO osadzono zbiornik kriogeniczny na tlen medyczny o pojemności 30 tys. litrów. Zamontowano również instalacje gazów medycznych, zasilania elektrycznego rezerwowego i awaryjnego, dodatkowego zasilania budynku w wodę i ciepło. Wdrożono również racjonalne ekonomicznie rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu zakażeń (min. klasa hermetyczności obiektu 3), w tym m.in. instalację wodno-kanalizacyjną i wentylację. Większość z nich ułożono w tzw. kanałach technologicznych. Obszar szpitala tymczasowego spełnia również rygory sanitarno-higieniczne – m.in. posiada tzw. śluzy oraz system kontroli dostępu. Na końcowym etapie zamontowano zabudowę modułową, zainstalowano łóżka oraz niezbędną aparaturę. Obecnie trwają jeszcze ostatnie testy systemów, a personel medyczny przechodzi szkolenia stanowiskowe.

Obiekt w Gdańsku, pomimo nazwy „tymczasowy”, został zaplanowany w sposób trwale zmieniający jego charakterystykę oraz pozwalający na możliwie prosty demontaż i późniejsze zmagazynowanie wszystkich elementów. Dzięki temu niewielki ich procent ulegnie zniszczeniu w czasie demobilizacji. W przyszłości zastosowane rozwiązania pozwolą również na szybką, ponowną mobilizację obiektu. W zależności od wariantu i potrzeb, czas potrzebny na dostosowanie budynku do pełnienia funkcji infrastruktury kryzysowej, będzie wynosił od 2 do 7 dni.

Fot. Kazimierz Netka

Analizy doświadczeń międzynarodowych i istniejącej infrastruktury w obrębie województwa pomorskiego wskazały na potrzebę modernizacji istniejącej tkanki budowlanej w kierunku realizacji budynków hybrydowych, które w przypadku katastrof można by szybko przekształcić w tymczasową przestrzeń medyczną stanowiącą uzupełnienie istniejącej infrastruktury. Przygotowano również plany wariantowe adaptacji obiektu dla różnorodnej charakterystyki katastrof – tłumaczy prof. Rafał Janowicz z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, projektant obiektu, autor badań z zakresu wykorzystania środków technicznych w celu zapobiegania transmisji zakażeń.

Na podstawie zebranych informacji projektowych oraz realizacyjnych zostanie opracowany materiał zawierający zbiór dobrych praktyk. Dzięki temu również inne samorządy będą mogły skorzystać z doświadczeń oraz konkretnych rozwiązań, które zastosowano podczas prac adaptacyjnych na AMBEREXPO.

Punkt szczepień

Fot. Kazimierz Netka

Punkt szczepień (4 stanowiska) uruchomiono 25 stycznia w tzw. strefie czystej obiektu. Funkcjonuje on 7 dni w tygodniu, w godzinach 8.00-20.00, wykonując 240 szczepień dziennie, a ten potencjał można też szybko zwiększyć do 500 i więcej. Do środy, do końca dnia zaszczepiono 720 osób, w tym 101-letnią panią Wandę z Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka

Rejestracja do punktu odbywa się telefonicznie – pod bezpłatnym numerem 989 (całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19) oraz internetowo – poprzez indywidualne konto pacjenta na portalu www.pacjent.gov.pl.

W ramach projektu #GdańskPomaga umożliwiono również bezpłatny transport do punktu szczepień. Z usługi mogą skorzystać seniorzy z grupy 70+, mający trudności w poruszaniu, bez możliwości samodzielnego dotarcia na szczepienie oraz osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniem. Na transport można zapisać się:

– telefonicznie pod numerem 500 218 337, od poniedziałku do soboty, w godz. 10-18 oraz
– internetowo, wypełniając formularz na stronie www.gdanskpomaga.pl.

Materiał filmowy do pobrania

***

OBIEKT W LICZBACH:

– zbiornik na tlen, o pojemności ponad 30 000 litrów;

– powierzchnia wraz z infrastrukturą logistyczną szpitala wynosi ok. 51 000 metrów kwadratowych;

– 91 kilometrów przewodów teletechnicznych;

– 2 km rur do gazów medycznych;

– 180 kamer monitorujących oddziały szpitalne i stan pacjentów;

– 100 komputerów, 60 w strefie zakaźnej do dyspozycji personelu;

– 400 łóżek

– poinformowało Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A.

Gdy pandemia się skończy, hale zajęte teraz przez szpital, łatwo będzie przywrócić do stanu poprzedniego, by organizować tam imprezy targowo – wystawiennicze. Szczegółowy program targów na bieżący rok znajduje się na stronie internetowej: http://amberexpo.pl/ .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *